niedziela, 29 kwietnia 2012

Battle of the triple ford on Brown River (SESWC); Bitwa o potrójny bród na Brązowej Rzece (SESWC).

Last thursday was again SAGA time. This time we decided to play scenario when two sides fighting for fords to cross river. The contition of victory was got as much troops as possible on the other side of the river. There ware two teams: Vikings (Paul, Jim and Derek) and mixed of Bretons (Olivier), Scots (Jack) and Normans (me). The battle was very bloody, but finished with one hudge draw! And how it was played: Bretons and Derek's Vikings try to controll the left ford. Both fight well, but none manage to cross the river, and finally they stayed where they ware at the begining of the battle. In the centre Jim's Vikings try to cross the ford defending by Scots. And here was the same. Neither Vikings nor Scots passed the river. Scots waiting and tryed to collected the best Saga dices, so finally happend, and Jim did not to decided to attack Scots (Scots are very strong in defence if they collected proper Saga dices). On the right ford Paul's Vikings try to face the Normans. At the beginig Vikings cross the ford, but there they meet Norman's crossbows. Usually Normans are very good with ranged weapons, but not this time (I had very bad Saga dices). It seemed that nothing will stop the warriors, when they launched a charge of my cavalry, first light, which was beaten back, and then the heavy, the Vikings could not resist and had to withdraw. My heavy cavalry blocked the ford, and my crossbow took the good position to shoot the enemy. Unfortunately, they decided to shoot into the sky more than the Vikings ... And so we stand a few turns like this, beforeI decidet to charge with my heavy cavalry, it was repulsed, but for the cost of large losses, and probably the next charge will ended with breake of Viking formation. And so no one has managed to cross the river...
W zeszły czwartek był znowu dniem SAGI. Tym razem zdecydowaliśmy się na rozegranie scenariusza, gdzie dwie strony próbują przekroczyć rzekę. Warunkiem zwycięstwa było posiadanie pod koniec gry możliwie największej liczby wojowników po drugiej stronie rzeki. Podzieleni byliśmy na dwa zespoły: Wikingowie (Paul, Jim, Derek) oraz mieszany Bretońsko (Olivier), Szkocko (Jack) Normański (ja). Bitwa była bardzo krwawa, ale zakończyła się wielkim remisem! A oto jak bitwa się rozegrała: Bretończycy i Vikingowie Derek'a starali się przejąć kontrolę nad lewym brodem, jednak nikomu nie udało się przekroczyć rzeki i ostatecznie pod koniec walki siły te zajmowały pozycje wyjściowe. W centrum Wikingowie Jim'a próbowali zdobyć bród broniony przez Szkotów (Szkoci są bardzo silni w obronie, kiedy zdobędą odpowiednie kości Saga), ale ostatecznie nie zdecydował się zaatakować. Na prawym brodzie walczyli Normanowie i Wikingowie Paul'a. Na początku Wikingowie w szybkim marszu przekroczyli rzekę, ale tutaj spotkali się z normańskimi kusznikami. Zazwyczaj Normanowie są bardzo dobrzy z broniami miotanymi, jednak nie tym razem (tym razem miałem słabe kości Sagi). Wydawało się, że nic nie zatrzyma wojowników, kiedy przypuściłem szarżę mojej kawalerii, wpierw lekkiej, która została odparta, a potem ciężkiej, której Wikingowie nie wytrzymali i musieli się cofnąć. Moja ciężka kawaleria zablokowała bród, z kolei moi kusznicy zajęli dogodną pozycję, aby ostrzelać wroga. Niestety postanowili bardziej strzelać w niebo niż w Wikingów... I tak staliśmy kilka tur, zanim w ostatniej przypuściłem szturm moją ciężką kawalerią, został on odparty, ale za cenę dużych strat i prawdopodobnie następna szarża zakończyła by się złamaniem Wikińskiego szyku. I tak oto nikomu nie udało się przekroczyć rzeki...
Paul's Vikings. Wikingowie Paul'a.

Jim's Vikings. Wikingowie Jim'a.

Derek's Vikings. Wikingowie Derek'a

Bretons. Bretończycy.

Scots. Szkoci.

Normans. Normanowie.

Brown River. Brązowa Rzeka.

Jim's Vikings trying to cross the river. Wikingowie Jim'a próbują przekroczyć rzekę.

Derek's Vikings in defending position. Wikingowie Derek'a w pozycji obronnej.

Normans waiting for the fight. Normanowie oczekują walki.

Paul's Vikings crossing the river. Wikingowie Paul'a przekraczaja rzekę.

Scotish blockade. Szkocka blokada.

Bretons in charge. Bretończycy podczas szarży.

Crossbow vs Vikings; Vikings won this time. Kusznicy przeciwko Wikingom; tym razem zwycięstwo Wikingów.

Norman's deadly charge. Zabójcza szarża normańska.

Another Breton try... Kolejna próba bretońska...

Viking's wall. Wikińska ściana.
Central ford; Scots are to strong to atack them. Centralny bród; Szkoci sa za silni by ich atakować.

Bretons vs Vikings; and the winner is the river. Bretończycy kontra Wikingowie; zwycięzcą okazała się rzeka.

Last Norman charge. Ostatnia szarża Normanów.

There is no time for another charge, Sir... Nie ma już czasu na następną szarżę, Panie...
For more pictures visit my flickr/ Po więcej zdjęć zapraszam na mój flickr:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz