czwartek, 27 lutego 2020

Artillery for my Poles. Artyleria dla moich Polaków.

Here some new models for my Poles for 1920 war. I was always lack of artillery and finally, I solved that problem. I used 3 sets from Foundry: French artillery crew, a French field gun and a German field gun. Now my troops are completely for incoming AB1 game.
Oto nowe modele dla moich Polaków na rok 1920. Zawsze brakowało mi artylerii i w końcu rozwiązałem ten problem. Użyłem do tego 3 zestawów od Foundry: francuską obsługę dział, działo francuskie i działo niemieckie. Teraz moje oddziały są gotowe na nadchodząca grę grupy AB1.


12 komentarzy: