środa, 20 czerwca 2018

Sunday Renaissance Big Game. Duża niedzielna renesansowa gra.

Last Sunday we all met in our club for a Sunday game (we usually have one every month). Because we have more time for gaming than usual Thursdays, we are able to play bigger games. Therefore for our next Renaissance game we choose that day. We had 4 players and for game we used three collections. It was debut of my Arquebusiers on the table. They survive whole game, get only one casualty, so not bad for the first time. For our game we used Pike and Shotte rules.
W ostatnią niedzielę wszyscy spotkaliśmy się w naszym klubie na niedzielnej grze (zazwyczaj mamy jedną taką w miesiącu). Ponieważ mamy wtedy więcej czasu na grę, niż zazwyczaj w czwartki, możemy rozgrywać większe gry. Dlatego na naszą kolejną renesansową grę wybraliśmy właśnie ten dzień. Czterech graczy do gry użyło trzech kolekcji figurek. Był to debiut moich arkebuzerów na stole. Przetrwali całą grę, zebrali tylko jedną ranę, więc całkiem nieźle jak na pierwsza grę. Do naszej gry użyliśmy zasad Pike and Shotte.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Angus Konstam, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.FRANCE & VENETIA/ FRANCJA i WENECJA
(Michael, Peter)

3 x Gendarmes
4 x Men at Arms
2 x Archers d'Ordonnance
2 x Stradioti
1 x Horse Crossbows

1 x Large Pike
3 x Pike
1 x Halberdiers
2 x Arquebusiers
1 x Crossbows

1 x Heavy gun
1 x Medium gun
4 x Light gunsHOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Alisdair, Bartek)

2 x Gendarmes
2 x Men at Arms
4 x Stradioti
1 x Horse Crossbows

1 x Large Pike
2 x Pike
1 x Doppelsölders
2 x Swordsmen
3 x Arquebusiers

1 x Heavy gun
1 x Medium gun
4 x Light guns


2. The game. Gra.


Franco-Venetian forces were slightly bigger than ours, so our task to defend our opponent was little more harder. The game started with clash of the light cavalries on our right flank. Alisdair managed for the long time kept Michael's forces away from our camp. Better Venetian cavalry finally forced our units to step back. Cavalry made clear way for their infantry, who charged our infantry. Alisdair created hedgehog and for time stopped Venetian attack. Sadly, soon after that formation collapsed and our flank get destroyed.
Francusko weneckie siły były trochę silniejsze niż nasze, więc nasze zadanie by pokonać wroga było trochę trudniejsze. Gra zaczęła się od walki lekkich kawalerii na naszej prawej flance. Alisdairowi udało się na jakiś czas trzymać siły Michaela z dala od naszego obozu. Lepsza wenecka kawaleria w końcu zmusiła nasze oddziały do cofnięcia się. Kawaleria utworzyła w ten sposób wolna przestrzeń dla ich piechoty, która natarła na naszą piechotę. Alisdair utworzył formację jeża i przez pewien czas powstrzymywał Wenecjan. Niestety, ta formacja wkrótce nie utrzymała się zbyt długo i nasza flanka została zniszczona.On our light and in the centre, the situation looks quite different. Peter charged my heavy cavalry with his, however I managed to successfully countercharge and crash his flank. Sadly my infantry had also very bad performance. They were forced by Peter's cavalry to step back, however they did not break. Peter and I need time to rally our forces, however I opened the flank for another glorious ride of my Gendarmes. That sadly did not happened, as time for a game was finished. We all agreed that this time French and their Venetian ally won the battle.
Po naszej lewej stronie i w centrum, sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Peter zaszarżował moją ciężką kawalerię swoją, jednak ja dokonałem udanej kontrszarży i w ten sposób zniszczyłem jego flankę. Niestety moja piechota miała również niezbyt udany występ. zostali zmuszeni przez kawalerię Petera do cofnięcia się, jednak nie zostali złamani. Zarówno ja, jak i Peter potrzebowaliśmy czasu by przegrupować nasze oddziały, jednak ja miałem otwartą drogę do kolejnej wielkiej szarży moich Gendarmes. To jednak się nie stało, ponieważ czas na grę się zakończył. Zgodnie uznaliśmy, że gra zakończyła się wygraną Francji i ich weneckich sprzymierzeńców.3. Links. Linki.


Michael:

Flickr:

8 komentarzy:

 1. A very very nice looking Renaissance game!

  OdpowiedzUsuń
 2. Jak zwykle gra prezentuje się świetnie, temat też ciekawy.

  OdpowiedzUsuń
 3. Ciekawy okres i fajna rozgrywka. A do tego świetne modele. Przymierzamy się do grania w P&S figurkami do "Ogniem i Mieczem". Zobaczymy, co z tego wyjdzie :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuje. OiM w połączeniu z P&S może dać ciekawy efekt.

   Usuń