sobota, 8 stycznia 2022

New Swedish cavalry. Nowa kawaleria szwedzka.

Exactly 10 years ago I showed you my figures for the first time. There is no better way to celebrate it, by showing you, new models. This time 15mm 17th Century Swedes and Brandenburgians. Figures and some flags are from Wargamer. To be honest I finished them on the very last day of the old year but finished basing them this year. So-called joining project ;) All figures come from 3 sets: King Carl X Gustav Horse Guards Regiment, Reiter regiment and 2 figures from Warsaw 1656 supplement. I think that finally, my Swedes have enough cavalry to face Polish Lithuanian Commonwealth.

Dokładnie 10 lat temu pokazałem Wam moje pierwsze figurki. Nie ma chyba lepszego sposobu na uczczenie tego, poprzez pokazanie nowych modeli. Tym razem siedemnastowieczni Szwedzi i Brandenburczycy w skali 15mm. Figurki i część flag pochodzą od Wargamera. By być zupełnie z Wami szczery, skończyłem malować ich ostatniego dnia starego roku, a podstawki skończyłem już w nowym. Tak zwany projekt łączony ;) Wszystkie figurki pochodzą z 3 zestawów: Regiment konnej gwardii Karola X Gustawa, regiment rajtarii i 2 figurki z dodatku Warszawa 1656. Wydaje mi się, że w końcu moi Szwedzi mają wystarczającą liczbę kawalerii by stawić czoła Rzeczpospolitej.

Carl X Gustav, king of Sweden (flag done by myself). Król Karol X Gustaw, król Szwecji (flaga wykonana przeze mnie).Frederick William, Elector of Brandenburg (flag also done by myself). Fryderyk Wilhelm, elektor Brandenburgii (flaga również wykonana przeze mnie).Von Sulzbach.Swedish officers. Oficerowie szwedzcy.Black Coats. Czarne Płaszcze.Armoured Reiters. Rajtarzy opancerzeni.Reiters with Arquebuses. Rajtarzy z arkebuzami.Veteran Reiters. Rajtarzy weterani.Reiters. Rajtarzy.


More reinforcements in that subject will arrive soon ;)

Więcej uzupełnień w tym temacie już wkrótce ;)

6 komentarzy: