piątek, 22 listopada 2019

Very British Civil War - VIP Royal Mail post box.

Some time ago, Alasdair showed me his collection of British buildings. He said, that he is able to set a little town with those. He also owns a collection of VBCW figures and asked if I'm willing to play it. My answer was yes, of course. For our game, I choose the first version of Bolt Action, to make a game easy to play.
Jakiś czas temu Alasdair pokazał mi swoją kolekcję brytyjskich budynków. Powiedział mi, że jest w stanie z tego zbudować małe miasto. Jest również w posiadaniu kolekcji figurek do VBCW i zapytał się mnie czy nie miałbym ochoty  zagrać nimi. Oczywiście się zgodziłem. Do naszej gry wybrałem Bolt Action, wersję pierwszą, aby łatwiej się nam grało.SCENARIO / SCENARIUSZ: Scenario 5: Top Secret, from rule book.
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Alasdair Watson, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI i MODELE: Alasdair Watson


1. Forces. Siły.

ROYALISTS & FASCISTS / ROJALIŚCI i FASZYŚCI
(Bartek)

Capitain

1st Army Squad (NCO with SMG, LMG team, 5 rifles)
2nd Army Squad (NCO with a rifle, 9 rifles)
Fascist Squad (NCO with SMG, LMG team, 5 rifles)
Police Squad (NCO with SMG, 8 rifles)

HMG team
Tetrarch Light tank (3inch HE gun)COMMUNISTS / KOMUNIŚCI
(Alasdair)

Commissar

3 x Red Squad (NCO with SMG, LMG team, 3 rifles)

HMG team
ATR team
2 x Rolls Royce AC (LMG & ATR)


3. The game. Gra.


We diced for our scenario and we got Top Secret scenario to play. As the objective, we put Royal Mail post box. I decided to attack in three groups. The Fascist Squad and 1st Army put the positions in the buildings on my left, the second group (2nd Army and Police) moved on my right. My Captain, the tank and HMG in the centre. Alasdair decided to put most of his troops on his right (2 infantry squads and armoured car), in the centre he had his Commissar, HMG and ATR and on his left armoured car and infantry squad on the church tower.
Wylosowaliśmy scenariusz Top Secret. Jako cel gry wybraliśmy skrzynkę pocztową Royal Mail. Zdecydowałem się atakować w trzech grupach. Drużyny faszystów i pierwsza armii zajęła pozycje w budynkach po mojej lewej stronie, druga grupa (druga drużyna armii i policjanci) ruszyła na mojej prawej. Kapitan, czołg i ckm w centrum. Alasdair większość swoich oddziałów rzucił po swojej prawej (dwie drużyny piechoty i samochód pancerny), w centrum miał Komisarza, ckm i karabin ppanc., oraz na swojej lewej samochód pancerny i drużynę piechoty na wieży kościoła. In the centre, both forces put their positions at the ends of the street. I managed with my tank gun destroy Alasdair's HMG, but in return, he destroyed my tank with his ATR. To get the mailbox I had to figured something better and I had a plan in my head!
W centrum, obie strony zajęły pozycje na końcach ulicy. Moim czołgiem udało mi się zniszczyć ckm Alasdaira, ale on w odpowiedzi zniszczył mi go swoim karabinem ppanc. By zdobyć skrzynkę pocztową potrzebowałem czegoś lepszego i miałem w głowie już plan!First some sabotage on my left. Alasdair managed to push one of his squads through the buildings and he got on my back. Unfortunately, for him, he moved his troops, just in front of the building where were hiding my Fascists. Quick melee and Alasdair lost his unit. In the meantime, he moved his armoured car through the lane but was successfully pinned by the accurate fire of my soldiers and Fascists. Finally, I pushed my army squad against his Armoured Car but he decided to withdraw. In the next turn, my soldiers attacked the house where Commissar was hiding and managed to kill him. After they took positions in the second line of buildings, they started to fire at Alasdair last unit of infantry and also managed to pin it down. My left was secured so I was ready to execute my plan.
Wpierw dywersja na mojej lewej flance. Alasdairowi udało się przerzucić jeden z jego oddziałów przez budynki i znaleźć się na moich tyłach. Niestety dla niego, znalazł się też naprzeciw budynku, gdzie byli ukryci moi faszyści. Szybka walka wręcz i Alasdair stracił swój oddział. W międzyczasie swoim samochodem pancernym ruszył wewnętrzną drogą, jednak został zatrzymany celnym ogniem moich żołnierzy i faszystów. W końcu oddział wojska ruszył przeciw samochodowi, jednak ten udało się wycofać. W następnej turze ci sami żołnierze zaatakowali budynek, gdzie przebywał Komisarz i zabili go. Po tym zajęli budynek w drugiej linii, gdzie spinowali ostatni oddział piechoty Alasdaira. Lewa flanka została zabezpieczone, można więc było wykonać mój plan.On my right, I had two units. Soldiers and Policemen. Soldiers, hidden behind the wall, successfully pinned the unit on the church tower and managed to keep the busy second armoured car. What Alasdair missed was the Police squad. I slowly moved it through backyards and when my left flank was finally secured I run away on the main street, took the mailbox, passed it to my Capitain and moved it off the table. The game was over.
Miałem dwa oddziały na mojej prawej. Żołnierzy i policjantów. Żołnierzy ukryci za murem, skutecznie spinowali oddział na wieży kościoła i pilnowali by drugi samochód pancerny był zajęty. To co umknęło Alasdairowi, byli policjanci. Ci powoli poruszali się podwórkami i gdy moja lewa flanka została opanowana wyskoczyli na główną ulicę, pochwycili skrzynkę pocztową, przekazali ją mojemu kapitanowi a ten wyniósł ją poza stół. Gra była zakończona.3. Links. Linki.


SESWC:
to be updated soon...

Flickr:

6 komentarzy:

 1. Nice looking street views, sounds great!

  OdpowiedzUsuń
 2. Looks good having played several games of Warlords of Erewhon very tempted to switch to Bolt Action.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. My priority was to use the set easy to pick by novice. I had two sets in mind: Bolt Action and Set An East Ablaze. As hadn't play the first for an ages, it was obvious what we are going to play. However, the main reason were the buildings. I just had to see them set in full on the table.

   Usuń