środa, 12 stycznia 2022

The Men Who Would Be Kings: Playing against Mr Babbage.

The previous year has been summed up, plans for the new year have been defined. Time to get back to current affairs. The Men Who Would Be Kings rules have a special option to do a solo game. It calls Playing against Mr Babbage. To be honest, I never tried it before, so very happy to join Campbell's game. Anytime you move your units it is a possibility, that somewhere around you will appear enemy. There is, of course, your turn, when you activate units and there is an 'opponent' turn when you activate the hostile units. I was very surprised how good it works and we had time to play 2 games in one evening!

Poprzedni rok podsumowany, plany na nowy rok określone. Czas wrócić do bieżących spraw. Zasady The Men Who Would Be Kings mają specjalne zasady do gry solo. Nazywają się one Playing against Mr Babbage. Tak prawdę mówiąc, nigdy z nich nie korzystałem i bardzo chętnie dołączyłem do gry Campbella. Kiedykolwiek poruszasz jakikolwiek swój oddział istnieje prawdopodobieństwo, że gdzieś obok ciebie pojawi się wróg. Jest oczywiście Twoja tura, gdzie aktywujesz swoje jednostki i tura "przeciwnika", gdzie Ty aktywujesz wrogie jednostki. Byłem bardzo zaskoczony, jak dobrze to działa i udało nam się rozegrać 2 gry w ciągu wieczora!


SCENARIO / SCENARIUSZ: Scenario B and Scenario A.
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY / SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie 

1. Game 1: Seek and Destroy.


I went for British troops, Campbell played Mr Babbage. First I had 4 regular infantry units, but then Campbell added one more regular infantry unit and camel cavalry. Sadly for me, I rolled not very well for my leaders and had one activated on 5, 2 on 6, one on 7 and 2 on 9! Especially those last two worried me the most. I shouldn't. During the game, I get very quickly all objectives, with minimal losses. It happened mostly thanks to very poor Campbell's rolls for incoming Mahdist units. After getting all objectives I managed to withdraw most of my units. The first game was won by me!

Wybrałem Brytyjczyków, Campbell grał Mr Babbage. Wpierw wybrałem 4 oddziały regularnej piechoty, ale potem Campbell dodał mi jeszcze jeden oddział regularnej piechoty i kawalerię na wielbłądach. Na nieszczęście dla mnie, nie za dobrze rzuciłem na poziom moich liderów i miałem jednego aktywującego się na 5, dwóch na 6, jednego na 7 i dwóch na 9! Szczególnie tych dwóch ostatnich marwiło mnie najbardziej. Nie powinienem. Podczas gry bardzo szybko osiągnąłem wszystkie cele z minimalnymi stratami. Wszystko głównie dzięki bardzo słabym rzutom Campbella na przybywanie oddziałów Mahdystów. Po zdobyciu celów udało mi się wycofać większość oddziałó. Pierwszą grę zwyciężyłem ja!2. Game 2: Just Passing By.
Now I played Mr Babbage against Campbell. He wouldn't be himself if he had not decided to go for something odd. He decided to play with the Egyptians. He got 3 irregular infantries, irregular cavalry and a gun. This time I got much more luck than Campbell in the previous game. Anytime he moved his unit, one or two hostile units appeared on the table. He managed to reach with his cavalry middle of the table but that was all he achieved. All his infantry was stopped on his table edge and slowly but steadily slaughtered! The whole game lasted something about 20 minutes...

Teraz ja grałem Mr Babbage przeciw Campbellowi. Nie byłby sobą, gdyby nie wybrał dla siebie coś dziwnego. Zdecydował się zagrać Egipcjanami. Miał 3 oddziały nieregularnej piechoty, nieregularną kawalerię i działo. Tym razem miałem dużó więcej szczęścia, niż Campbell w grze poprzedniej. Kiedykolwiek oddział Campbella poruszał się zaraz pojawiał się jeden lub dwa wrogie oddziały na stole. Udało mu się dotrzeć swoją kawalerią na środek stołu, ale to było jego jedyne osiągnięcie. Cała jego piechota została zatrzymana na jego krawędzi stołu i powoli acz systematycznie wyrzynana! Cała gra trwała jakieś 20 minut...


3. Links. Linki.

Campbell (SESWC):

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/4695895117115091

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720295916133


2 komentarze: