czwartek, 17 października 2019

Bendy Bayou, 1862, second game. Bendy Bayou, 1862, druga gra.

Next ACW game. I decided to use once again Bill's scenario and give it to our club members. I slightly changed the OdB of the game, like some game statistics for the troops. That was the outcome of Bill's game. To simulate a bigger table, we used Peter's 15mm collection and changed inches into centimetres. We used Black Powder.
Kolejna gra amerykańskiej wojny secesyjnej. Zdecydowałem się przenieść scenariusz Billa i zaproponowałem go naszym członkom klubu. Lekko zmieniłem OdB gry, tak jak też niektóre statystyki oddziałów. To wynik gry u Billa. By zasymulować większy stół, użyliśmy kolekcji Petera w skali 15mm i zamieniliśmy cale na centymetry. System to oczywiście Black Powder.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Peter Mearns
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns

1. Forces. Siły.UNION/UNIA
(Michael)

CinC - level 8

1st Brigade (level 8)
3 x Infantry Battalion
1 x 10pdr Gun battery

2nd Brigade (level 8)
3 x Infantry Battalion
1 x 6pdr Gun battery

Cavalry Brigade (level 8)
2 x Cavalry RegimentCONFEDERATES/KONFEDERACI
(Peter)

CinC - level 8

1st Brigade (level 8)
3 x Infantry Battalion
1 x 6pdr Gun battery

2nd Brigade (level 8)
3 x Infantry Battalion
1 x 6pdr Gun battery

Cavalry Brigade (level 8)
2 x Cavalry Regiment2. The Game. Gra.

Once again both sides have to fight for the bridge and once again both sides took almost the same positions as during our game at Bill. Union took fences on their left and Confederates took the fences on the other side of the river. The difference was with the use of the cavalry. Both sides decided to use it in fighting over the bridge, so in the centre of the battlefield. Unfortunately for the game neither the sides get the advantage and at the end of the game we had a draw, no one has had both ends of the bridge. However, the game gave me some answers for the ratings of the units for the big game. We will have another test game today and after that, I will have to sit and prepare the statistics for the big AB1 game.
Znów obie strony walczyły o most i znów obie strony zajęły podobne pozycje wyjściowe, jak podczas gry u Billa. Unia zajęła płoty po ich prawej a Konfederaci płoty po drugiej stronie rzeki. Różnica polegała na użyciu kawalerii. Obie strony rzuciły ją do walki o most, w środku pola. Niestety żadna ze stron nie zdobyła w ten sposób przewagi i gra zakończyła się remisem. Nikomu nie udało się w pełni opanować mostu. Jednakże gra dał mi kilka odpowiedzi dotyczących statystyk oddziałów do naszej dużej gry. Dzisiaj mamy kolejna grę i po tym będę gotowy, by przygotować ostateczne statystyki do gry grupy AB1.3. Links. Linki.

Michael:
to be updated soon...

6 komentarzy: