czwartek, 6 lutego 2020

Marignano 1515.

Last Thursday we refight the battle of Marignano. For the game, we used the Pike and Shotte rules.
W ostatni czwartek odtworzylismy bitwę pod Marignano. Do gry uzyliśmy zasad Pike and Shotte.

©Michael Schneider
©Michael Schneider


SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider


1. Forces. Siły.SWISS/SZWAJCARZY
(Mike, David, Bartek)
FRANCE/FRANCJA
(Alasdair, Peter, Mike MDF)


©Michael Schneider


2. The game. Gra.

It was another game when I commanded the left flank cavalry. This time it was a hard task. I was supposed to stop a massive French and Venetian cavalries, which most of them were the famous Gendarmes. Happily, for me, Alisdair had very bad command rolls and most of the units stayed out of the game. To be honest, it also happened to me. Finally, Alasdair pushed his Archers against my mounted Crossbows and we had our first melee. My cavalrymen managed to push back the French and in next turn destroyed them completely. It soon appeared, that it was our only action during the whole game and we returned to our bad command rolls. However, the game was decided elsewhere.
Była to kolejna gra, gdzie dowodziłem kawalerią lewej flanki. Tym razem było to trudne zadanie. Miałem zatrzymać masę francuskiej i weneckiej kawalerii, z czego większość to byli sławni Gendarmes. Na szczęście dla mnie, Alasdair miał bardzo złe rzuty na rozkazy i większość jego oddziałów pozostawała poza walką. W końcu udało mu się rzucić jego Strzelców przeciw moim konnym kusznikom i mieliśmy naszą walkę wręcz. Moi kawalerzyści odparli Francuzów i w następnej turze zniszczyli ich kompletnie. Wkrótce okazało się, że była to nasza jedyna akcja i powróciliśmy do naszych fatalnych rzutów na dowodzenie. Gra rozstrzygnęła się gdzie indziej.

The same as the original battle, our game decided in Swiss against French fight. Our pike blocks slowly moved against French positions. Mike used one of his pikes to block French cavalry and created hedgehog on our right flank. Peter cannot charge that formation with his Gendarmes the same as the whole French cavalry was excluded from the fight. Our two others pike blocks slowly moved against French positions. They responded with heavy artillery and arquebusier fire, but that did not work well. One of the French guns exploded. Finally, our pikemen reached the French lines, but then happened something unexpected. French fire was so accurate, that forced our units to morale test. That was rolled very low and both our pike blocks broke. In that situation, we finished the game with a French victory. 
Tak samo jak prawdziwa bitwa, miała się ona roztrzygnąć w starciu Szwajcarów z Francuzami. Nasze bloki pikinierskie powoli ruszyły w kierunku francuskich pozycji. Mike użył jednego z tych bloków, by zablokować francuską kawalerię i utworzył jeża na naszej prawej flance. Peter nie mógł zaszarżować tej formacji i jego Gendarmi oraz cała francuska kawaleria została wyłączona z walki. Nasze dwa dalsze bloki pikinierskie kontynuowały swój powolny marsz na pozycje francuskie. Ci odpowiedzieli ogniem artylerii i arkebuzów, ale ten nie był szczególnie celny. Jedno z francuskich dział zresztą eksplodowało. W końcu nasi pikinierzy doszli do francuskich linii, ale wtedy stało się coś niespodziewanego. Francuski ogień stał się bardzo celny i to zmusiło nasze oddziały do testów na morale. Uzyskaliśmy bardzo niskie rezultaty i oba nasze bloki zostały złamane. W tej sytuacji zakończyliśmy naszą grę z francuskim zwycięstwem. 3. Links. Linki.


Michael:

Flickr:

6 komentarzy:

 1. Beautiful and interesting game!

  OdpowiedzUsuń
 2. Fantastyczny okres i fantastyczna bitwa!

  OdpowiedzUsuń
 3. Przejrzałem zdjęcia. Szkoda jedynie, że nie użyliście większej ilości figurek. Fajna gra. W Krakowie też próbują coś zdziałać w temacie renesansu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Co do ilości figurek to taki scenariusz. Powodzenia Kraków!

   Usuń