środa, 10 października 2018

Budyonny near Lvov, 1920. Budionny pod Lwowem, 1920.

Last week  we had a Polish Bolshevik War game with Set An East Ablaze rules. My scenario was loosely based on the situation on the southern front, in the first half of August 1920, where Budyonny 1st Cavalry Army was moving forward on Lwów. On their way was fictitious village defended by join Ukrainian and Polish troops. Their task was to stop Bolshevik against any movement through their defending lines.
W zeszłym tygodniu mieliśmy gre z czasów wojny polsko bolszewickiej z zasadami Set An East Ablaze. Mój scenariusz luźno bazował na sytuacji on południowym froncie, w pierwszej połowie sierpnia 1920, gdzie Konarmia Budionnego posuwała się do przodu na Lwów. Na jej drodze znalazła się fikcyjna wioska, broniona przez połączone oddziały ukraińskie i polskie. Zadaniem było powstrzymianie Bolszewików, by nie przekroczyli ich linii obrony.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda, Angus Konstam

1. Forces. Siły.POLAND & UKRAINE/POLSKA i UKRAINA
(Alisdair, Alexander)

Initial Ukrainian Forces

Officer
1 x Infantry (10 rifles)
1 x HMG
1 x Field gun.

(Rifles and HMG must be deployed in trenches, gun within 1/3 table length)

Initial Polish Forces

Officer
D3 x Infantry (9 rifles, 1 LMG)

(All units must be deployed anywhere on the table  within 1/3 table length)

Polish Reinforcements:

On the beginning of every turn roll D6, on 5 or 6, 1 unit available, then roll again if 6 is rolled then Tank, Cavalry or Plane is available if not then Polish player receive unit of Infantry)BOLSHEVIK RUSSIA/ROSJA BOLSZEWICKA
(Angus)

Initial Forces:

Officer
2 x D6 units (any Infantry (10 figures), cavalry (10 figures), Armoured Car, Field Gun, HMG, Tachanka) - all starting game 12' from their table edge.

Reinforcements:

Every turn Roll D3, the roll will defined the number of fresh units available (any Infantry (10 figures), cavalry (10 figures), Armoured Car, Field Gun, HMG or Tachanka)All units are M3, only trenches gives the hard cover. Buildings and forest give soft cover.

2. The game. Gra.


Both sides started very well with their initial roll, Poles get 3 units and Bolsheviks 11 (2 x Infantry, 4 x Cavalry, 1 x HMG, 2 x Field Gun, 1 x Tachanka, 1 x Armoured Car). To win the game Reds had to move any units through Polish-Ukrainian table edge. Angus moved his cavalry fast forward and soon it get to the village. Here the problems started. Poles and Ukrainians stood very hard and push back the Bolsheviks. Soon the table was full of Red forces, but as soon they get to village it were annihilated. Soon started arriving Polish reinforcements, they get 2 infantry units and a tank. That helped a lot, because during the fight Poles started losing their units too. Mainly because of very precise artillery barrage. Finally the game has to finish with Ukrainians and Poles still kept the village. Budyonny get stopped, the same way as in 1920!
Obie strony zaczęły bardzo dobrze początkowymi rzutami kośćmi. Polacy otrzymali 3 oddziały a Bolszewicy 11 (2 x piechota, 4 x kawaleria, 1 x ckm, 2 x działo, 1 x taczanka, 1 x samochód pancerny). By wygrać grę Czerwoni musieli przynajmniej jednym oddziałem przekroczyć polsko ukraińską krawędź stołu. Angus szybko wysforował do przodu swoją kawalerię, która po krótkim czasie osiągnęła wioskę. Tu zaczęły się problemy. Polacy i Ukraińcy trzymali się bardzo mocno i odrzucili Bolszewików. Wkrótce stół był pełny czerwonoarmistów, ale jak tylko zbliżyli się zbytnio do wioski, zostawali oni zniszczeni. Wkrótce też nadciągnęły polskie posiłki, dwa oddziały piechoty i czołg. To stanowiło dużą pomoc, ponieważ  również Polacy zaczęli tracić swoje oddziały, głownie dzięki dość celnemu ogniowi bolszewickiej artylerii. Ostatecznie gra musiała się skończyć a wioska była wciąż w rękach Ukraińców i Polaków. Budionny został zatrzymany, tak samo jak w 1920!


3. Links. Linki.


Angus:

SESCW:

Flickr:

8 komentarzy: