piątek, 28 maja 2021

Kicheren 1870 (1).

I'm sorry, but I haven't enough time for blogging last week, so a few reports from the games are missing. Today played a week ago. It was a 10mm Franco Prussian War with Black Powder rules with some amendments made by Michael. The game was played over the Internet so all pictures once again are courtesy of Michael.

Przepraszam, ale w ciągu ostatniego weekendu nie miałem zbyt dużo czasu na blogowanie, więc kilka raportów z gier jestem Wam winny. Dziś gra rozegrana tydzień temu. Była to wojna prusko francuska w skali 10mm i z zasadami Black Powder z kilkoma dodatkowymi zasadami napisanymi przez Michaela. Gra została rozegrana przez Internet, więc znów wszystkie zdjęcia, dzięki uprzejmości Michaela.SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider1. Forces. Siły.PRUSSIA / PRUSY
(Campbell)

PRUSSIA / PRUSY
(Campbell)

1st Infantry Division

4 x Infantry Regiment
1 x Dragoons
2 x Heavy Guns
2 x Light Guns

2nd Infantry Division

4 x Infantry Regiment
1 x Dragoons
2 x Heavy Guns
2 x Light Guns

Cavalry Division

9 x Cavalry Regiment
1 x Horse Guns

Artillery Divison

4 x Heavy Guns
2 x Medium Guns
1 x Horse Guns
2 x Ammunition Wagon


FRANCE/FRANCJA
(Bartek)

1st Infantry Division

4 x Infantry Regiment
2 x Medium Guns
1 x Mitrailleuse

2nd Infantry Division

4 x Infantry Regiment
2 x Medium Guns
1 x Mitrailleuse

Cavalry Division

6 x Cavalry Regiment

Artillery Division

6 x Medium Gun
1 x Artillery Wagon
2. The game. Gra.

I started with attacking the Prussian right flank with my cavalry. Sadly only half of the forces, as I blundered with part of my cavalry brigade, retreated from the battlefield. As I did not attack with full strength, my attack was repulsed. I tried again when the units arrived but still no success here. This time Prussian flank stayed unbroken.

Zacząłem od  ataku moją kawalerią na prawą flankę pruską . Niestety, tylko połową sił, ponieważ wydając rozkaz drugiej części moich oddziałów miałem "Blunder" i wycofała się ona z pola bitwy. Ponieważ nie zaatakowałem całością sił, zostałem odparty. Próbowałem jeszcze raz, gdy moje oddziały powróciły ale znów bez sukcesu. Tym razem pruska flanka nie została złamana.

Soon to the Prussian cavalry joined their infantry. Their combined attack slowly started to push back my infantry. However, the French managed to stop them. 

Wkrótce pruska kawaleria została wsparta przez ich piechotę. Połączony atak zaczął spychać moją piechotę. Jednak Francuzom udało się to powstrzymać.
On the other flank, Prussian dominated the field with their powerful artillery. I was unable to respond to that, therefore I had to wait. Soon Prussians moved to attack, but the lonely regiment was quickly decimated by my artillery and machine guns. Then Prussians tried again with bigger forces, but again they were stopped by the accurate French fire.

Na drugiej flance, silna pruska artyleria zdominowała pole walki. Nie byłem w stanie na to odpowiedzieć i dlatego musiałem oczekiwać na to, co nastąpi potem. Wkrótce Prusacy natarli, ale atak samotnym regimentem zakończył się jego zdziesiątkowaniem przez moje działa i karabiny maszynowe. Wtedy Prusacy spróbowali ponownie, większymi siłami, ale znowu atak został zatrzymany przez celny ogień Francuzów.

At that crucial moment, when the game was going to decide, we had to stop. The next day I started work very early and had to go to bed. We will continue that game very soon.

W tym decydującym momencie musieliśmy przerwać grę. Następnego dnia zaczynałem pracę bardzo wcześnie i musiałem położyć się spać. Ta gra będzie kontynuowana już wkrótce.

3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/05/1870-surprise-at-kicheren-1-franco.html

6 komentarzy:

 1. Very nice, Bartek! Love the period and the rules - interesting to see in 10mm too! As far as lack of blog posts, I'm the same way - I just wasn't busy like you - I was just lazy :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. Period is great and you have to game it in this scale. Massive battles are great!

   Usuń
 2. Ale maleństwa! Jednakże nadal pełen klimat!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie, szczególnie gdy grasz przez Internet i musisz oglądać to na ekranie swojej komórki.

   Usuń
 3. I think it can still go both ways! May the best general win! :)

  OdpowiedzUsuń