poniedziałek, 8 października 2018

Guilford Courthouse, 1781.

Recently I have not enough time for blogging, so sorry for some delays. Today very short report from the game we had two weeks ago. Bill again visited our club with an AWI Black Powder game.
Ostatnio nie mam zbyt wiele czasu na blogowanie, więc przepraszam za małe opóźnienia. Dzisiaj krótki raport z gry rozegranej dwa tygodnie temu. Bill znów odwiedził nasz klub, tym razem z grą z czasów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych z użyciem zasad Black Powder.SCENARIO/SCENARIUSZ: Battle of Guilford Courthouse scenario from the Rebellion! supplement
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Angus Konstam


1. Forces. Siły.USA
(Campbell, Mike, Bartek)

C-in-C Major-General Nathaniel Greene 8

American First Line
Brigadier-General Butler 7
North Carolina Militia Brigade 2 units of 20 figures
Lynch’s Virginia Rifles unit of 12 figures
Washington’s 1st/3rd Cont Dragoons unit of 8 figures
1st Continental Artillery Detachment 1 gun

Brigadier-General Eaton 7
North Carolina Militia Brigade 2 units of 20 figures
Campbell’s Virginia Rifles unit of 12 figures
Lee’s Legion Foot & Horse Mixed unit of 12 figures

American Second Line
Brigadier-General Lawson 7
Virginia Militia Brigade 2 units of 20 figures

Brigadier-General Steven’s 7
Virginia Militia Brigade 2 units of 20 figures

American Third Line
Brigadier-General Huger 8
4th & 5th Virginia Regiment 2 units of 24 figures
1st Continental Artillery Detachment 1 gun

Colonel Williams 8
1st & 2nd Maryland Regiment 2 units of 24 figuresGREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA
(Angus, Peter, Mark)

C-in-C Lieutenant-General Charles, Lord Cornwallis 9

Major-General Leslie 8
71st Foot (2nd Battalion) unit of 20 figures
Von Bose Regiment (Hessians) unit of 20 figures
North Carolina Loyalists unit of 12 figures
Jaegers (Hessians) Lt Infantry unit of 12 figures

Lieutenant-Colonel Webster 9
23rd Foot unit of 20 figures
33rd Foot unit of 20 figures
Foot Guard detached Light Infantry unit of 12 figures
Royal Artillery Detachment 2 guns

Colonel O’Hara 8
1st Battalion, Foot Guards unit of 20 figures
2nd Battalion, Foot Guards unit of 20 figures
Guard Grenadier detachment unit of 12 figures

Reserves - Lieutenant Colonel Tarleton 8
British Legion (Dragoons) 2 units of 8 figures2. The Game. Gra.


To win the game one had to destroy the elite unit of the opponent. It were either the Guard or the Continentals. Both sides decided to keep their value units on their back. British used very surprising tactic and decided to push all their forces against our left flank. Moving through the forest slower them very much, which allowed us to reinforce our positions. Sadly for us our Militia units were worth nothing and most of them run away from the battlefield. That hasn't been used by British, who stuck in woods and cannot move forward. Finally the game finished with a draw as none of the value units have been destroyed.
By wygrać grę należało zniszczyć elitarne jednostki przeciwnika. Byli to albo gwardziści albo oddziały kontynentalne. Obie strony zdecydowały się na trzymanie wartościowych jednostek z tyłu. Brytyjczycy użyli bardzo zaskakującej taktyki i uderzyli całymi swoimi siłami na naszą lewą flankę. Poruszanie się po lesie spowolniło ich ruch, co ułatwiło nam wzmocnienie naszych pozycji. Na nasze nieszczęście nasza milicja okazała się być do niczego i jej większość uciekła z pola walki. To nie zostało wykorzystane przez Brytyjczyków, którzy utknęli wśród drzew i nie mogli ruszyć się do przodu. Ostatecznie gra zakończyła się remisem, ponieważ nie udało się żadnej ze stron zniszczyć wartościowych jednostek.


3. Links. Linki.


Angus:

Bill:

Campbell (SESWC):

Flickr:

4 komentarze: