sobota, 17 listopada 2012

Battle of ford on river X. Bitwa o bród na rzece X

Last Thursday in SESWC we decided to refresh the Triumph And Tragedy rules. For this purpose Colin Jack prepared a scenario placed during the Russo-Japanese War. All figures and most of the terrains comes from the Colin's collection. Bill Gilchrist led the Japanese, while I was commanding the Russians. I chose it therefore that during this war, many Poles served in the Russian army, including many officers who later on became generals of Second Polish Republic army.
W zeszły czwartek w SESWC postanowiliśmy odświeżyć sobie zasady Triumph And Tragedy. W tym celu Colin Jack przygotował scenariusz rozgrywający się podczas wojny rosyjsko-japońskiej. Wszystkie figurki, jak i większość terenów pochodzą z kolekcji Colina. Japończykami dowodził Bill Gilchrist, ja natomiast dowodziłem Rosjanami. Wybrałem to z tego powodu, że w tej wojnie w armii rosyjskiej służyło wielu Polaków, w tym wielu późniejszych generałów armii Drugiej Rzeczypospolitej
The battlefield. Pole bitwy.
Usually scenarios prepared by Colin contain a some surprices for players and so it was this time. Both of us, Bill and I, had to divide our forces into three parts, on troops on tables A, B and C. When we did that, we learned that the battle will be fought on the table C, and troops from other tables will be arriving during next turns, 1-6 for units from table B and 7-12 for units from table A. Luckily for me on that table I had the most numerous units, but also the weakest in terms of level of experience. My task was to stop the march of the Japanese and prevent them from crossing the river. Detailed army lists and operational plans, can be found on the Bill's blog. (click here)
Scenariusze przygotowywane przez Colina zazwyczaj zawierają w sobie pewną niespodziankę dla graczy i tak było w tym przypadku. Oboje z Bill'em musieliśmy podzielić nasze siły na trzy części, na siły znajdujące się na stołach A, B i C. Gdy tego dokonaliśmy dowiedzieliśmy się, że walka będzie toczona na stole C, a oddziały z innych stołów będą nadchodziły w ciągu następnych tur, 1-6 dla stołu B i 7-12 dla stołu A. Na moje szczęście na stole C miałem najliczniejsze oddziały, ale jednocześnie najsłabsze jeżeli chodzi o poziom doświadczenia. Moim zadaniem było zatrzymanie pochodu Japończyków i uniemożliwienie im przeprawy przez rzekę. Szczegółowe rozpiski armii i plany operacyjne, znajdziecie na blogu Bill'a. (kliknij tutaj)

The fight started with my fast move towards the river and the village, to take most suitable defensive positions. Being aware of the shortcomings of my troops, I had to use my numerical superiority, and as soon as possible to eliminate the as much as possible Japanese units. For this purpose I decided to create one from all available to me units, a great line of infantry, which with fire of their rifles would be block the ford, whilst the cavalry will be eliminate any Japanese survivirs in melees. Artillery was supposed to support all my units. Japanese as the first, used their Chinese mercenaries. The first of them attacked from the flank on my Cossack but it failed and thus Japanese lost their first unit. Then the Japanese infantry began gaining the ford, but there came under fire of the Russian infantry. Japanese losses were growing, while the Russians took better positions to the defense. Arrived Japanese artillery unlimbered very quickly and began to shoot an effective fire on the approaching Russian reinforcements, effectively disturbing my plan on my right flank. Meanwhile, the Russian unit defending the ford incur severe losses, and when it seemed that it will be lost soon, he the second unit of Chinese mercenaries attacked them and once again the Russians were victorious. At that time, the Japanese cross the river with the whole infantry unit, while the Russians finished the preparation for the defense. Due to the time, we had to finish our game, which at this point remains unresolved...
Walka rozpoczęła się od mojego szybkiego ruchu w kierunku rzeki i leżącej nad nią wsi, by zająć jak najdogodniejsze pozycje obronne. Mając świadomość niedostatków moich oddziałów, musiałem wykorzystać moją przewagę liczebną i w jak najkrótszym czasie eliminować jednostki japońskie. W tym celu postanowiłem utworzyć jedna wielką linię z całej dostępnej mi piechoty, która ogniem swoich strzelb blokowała by bród, a kawaleria miała stanowić siłę przełamującą i w walce wręcz miała eliminować niedobitki. Artyleria miała za zadanie wspierania ogniem, zagrożonych przełamaniem jednostek. Japończycy jako pierwsze do walki rzucili oddziały najemników chińskich. Atak z flanki pierwszego z nich na moich Kozaków, zakończył się niepowodzeniem i w ten sposób Japończycy stracili pierwszy oddział. Następnie japońska piechota rozpoczęła zdobywanie brodu, jednak tu dostała się pod celny ogień rosyjskiej piechoty. Straty japońskie rosły, natomiast Rosjanie zajmowali dogodne pozycje do obrony. Przybyła artyleria japońska, szybko się rozstawiła i rozpoczęła skuteczny ogień w kierunku nadciągających rosyjskich posiłków, skutecznie przeszkadzając mi w wykonaniu mojego planu na mojej prawej flance. Tymczasem rosyjski oddział broniący brodu ponosił coraz dotkliwsze straty i gdy wydawało się, ze już niedługo zostanie zniesiony, zaatakował go drugi oddział najemników chińskich i znów górą byli Rosjanie. W tym właśnie czasie Japończykom udało się w całości przeprawić oddział piechoty, natomiast Rosjanie kończyli przygotowywanie linii obrony. Ze względu na czas, musieliśmy zakończyć naszą grę, która w tym momencie pozostawała nierozstrzygnięta...
Japanese ready to cross the river. Japończycy gotowi by przekroczyć rzekę.

Russian positions. Pozycje rosyjskie.

First charge of the day. Pierwsza szarża dnia.

Second charge of the day. Druga szarża dnia.

Positions at the end of the game. Pozycje na zakończenie gry.
 
Next probably will be the Very British Civil War.
Następna prawdopodobnie będzie Brytyjska Wojna Domowa. 
More pictures on my flickr:
Więcej zdjęć znajdziecie na moim flickr:


8 komentarzy:

 1. Very nice! Terrain is, one more time, impressive...what a huge river! Damage not to have had time to finish...
  Best,
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
 2. Jak wyglądają gry w tym systemie? Zgodnie z twoją sugestią zastanawiam się nad użyciem tych zasad do IWŚ i wojny Polsko-Bolszewickiej. Na razie przejrzałem zasady i mam wrażenie że może się okazać zbyt prosty.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To prawda, system jest bardzo prosty, jednak dość grywalny. Nie znam zbyt wielu systemów do wojen sprzed 1939 roku, ale ten wypada dość dobrze. Polecam spróbować rozegrać kilka gier. Ja lubię ten system i właśnie do gier ze wspomnianego przez Ciebie okresu będę go używał.
   Pozdrawiam
   Bartek

   Usuń
 3. Great scenario, I might just play this myself at our local club inspiring...
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. You need to play it. I'm waiting for the report on your blog!

   Usuń