piątek, 11 czerwca 2021

After Quatre Brass 1815. Po Quatre Brass 1815.

Another game at Peter's place. This time his Napoleonic collection with Black Powder rules. It was a good excuse to finally use his French, as those haven't been used since the Great Game. Campbell and Peter played the French and unusually I played the British.

Kolejna gra u Petera. tym razem jego kolekcja do wojen napoleońskich z zasadami Black Powder. To była doskonała wymówka, by w końcu użyć jego Francuzów, którzy byli nieużywani od czasów Wielkiej Gry. Campbell i Peter wcielili się w rolę francuskich dowódców, a ja wyjątkowo tym razem grałem Brytyjczykami.SCENARIO / SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns

1. Forces. Siły.
BRITISH / BRYTYJCZYCY
(Bartek)

1st Infantry Brigade

1 x Infantry (Elite)
1 x Infantry
1 x Medium Gun

2nd Infantry Brigade

1 x Infantry (Elite)
1 x Infantry
1 x Medium Gun

3rd Infantry Brigade

2 x Infantry
1 x Medium Gun

4th Infantry Brigade

2 x Infantry

1st Cavalry Brigade

2 x Light Cavalry

2nd Cavalry Brigade

2 x Light Cavalry
FRENCH / FRANCUZI
(Campbell, Peter)

1st Infantry Brigade

3 x Infantry
1 x Medium Gun

2nd Infantry Brigade

3 x Infantry
1 x Medium Gun

3rd Infantry Brigade

3 x Infantry
1 x Medium Gun

4th Infantry Brigade

3 x Infantry

1st Cavalry Brigade

1 x Lancers
1 x Light Cavalry

2nd Cavalry Brigade

1 x Lancers
1 x Light Cavalry2. The game. Gra.


After Quatre Bras Marshall Ney pushed a French division towards Waterloo without hesitating (as he did in real life). A British force with a Hanoverian brigade in support was ordered to delay them for 24hours before they could withdraw. French moved forward. For some times they struggled with woods, but finally, they managed to move out and I did not prevent it. Just waited for them in lines. On one of my left flank, I charged the French lanciers, proving to be a hard task. However, I managed to push them back. After some time I finally managed to broke them and cleared the flank. Sadly, it was my only achievement during the whole game.

Po Quatre Brass, marszałek Ney pchnął francuską dywizję w kierunku Waterloo, bez zbytniego ociągania się (jak to miało miejsce w rzeczywistości). Brytyjskie oddziały wsparte hanowerską brygadą miały rozkaz opóźnienia ich przez 24 godziny i następnie wycofać się. Francuzi ruszyli do przodu. Przez pewien czas zmagali się z lasami, i w końcu udało im się z nimi uporać a ja temu nie zapobiegłem. Zwyczajnie oczekiwałem na nich ustawiony w liniach. Na mojej lewej flance natarłem moją kawalerią na francuskich lansjerów i było to ciężkie zadanie. Jednakże udało mi się ich odrzucić. Po pewnym czasie udało mi się ich złamać i w ten sposób wyczyściłem flankę. Niestety, było to moje jedyne osiągnięcie w tej grze.
When the French moved out of the woods, they charged on my lines. Outnumbered, I was able to stop them but then comes my fate. I had very low morale throws and one after another brigades evaporated from the field. The same happened with my right flank cavalry. The game was over with a decisive French victory.

Kiedy Francuzi wyszli z lasu, natarli na moje linie. Nie posiadając przewagi liczebnej udało mi się ich zatrzymać, ale wtedy objawił się mój pech. Miałem bardzo niskie rzuty na morale i jedna za drugą brygady znikały z pola walki. To samo stało się z moją kawalerią na prawej flance. Gra została zakończona ze zdecydowanym zwycięstwem Francuzów.3. Links. Linki.

Campbell (SESWC):

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/4026176577420285

Flickr: 

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/721577193933108238 komentarzy: