poniedziałek, 2 grudnia 2019

Western wagons and Pirate's Captain. Zachodnie wozy i piracki kapitan.

Small painting job finally finished. Three elements only this time. Two western type wagons in 15mm for my Commonwealth and Swedish armies. Both from Wargamer. The third was my Pirate's Captain. That one is from Warlord Games. Now, I need to do an annual check of all my figures and after that, I can start a new project!
Mała praca malarska w końcu skończona. Tylko trzy elementy tym razem. Dwa zachodnie wozy dla moich armii Rzeczypospolitej i szwedzkiej. Oba od Wargamera. Trzecią jest piracki kapitan. Ten z kolei jest od Warlord Games. Teraz czas na coroczną kontrolę wszystkich moich figurek i po tym można zacząć nowy projekt.6 komentarzy: