poniedziałek, 7 października 2019

Uhlans 1920. Ułani 1920.

That was a quick task. I managed to paint them in just two days. Here are my new uhlans. Figures are a composition of Scheltrum Miniatures (horses, corps, head in 'maciejowka' chapka), Siberia Miniatures (heads in 'rogatywka' chapka) and Front Rank (lances). In that way, I made the tenth rider for my previous 3rd Wielkopolska Uhlan Regiment (in our games the cavalry unit consist of 10 riders and I had till this moment only 9 of them...). The next two are made for my new regiment: the 214th Uhlan Regiment of Volunteers Army. That unit was the predecessor of the famous 24th Lancers, my favourite unit of 2WW. I had a big problem with the colour of the pennant. I cannot find the right colours on my pictures. As the unit used the resources of the 14th Uhlans Regiment, I gave them their colours. If you know more about that subject, let me know in the comment section.
To bya szybka robota. Udało mi się pomalować ich w zaledwie dwa dni. Oto moi nowi ułani. Figurki są kompozycją następujących producentów: Scheltrum Miniatures (konie, torsy, główka w maciejówce), Siberia Miniatures (główki w rogatywkach) i Front Rank (lance). W ten sposób zrobiłem dziesiątego jeźdźca do mojego poprzedniego oddziału 3. Pułku Ułanów Wielkopolskich (w naszych grach oddział kawalerii składa się z 10 jeźdźców, a je do tej pory miałem tylko 9...). Kolejnych dwóch zaczyna mój nowy oddział, 214 pułk ułanów Armii Ochotniczej. Oddział ten był poprzednikiem sławnego 24. pułku ułanów, mojej ulubionej jednostki 2WŚ. Największy problem sprawiły mi barwy proporca do lancy. Na moich zdjęciach trudno rozeznać się, jakie to były kolory. Ponieważ oddział był tworzony w oparciu o 14. pułk ułanów, dałem im ich barwy. Jeśli sprawa jest Wam bardziej znana podzielicie się tym w komentarzach.

3rd. Wielkopolska Uhlan Regiment:214 Uhlan Regiment of Volunteers Army:


All new uhlans:

6 komentarzy: