piątek, 4 października 2019

Big Guns! - next test. Gig Guns! następny test.

I'm back from my holidays. Crete and Santorini are great places and if you never been there, it is highly recommended! Yesterday I had my first game after a break. I joined Michael's another test game for his Big Guns! This time he tested mechanism for the bigger games. 
Jestem z powrotem z moich wakacji, Kreta i Santorini to wspaniałe miejsca i jeśli jeszcze tam nie byliście, bardzo je polecam! Wczoraj miałem też pierwszą grę po przerwie. dołączyłem do testów Michaela jego Big Guns! Tym razem zdecydował się przetestować mechanizmy dla większych gier.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.Both navies had: 4 x dreadnought, 4 x battlecruisers, 4 x pre-dreadnoughts, 1 x submarine. Michael and Alasdair played for Royal Navy whereas Peter with me for the Kaiserliche Marine.
Obie floty posiadały: 4 x drednoty, 4 x krążowniki liniowe, 4 x predrednoty, 1 x okręt podwodny. Michael i alasdair grali jako Royal Navy a Peter i ja dla Kaiserliche Marine.2. The game. Gra.


Together with Peter, we divided our forces as follow: Peter took dreadnoughts and battlecruisers, whereas I commanded pre-dreadnoughts and submarine. On the British side, Alasdair had battlecruisers together with pre-dreadnoughts, while Michael had dreadnoughts and submarine. After some initial firing game divided into two actions: Michael against Peter and Alasdair's battlecruisers against my ships. Unfortunately, British pre-dreadnoughts stayed for the most of the game out of battle and in last moments joined against Peter's ships. Both sides suffered heavy damages but none of the ships was going to sink. One of the Alasdair battlecruisers were hit by torpedoes from my submarine, but even that kept she on the surface. Finally, when the navies shortened the distance to almost minimum, a salvo from one of the British battlecruiser caused an explosion on one of the german pre-dreadnought. Only one ship sunk and therefore British victory. New rules worked very well and everybody was quite happy about them. Next time we need to check something historical.
Razem z Peterem podzieliliśmy nasze siły następująco: Peter wziął drednoty i krążowniki liniowe a ja predrednoty i okręt podwodny. Po stronie brytyjskiej, Alasdair dowodził krążownikami liniowymi razem z predrednotami a Michael miał drednoty i okręt podwodny. Po początkowym ogniu walka przekształciła się dwa osobne starcia: Michael przeciw Peterowi  krążowniki Alasdaira przeciw moim okrętom. Niestety brytyjskie predrednoty pozostały poza bojem przez większą część gry i dopiero pod koniec włączyły się do walki przeciw okrętom Petera. Obie strony zostały ciężko uszkodzone, jednak żaden z okrętów nie miał zamiaru zatonąć. Jeden z krążowników Alasdaira został dwukrotnie trafiony torpedą z mojej łodzi podwodnej, jednak nawet to nie spowodowało jego zatonięcia. W końcu gdy floty skróciły dystans prawie do minimum, salwa z jednego z krążowników liniowych spowodowała eksplozję na niemieckim predrednocie. Zatonął więc tylko jeden okręt i stąd zwycięstwo brytyjskie. Nowe zasady sprawdziły się znakomicie, teraz chyba czas na coś historycznego.3. Links. Linki.


Michael:

Flickr:

10 komentarzy: