środa, 27 listopada 2019

Big Sunday English Civil War.

Last Sunday we had a big ECW game, organised by Peter. We used the For the King and Parliament rules.
W ostatnia niedzielę mieliśmy dużą grę z angielskiej wojny domowej, organizowanej przez Petera. Do gry użyliśmy zasad For the King and Parliament.SCENARIO / SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Peter Mearns, Campbell Hardie, Donald Adamson, Chris, Jack Glanville1. Forces. Siły.ROYALISTS/ROJALIŚCI
(Peter, Alasdair, Chris, Michael, Bartek)

MAIN FORCES:


1st Infantry Batalia
2nd Infantry Batalia
3rd Infantry Batalia
4th Infantry Batalia
5th Infantry Batalia
1st Cavalry Batalia
2nd Cavalry Batalia
REINFORCEMENTS:
6th Infantry Batalia


2 x Pike and Shotte Infantry
1 x Gun

2 x Pike and Shotte Infantry
1 x Gun

3 x Pike and Shotte Infantry

3 x Pike and Shotte Infantry

2 x Pike and Shotte Infantry

3 x 'Swedish' Cavalry
1 x Dragoons

3 x 'Swedish' Cavalry

3rd Cavalry Batalia
3 x 'Swedish' Cavalry
1 x Dragoons

4th Cavalry Batalia
3 x 'Swedish' Cavalry


2 x Pike and Shotte Infantry

PARLIAMENTARIANS/PARLAMENTARZYŚCI
(Campbell, Mike, Jack, Donald, Nick)

MAIN FORCES:

1st Infantry Batalia
2 x Pike and Shotte Infantry
1 x Gun

2nd Infantry Batalia
2 x Pike and Shotte Infantry
1 x Gun

3rd Infantry Batalia
3 x Pike and Shotte Infantry

4th Infantry Batalia
3 x Pike and Shotte Infantry

5th Infantry Batalia
2 x Pike and Shotte Infantry

1st Cavalry Batalia
3 x 'Swedish' Cavalry

2nd Cavalry Batalia
4 x 'Swedish' Cavalry

3rd Cavalry Batalia
3 x 'Swedish' Cavalry

4th Cavalry Batalia
2 x Scottish Cavalry with lances
2 x Scottish 'Dutch" Cavalry

REINFORCEMENTS:

6th Infantry Batalia
2 x Pike and Shotte Infantry

2. The game. Gra.


I will start on my side.  After getting a lesson in our last game I decided to be much more cautious this time. Together with Michael, we were going to allow our opponents (Jack and Mike) to move close to our gun, fire at them, disorganise them and then charge with my cavalry. That was the plan. Unfortunately, our gun wasn't very effective, so we finished with a bunch of charges and cavalry melees. This time Parlamentrian were much better, especially the Scottish regiments. After some heavy fights, Scottish cavalry made a massive gap and was ready to attack Michaels flank...
Zacznę od mojej strony. Po ostatniej lekcji udzielonej mi w naszej ostatniej grze, postanowiłem byc bardziej ostrożnym. Razem z Michaelem zamierzaliśmy pozwolić naszym przeciwnikom (Jack i Mike) zbliżyć się do naszych dział, ostrzelać ich, zdezorganizować i wtedy natrzeć nań moją kawalerią. Taki był plan. Niestety nasze działo okazało się być mało skuteczne i nasze starcie przerodziło się w kilka osobnych szarż i walk kawaleryjskich. Tym razem Parlamentarzyści byli lepsi, a w szczególności szkockie pułki. Po ciężkich walkach, szkocka kawaleria utworzyła wyrwę w obronie i była gotowa zaatakować Michaela z flanki...Fightings on our other flank looked exactly like our last game. This time Royalists Cavalry evaporated very quickly, however, the Parliamentarians were unable to use that advantage, as their forces were also shattered. Both reinforcements enter the table on that side. However without any outcome for the game. In the centre, both sides had a stalemate and it looked like our game will be very long...
Walki na naszej drugiej flance, wyglądały dokładnie tak samo jak podczas naszej ostatniej gry. Tym razem kawaleria Rojalistów wyparowała szybko, jednak Parlamentarzyści nie byli wykorzystać tej przewagi, ponieważ ich siły tu były mocno nadwyrężone. Oba uzupełnienia weszły do walki po tej właśnie stronie. Jednakże bez wyniku na naszą grę. W centrum obie strony uzyskały sytuację patową i wyglądało, że nasza gra będzie trwała dłuższą chwilę...Sadly, one of our main commanders, Prince Rupert was accidentally wounded and had to be removed from the battlefield. That cost us a big piece of our morale. Since that moment, every our lost bring us to the end very closely. Finally, we broke.  This time the Parliamentarians were victorious. Anyway, it was a great game.
Niestety, jeden z naszych głównych dowódców, książe Rupert został przypadkowo ranny i musiał być zniesiony z pola walki. To kosztowało nas dużą część naszego morale. Od tego momentu, każda nasza strata przybliżała nas do końca. Ostatecznie, zostaliśmy złamani. Tym razem Parlamentarianie byli zwycięzcy. Pomimo tego, była to kolejna wspaniała gra.3. Links. Linki.


Michael:
to be updated soon...

Campbell (SESWC):
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/2561092843928673

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157711966106178
5 komentarzy: