niedziela, 13 czerwca 2021

Kicheren 1870 (3)

Last part of our Franco Prussian War game with Black Powder rules and Michael's 10mm collection. All pictures are thanks to his courtesy. 

Ostatnia część naszej gry z okresu wojny francusko pruskiej z zasadami Black Powder i Michaelową kolekcją w skali 10mm. Wszystkie zdjęcia w tej relacji są dzięki uprzejmości Michaela.

Part one / Część pierwsza: https://asienieboje.blogspot.com/2021/05/kicheren-1870.html

Part two / Część druga: https://asienieboje.blogspot.com/2021/06/kicheren-1870-2.html1. Continuation of the game. Kontynuacja gry.

This time both sides were much more careful and not that willing to attack each other. However, Prussians were still much more active side and the French only react to their actions. It looked like they absolutely gave up attacking their right flank (they tried to do something with their cavalry, but have been repulsed) and concentrate all efforts on their left. French decided to prevent it and pushed Prussians into the trap, which sadly did not work well. I was withdrawing my artillery and forced Prussian artillery to follow that move up. I was going to lure them just between the two villages occupied by my infantries and then attack their flanks. Sadly when did happen I had not enough movement to do it (I needed two, I got one) and finished in open ground, close to the artillery, ouch! 

Tym razem obie strony były bardziej ostrożne i już nie take chętne do atakowania przeciwnika. Jednakże, to wciąż Prusacy mieli inicjatywę i Francuzi jedynie odpowiadali na ich akcje. Wyglądało na to, że całkowicie zrezygnowali z ataku na ich prawej flance (próbowali coś swoją kawalerią, ale zostali odparci) i cały wysiłek skoncentrowali na flance lewej. Francuzi próbowali temu przeciwdziałać i wciągali Prusaków w pułapkę, która na ich nieszczęście nie zadziałała. Wycofywałem swoją artylerię i w ten sposób wabiłem pruskie działa, by za nimi podążały. Gdy znalałby się pomiędzy dwoma wioskami obsadzonymi przez moją piechotę, miałem z nich wyskoczyć i zaatakować ich od flanki. Tylko, że jak już do tego doszło, zamiast potrzebnych mi dwóch ruchów rzuciłem tylko jeden i skończyłem w otwartym polu obok wrogiej artylerii, ałć!

At the same time, Prussians prepared their attack on my right flank. They pushed their guns forward and started fired at me. If I decided to do nothing they possible soon or later to shoot us tho the end, therefore I charged the guns and managed to destroy them. In my last turn, I did not fire my Mitrailleuses (I don't know why?) and therefore Prussians were able to charge my positions. It was all or nothing charge. If the French would stand they won, if Prussians destroy my unit, they won. So...

W tym samym czasie, Prusacy przygotowywali swój atak na moją prawą flankę. Pchnęli swoje działa do przodu i zaczęli ostrzał moich pozycji. Gdybym nic nie zrobił, w końcu wystrzelał by mnie jak kaczki, więc zaszarżowałem na działa i udało mi się je zniszczyć. Podczas mojej ostatniej tury nie wystrzeliłem z moich Mitrailleuse (nie wiem dlaczego?) i dzięki temu Prusacy mogli zaatakować moje pozycje. Był to atak o wszystko lub o nic. Jeśli Francuzom udało by się odeprzeć Prusaków, gra zostałaby wygrana przez nich, jeśli Prusacy zniszczyli by Francuzów, to oni byli by zwycięzcami. Więc...
Prussians won the combat and forced me to the morale test. I rolled double one, so lift off. Prussians opened their way to France and won the game. However they paid a huge price for that, their losses were double mine. 

Prusacy wygrali walkę wręcz i zmusili mnie do testu morale. Rzuciłem dublet jedynek, co oznacza zniesienie oddziału z pola walki. Prusacy otworzyli sobie w ten sposób drogę do Francji i wygrali całą grę. Jednakże zapłacili za to ogromną cenę, ponieważ ich straty były prawie dwukrotnie wyższe od moich.

2. Links. Linki.


Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/06/1870-night-falls-at-kicheren-iii-franco.html

8 komentarzy:

 1. Glad to see this period played, nice one Bart!

  OdpowiedzUsuń
 2. Ponownie super! Ja natomiast nigdy nie mogłem się przemóc do tak małej skali :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Dużym plusem małych skal jest to, że na stosunkowo małej powierzchni można rozegrać ogromną bitwę.

   Usuń
 3. Nice seeing Black Powder used for this war!

  OdpowiedzUsuń
 4. I wonder what would happen, if the French would just turn it around and play it like the Prussians, with movement, offensive and out into the flanks ... maybe with a better command/ different scenario ... :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Would be decimated by Prussian guns... Anyway I had my chance and have not used it. Next time maybe...

   Usuń