piątek, 21 stycznia 2022

Where is the chest? Gdzie jest skrzynia!

Another week and another game with some Covid restriction. Sadly we are still limited to small tables and 3 household mixing regulations. So what to do, if you have too many players for a game, simply split it on two! That's what I did. I allowed all players to play against me on two tables. We used The Men Would Be Kings rules, where all were British and played against me using Mr Babbage rules. Great fun!

Kolejny tydzień i kolejna gra z pewnymi kowidowymi restrykcjami. Niestety, wciąż jesteśmy ograniczeni do małych stołów i zasady by nie miksowały się nie więcej niż 3 domostwa. Co zrobić, gdy jest zbyt duża ilość graczy, po prostu rozdzielić ich na 2 stoły! Oto co zrobiłem! Pozwoliłem by gracze grali przeciw mnie na dwóch stołach. Użyliśmy do tego zasad The Men Would Be Kings, gdzie wszyscy gracze grali Brytyjczykami przeciw mnie używającego zasad Mr Babbage. Wspaniała zabawa!

SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda, Campbell Hardie

1. Forces. Siły.

BRITISH & EGYPTIANS / BRYTYJCZYCY i EGIPCJANIE


EAST TABLE
(Alisdair)

1 x Regular Cavalry
1 x Regular Infantry
1 x Irregular Infantry
1 x Machine Gun with Towing Unit
WEST TABLE
(Mike, Peter)

2 x Regular Cavalry
2 x Regular Infantry2. The Game. Gra.

Both teams had the task, to reach the town and searching for the chest. Against them were hordes of Mahdists (for simplicity I used only Tribal Infantry), who tried to stop them, knowing what is in the town. From the beginning, it wasn't an easy task for the British. Anytime they moved new units of Mahdists appeared on the table. Soon they started to lose first units. First was Alisdair on the eastern table. His machine-gun team was attacked from their rear and their crew slaughtered. That gave him something to reconsider, his plan. He started using his rifles, which gave a much better result. Kept the enemy off his units. However, that prevents him from moving forward. That was doing his cavalry. They managed to move across the Wadi and moved towards the town. When he thought, that he is almost there, new units of Mahdists appeared just in front of him. That stopped him completely... British failed on this flank. All hopes were on the other side.

Oba zespoły miały za zadanie dotrzeć do miasta i odszukać skrzynię. Przeciw nim były hordy Mahdystów (dla ułatwienia, wszystkie pojawiąjące się oddziały były plemienną piechotą), które usiłowały ich powstrzymać, wiedząc co znajduje się w mieście. Od początku, nie było to łatwe zadanie dla Brytyjczyków. Kiedykolwiek tylko się poruszyli nowe oddziały Mahdystów pojawiały się wokół nich. Wkrótce zaczęli tracić swoje oddziały. Pierwszym był karabin maszynowy Alisdaira na wschodnim stole. Został on zaatakowany od tyłu i jego obsługa została całkowicie wyrżnięta. To dało mu powód, by przemyśleć swoją strategię. Zaczął używać swoich karabinów, co dało mu lepszy efekt. Trzymało przeciwnika na dystans. Jednak, to nie pozwalało na poruszanie się do przodu. To z kolei robiła jego kawaleria. Udało im się przedostać na drugą stronę uedy i ruszyć w kierunku miasta. Kiedy już wydawało się, że zaraz do niego wejdzie, nowe oddziały Mahdystów ukazały się dokładnie naprzeciw niego. To zatrzymało go całkowicie... Brytyjczycy zawiedli na tej flance. Wszystkie nadzieje były teraz po drugiej stronie.


On the western table, the situation was similar. An endless number of Mahdists successfully stopped the British from moving forward the town. However, with some troubles, they finally managed with both cavalries to cross the Wadi. When they were going to enter the town, they find themselves surrounded by Mahdists and then slaughtered to the last soldier. Finally, only one infantry unit with Colonel Burnaby left in the game. He has to reconsider his plan and will try to sneak to the town during the night, but so far his whole mission failed. Mahdists were victorious over here as well!

Na stole zachodnim, sytuacja była bardzo podobna. Nieskończona liczba Mahdystów z sukcesem zatrzymała Brytyjczyków by nie poruszali się w kierunku miasta. Jednak, nie bez trudności, w końcu udało im się oboma kawaleriami przekroczyć uedę. Kiedy mieli już wkroczyć do miasta, spostrzegli, że są okrążeni przez przeciwnika. Zostali wyrżnięci do ostatniego żołnierza. Ostatecznie pozostał przy życiu Pułkownik Burnaby ze swoim oddziałem. Musiał przemyśleć swój plan i spróbuje wślizgnąć się do miasta podczas nocy, ale dotychczas wszystkie jego plany zawiodły. Mahdyści byli tu również zwycięzcy!


That game was a part of my Sudan Campaign set around Colonel Burnaby, the magical medicine and alternative history of the Mahdist-British war. Strangely it is played so far in reverse order. Here are the games played so far and will be played in the future (in right order):

Ta gra jest częścią mojej sudańskiej kampanii opartą o losy pułkownika Burnaby, magicznego lekarstwa i alternatywnej historii wojny Mahdystów i Brytyjczyków. O dziwo, do tej pory gry są rozgrywane w odwrotnym porządku. Oto gry rozegrane dotychczas i te które będą rozegrane w przyszłości (w porządku chronologicznym):

1. Where is the chest? (the game you just read about)

2. Colonel Burnaby geting the chest (will be played in the future).

3. Colonel Burnaby escape from the town with a chest (link to the game)

4. Get My Chest Back!!! (link to the game)

5. Stop the Invasion! (will be played in the future).

4. Links. Linki.

SESWC:

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/4749042325133703

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720296115670

8 komentarzy:

 1. Doskonała rozgrywka! Super też że sobie radzicie z ograniczeniami!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nasza cecha narodowa, radzić sobie z ograniczeniami ;)

   Usuń
 2. Great looking game, Bartek! I've yet to try out these rules, but they seem perfect for this period.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. You will love it. Try normal games and then Mr Babbage. Pure fun!

   Usuń
 3. Nice to see the Sudan making an appearance - Just dug mine out as well :-)
  Great looking game.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. It was a good reason to give my figures some fresh air.

   Usuń
 4. Great game! And the topic is very interesting!

  OdpowiedzUsuń