piątek, 29 listopada 2019

Junta!

Last Thursday we had our AGM, so less time for gaming. Traditionally we do something that day, which could be set up quickly. The board game is great for that occasion. In one voice we decided to sit again for Junta.
W ostatni czwartek mieliśmy swoje doroczne spotkanie sprawozdawcze w klubie, więc mniej czasu na grę. Tradycyjnie na ten dzień wybieramy coś co może być rozstawione bardzo szybko. Planszówka jest najlepszą na ta okazję. Jednogłośnie zdecydowaliśmy się na Junta.

In our game, I was elected as the first president. Managed to keep the position for the three turns, then was overthrown by the coup, initiated by Mike. After that Alasdair become a president and he kept the position for two turns and then was overthrown by a coup started by Peter, who took the position of president after that. Finally, game was won by Mike, who collected the biggest amount of money. The absolute star of the game was Michael, who gets assassinated three times!
W naszej grze zostałem pierwszym prezydentem. Udało mi się utrzymać urząd przez trzy tury, wtedy zostałem obalony przez przewrót, zainicjowany przez Mike'a. Po tym prezydentem został Alasdair, który utrzymał pozycję przez dwie tury. Obalony został przez przewrót zainicjowany przez Petera, po którym to on został prezydentem. Gra została wygrana przez Mike'a, który zebrał najwięcej pieniędzy. Absolutną gwiazdą tej gry był Michael, który został zamordowany aż trzy razy! 


2 komentarze: