wtorek, 26 czerwca 2018

Driffield, 1644.

Finally I had the opportunity to play For the King and Parliament, a English Civil War version of To the Strongest. I had that pleasure to take part in test game, but never had chance to play the final, published version. I have to said, that the final product is very good. It still have the simplicity of the original rules, but also gives you the taste of the period, especially the introduction of gunpowder. Here is our game.
W końcu miałem możliwość zagrania For the King and Parliament, czyli wersję To the Strongest do angielskiej wojny domowej. Miałem możliwość wzięcia udziału w grze testowej, ale nigdy nie zagrałem finalnej i opublikowanej wersji. Muszę powiedzieć, że ostateczne wersja jest bardzo dobra. Wciąż ma prostotę podstawowej wersji, jednak zawiera również w sobie klimat okresu, szczególnie wprowadzenie do rozgrywki broni czarnoprochowej. Oto nasza gra.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Ken Pearce

1. Forces. Siły.ROYALISTS/ROJALIŚCI
(Ken, Peter)

3 x 'Swedish' style cavalry
3 x Pike & Shotte infantry
1 x gun battery

1 x 'Swedish' style arquebusier cavalry
2 x 'Swedish' style cavalry
1 x Dragoons
3 x Pike & Shotte infantryPARLIAMENTARIANS/PARLAMENTARZYŚCI
(Angus, Bartek)

3 x 'Swedish' style cavalry
3 x Pike & Shotte infantry
1 x gun battery

3 x 'Swedish' style cavalry
3 x Pike & Shotte infantry
1 x Dragoons


2. The game. Gra.


Our game started the Parliamentarians. I managed to move my troops to the wall of hedges and wait there for Peter's forces. Lucky for my I put my cavalry on my left and secured the flank in that way. Soon both forces come to the close range shooting, which disorganized both sides. The decisive part had to take the cavalry on their shoulders. This time again my cavalry was much better than Peter's and I managed to crash his two units. However the set have quite an interesting rule. It is that when cavalry win a melee and destroys enemy it had to move forward, until it get rallied. I did not liked the rule, but that how the cavalry acted during that war... Anyway it took 2 of my units out of control (I managed to finally rally one of the unit just at the edge of the table!).
Naszą grę zaczęli Parlamentarzyści. Udało mi się ruszyć moje oddziały do ściany z żywopłotów i zaczekać tam na oddziały Petera. Na szczęście dla mnie moją kawalerię ustawiłem po mojej lewej i w ten sposób zabezpieczyłem swoją flankę. Wkrótce obie strony zbliżyły się na zasięg skutecznego ognia, co mocno zdezorganizowało obie strony. Decydującą rolę musiała więc na swoje barki wziąć kawaleria. Tym razem moja okazała się znacznie lepsza niż Petera i udało mi się zniszczyć jego dwa oddziały. Jednakże gra ma bardzo ciekawą zasadę. W przypadku gdy kawaleria w walce wręcz pokona doszczętnie przeciwnika, musi poruszać się wciąż do przodu, zanim zostanie skutecznie zebrana. Niezbyt mi się ta zasada podobała, ale w ten sposób w tej wojnie kawaleria się zachowywała... W ten sposób dwa moje oddziały zostały wyłączone w walki (jeden z oddziałów udało mi się zatrzymać na krawędzi stołu!).On our other flank, Angus seems to try repeated the same, what I did. However on his way was a little river. He managed to stop Royalists and finally beat his cavalry. Sadly one of his units get under heavy fire from Royalist muskets and that was our only lost. Finally both sides stopped in stalemate, however the conditions of the troops loyal to the Stuart were much worst than our, so this time the Parliamentarians won the battle. Good game I think, that soon in our club, thanks to the rules, the time will bring more English Civil War collections.
Na naszej drugiej flance, wyglądało, że Angus robi dokładnie to samo co ja. Jednak na jego drodze była mała rzeczka. Udało mu się zatrzymać Rojalistów i w ostateczności pokonać jego kawalerię. Niestety jeden z jego oddziałów dostał się pod ciężki ogień królewskich muszkietów i został w ten zniszczony (nasza jedyna strata w tej bitwie). Ostatecznie obie strony znalazły się w sytuacji patowej, jednak kondycja oddziałów wiernych Stuartowi była znacznie gorsza niż nasza, więc tym razem Parlamentarzyści wygrali bitwę. Bardzo dobra gra i wydaje mi się, że już wkrótce w naszym klubie, dzięki tym zasadom, powstanie kilka nowych kolekcji do angielskiej wojny domowej.


3. Links. Linki.


Angus:

SESWC:

Flickr:

6 komentarzy:

 1. Ach wygląda to fantastycznie! Zazdroszczę :)

  OdpowiedzUsuń
 2. A great looking game for a great period!

  OdpowiedzUsuń
 3. Dziękuję za raport i za zdjęcia. Strasznie się nakręciłem na ten system, już prawie kupiłem pdf z zasadami - aż się okazało, że zasady dotyczą wyłącznie ECW. Czy możesz napisać, w jakim stopniu nadają się one do rozgrywania bitew z okresu i obszaru właściwego grze "Ogniem i Mieczem"? Albo czy wyjdzie jakiś dodatek?

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę bardzo. Na razie zasady są tylko do ECW i można by te zasady wykorzystać do czasów OiM, jednak tylko do armii zachodnich i to w bardzo ograniczonym zakresie. Wiem, że są prowadzone prace nad wojną trzydziestoletnią, więc tam może się pojawić więcej odpowiednich zasad. Z tymi zasadami nacjami takimi jak Moskwa, RON, Kozacy, Tatarzy raczej się nie pogra...

  OdpowiedzUsuń