poniedziałek, 4 czerwca 2018

The great blog update. Wielki update bloga.

Last few weeks were quite a nightmare for me and I did not have enough time for blogging or painting. However I managed to find some time for gaming. Now, when the situation was brought under control, I can finally write something. To avoid many posts in the short period of time, I decided to do it in one big post. You can read about another tests of Seven Years War by Michael, big To The Strongest game and finally naval battle with big ships using the General Quarters rules.
Ostatnie kilka tygodni były dla mnie prawdziwym koszmarem, co spowodowało, że nie miałem zbyt dużej ilości czasu na blogowanie i malowanie. Jednakże udało mi się wygospodarować trochę czasu na granie. Teraz, gdy sytuacja została już opanowana, w końcu mogę coś napisać. By jednak pominąć dużą ilość postów, jaka mogłaby się pojawić na moim blogu w przeciągu krótkiego czasu, zdecydowałem się na jeden duży post. Możecie przeczytać w nim o kolejnych testach Seven Years War napisanych przez Michaela, dużej gry z użyciem zasad To The Strongest i na końcu bitwę morską dużych okrętów z użyciem General Quarters.

1. Second test of the Seven Year War rules by Michael Schneider.
1. Drugi test zasad Seven Years War napisanych przez Michaela Schneidera.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider

1.1. Forces. Siły.FRANCE/FRANCJA
(Angus, Bartek)

1st Brigade

2 x Infantry Battalion (Veteran)
2 x Infantry Battalion
1 x Light Infantry Battalion
1 x Light gun
1 x Medium gun battery

2nd Brigade

4 x Infantry Battalion
1 x Light Gun

Cavalry Brigade

3 x Cavalry Regiment (Heavy)HESSE & HANNOVER/HESJA I HANOWER
(Michael, Alisdair)

1st Brigade

2 x Infantry Battalion (Veteran)
2 x Infantry Battalion
1 x Light Infantry Battalion
1 x Light gun
1 x Medium gun battery

2nd Brigade

4 x Infantry Battalion
1 x Light Gun

Cavalry Brigade

3 x Cavalry Regiment (Heavy)1.2. The Game. Gra.

Our plan for that game was to wheel Allied army with my Cavalry, destroy the enemy Cavalry and then hit the remaining flank of our opponents. During this time Angus was meant to keep the attention of remaining enemy Infantry. This time everything went according to the plan. My Cavalry hit the Alisdair Cavalry and smashed it within few rounds. Next, I charged the Michaels flank. However he managed to form the defending line, which stopped me for some time. In the meantime Angus tried to stop the advantage of Michael's Infantry. He get pushed back, but managed to stand and even counterattack. We did not have enough time for the final push, the game finished with French victory.
Nasz plan przewidywał okrążenie aliantów moją kawalerią, zniszczenie kawalerii przeciwnika moją kawalerią i następnie uderzenie w odsłoniętą flankę wroga. W tym czasie Angus miał skupiać na sobie uwagę całej wrogiej piechoty. Tym razem wszystko przebiegło według powyższego planu. Moja kawaleria uderzyła na kawalerię Alisdaira i zniszczyła ją w kilku rundach. Następnie uderzyłem na flankę Michaela, jednak ten zdołał utworzyć linię obrony, która zatrzymała mnie na pewien czas. W międzyczasie Angus próbował zatrzymać napór piechoty Michaela. Musiał się cofnąć, ale się utrzymał i nawet mógł kontratakować. Na ostateczne natarcie zabrakło nam czasu i gra zakończyła się francuskim zwycięstwem.


1.3. Summary. Podsumowanie.


The rules are look much better, then the last time. We got some new ideas and soon I would be able to write something more about them.
Zasady wyglądają już znacznie lepiej, niż miało to miejsce ostatnim razem. Pojawiły się nowe pomysły i już wkrótce będę mógł o nich napisać coś więcej.

1.4. Links. Linki.


Michael:

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-battle-of-zwieback-hugel-1759/

SESWC:

Flickr:2. To the Strongest - big Sunday game.2. To the Strongest - duża niedzielna gra.

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Jack Glanville, Bartek Żynda, Michael Schneider


2.1. Forces. Siły.


ITALIANS, GALLS, GREEKS/ITALOWIE, GALOWIE, GRECY
(Peter, Jack, Michael)

6 x Gallic Warband
1 x Gallic Slingers
4 x Gallic Horses
10 x Italic Foot
3 x Italic Slingers
2 x Greek HoplitesROME/RZYM
(Angus, Derek, Bartek)

1st Legion

8 x Infantry Cohorts
2 x Slingers
1 x Scorpio
3 x Gallic Cavalry

2nd Legion

5 x Velites
5 x Hastati/Princeps
5 x Triarii
4 x Equites
1 x Scorpio
1 x Ballista2.2. The game. Gra.


We had two legions, one after the Marius reform and the second (my) not reformed yet. Against us was Alliance fo Gallo and Italic and Greek troops. That strange composition, come with that everyone, who had ready toys wanted to play them. The game started with both sides marched against each other. The Roman horses appeared as a the weakest element of our army. It was beaten on both flanks, allowed the Allied to take the advantage. My big mistake was to pushing Hastati/Princeps units together with Triarii, what finished with worst mobility and finally with lost of all VP. Rome get defeated this time, but will look for revenge!
Mieliśmy dwa legiony, jeden po reformach Mariusza i drugi przed (mój). Przeciw nim stanął sojusz Galów, Italików i Greków. Taka dziwna kompozycja wzięła się z tego, że każdy chciał użyć do gry swoich modeli. Gra zaczęła się od marszu obu stron przeciw sobie. Rzymska kawaleria okazała się najsłabszym elementem naszych armii. Została pokonana na flankach, co pozwoliło Sprzymierzonym na zdobycie przewagi. Moim dużym błędem było tym razem pchanie do przodu formacji Hastati/Princeps wraz z Triarii, to skończyło się na dużo gorszej mobilności oddziałów i w efekcie na utracie wszystkich VP. Rzym został pokonany tym razem, ale będzie szukał sposobności rewanżu!2.3. Links. Linki.


Michael:

Flickr:

3. Horn's Reef 1916.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam


3.1. Forces. Siły.ROYAL NAVY
(Campbell, Alisdair)

HMS King George V 
HMS Ajax
HMS Centurion
HMS Erin

HMS Orion 
HMS Monarch 
HMS Conqueror 
HMS Thunderer KAISERLICHE MARINE
(Michael, Bartek)

SMS Konig 
SMS Grosser Kurfurst 
SMS Kronprinz 
SMS Markgraf

SMS Posen
SMS Rheinland
SMS Nassau
SMS Westfalen


3.2. The game. Gra.


We started very well, but soon we lost our luck. Campbell managed to hit Konig's steering and forced her to making the circles towards an enemy. Finally I managed to fix it, but then again, the same ship was hit in the steering. That was enough for German battleship and soon she started to slowly sinking. I had give order to abandon the ship... Other German ships survived the battle, most of them with a very bad condition. However most of the British ships were also in the bad condition (only 2 remain untouched: HMS Erin and HMS Thunderer), so that gave the Germans chance to retreat. That gave the Royal Navy truly deserved victory.
Zaczęliśmy bardzo dobrze, jednak wkrótce szczęście nas opuściło. Campbellowi udało się trafić Koniga w ster, co zmusiło ten okręt do robienia kółek w kierunku wroga. Ostatecznie udało mi się tą usterkę naprawić, ale wtedy znów otrzymał identyczne trafienie. To było zbyt wiele dla tego niemieckiego pancernika i wkrótce powoli zaczął tonąć. Musiałem więc wydać rozkaz opuszczenia okrętu... Pozostałe niemieckie okręty wciąż były na powierzchni, większość jednak w bardzo złym stanie. Jednakże większość okrętów brytyjskich także była w opłakanym stanie (jedynie 2 okręty pozostały nietknięte: HMS Erin i HMS Thunderer), co dało Niemcom szansę na wycofanie się z walki. Gra zakończyła się więc zasłużonym zwycięstwem Royal Navy.3.3 Links. Linki.


Angus:

Michael&Campbell:
to be updated...

Flickr:


6 komentarzy: