środa, 5 lipca 2017

What a Tanker! - testing the eastern front tanks; testy czołgów z frontu wschodniego.

Two weeks ago I asked Jack and Derek if they would be happy to test the What a Tanker for another time. We had few games with that rules in the club and during the last Deep Fried Lard, but it always was with the western front tanks, but never with the eastern. I was quite interested how the rules would be working with the Soviet tanks. I prepared the scenario for the game with a use of some of my models and we tested it last Thursday in our club.
Dwa tygodnie temu zapytałem się Jack'a i Dereka czy nie zechcieliby przetestować po raz kolejny zasad What a Tanker. W naszym klubie, jak i podczas ostatniego Deep Fried Lard rozegraliśmy już kilka gier, jednak zawsze były to gry z użyciem czołgów z frontu zachodniego, lecz nigdy z wschodniego. Bardzo mnie interesowało jak zasady poradzą sobie z sowieckimi czołgami. Przygotowałem scenariusz z użyciem kilku z moich czołgów i przetestowaliśmy je w ostatni czwartek w naszym klubie.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Jack Glanville, Derek Hodge
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.At the beginning the forces were equal, but during the game the Soviet players get some extra reinforcements which affect the outcome of the game...  Also I don't remember all the names of the players who had the game, so big apologies to all of you who had been omitted during the relation.
Na początku gry siły były wyrównane, jednak podczas gry sowieccy gracze otrzymali ekstra posiłki, które wpłynęły na wynik końcowy gry... Również nie zapamiętałem wszystkich imion graczy biorących udział w grze, więc jeżeli czują się w jakiś sposób pominięci, niechaj przyjmą moje najszczersze przeprosiny.

SOVIETS & POLES/SOWIECI I POLACY
(Derek, Rob (later replaced by Jack) and one more player)

IS-2
T-34/85
T-34/76

reinforcements: T-34/85

GERMANY/NIEMCY
(Jack, Bartek and one more player)

PzKpfw V Panther
2 x PzKpfw IV

2. The game. Gra.


In our game everyone had to roll for the tank and also the corner of the table it will start the game. It finished with two friendly and one enemy tank started every edge of the table. I started with the Panther tank and I moved against the weakest tank, which was the T-34/76. I managed to surprise it from the back and soon we had the first victim. To not finish the game to quickly I gave Soviet one extra tank so it could continuous.
W naszej grze każdy musiał rzucać o swój czołg jak też o miejsce zaczęcia na stole, gdzie rozpocznie grę. Skończyło się tym, że na obu krawędziach były dwa czołgi z tej samej strony i jeden wrogi. Zacząłem grę Pantherą i szybko ruszyłem przeciw najsłabszemu czołgowi, którym był T-34/76. Udało mi się go zaskoczyć od tyłu i wkrótce mieliśmy pierwszą ofiarę. By nie kończyć gry zbyt szybko dałem Sowietom jeden dodatkowy czołg, by gra mogła być dalej kontynuowana.

Since that moment game divided into two small games: 2 Pz IV against IS-2 and T-34/85s against Panther. In first fight the mighty Soviet tank but not without some issues managed to finally destroy two German tanks and moved to support two other Soviet tanks, who fought against my tank. Here I used the small forest and tried to outmaneuvered the enemy tanks, but when the third tank arrived I was surrounded and finally destroyed.
Od tego momentu gra podzieliła się na dwie mniejsze gry: 2 Pz IV przeciw IS-2 i T-34/85 przeciw Pantherze. W pierwszej mocarny sowiecki czołg nie bez kilku problemów w końcu zniszczył oba niemieckie czołgi i ruszył by wesprzeć pozostałe radzieckie czołgi, który walczyły ze mną. Tutaj użyłem małego lasku, by wymanewrować wrogie czołgi, jednak kiedy trzeci czołg przybył zostałem okrążony i ostatecznie zniszczony.

The game proved once again, that good game not always need to be overcomplicated one. I did not read the rules, as they still are under construction but I have a small issue. It should be the minimum range the tanks would be able to shoot each other, in other way we had silly situations like my tank against T-34/76 or T-34/85 against my tank. Anyway it was good game I we thinking about the early war tanks and their statistics. I think that soon we can play a Blitzkrieg version of What a Tanker!
Gra znów udowodniła, że nie potrzeba specjalnie komplikować gry, by była dobrą grą. Nie miałem możliwości przeczytania jeszcze zasad, ponieważ wciąż znajdują się w fazie testów, jednak mam do nich pewną uwagę. Powinien znaleźć się zapis o minimalnym zasięgu strzału, ponieważ jeżeli takiego obostrzenia nie ma dochodzi do śmiesznych sytuacji jak ta mojego czołgu i T-34/76 oraz T-34/85 przeciw mojemu. Pomimo tego jest to bardzo dobra gra i teraz rozważam nad statystykami dla czołgów z wczesnego okresu. Wydaje mi się, że już wkrótce będziecie mogli zobaczyć grę z wersją Blitzkrieg What a Tanker!

3. Links. Linki.


SESWC:

Flickr:

12 komentarzy:

 1. No to czekam na kolejne raporty z udziałem tego systemu.
  Super, że ogólne wrażenia są dobre:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będa, będa, tylko czołgi się skończą malowac ;)

   Usuń
 2. Podczas czytania pomyślałem o "Tanks", czyli wyjątkowo uproszczonej grze na ten sam temat. Znasz może i możesz się pokusić o jakieś porównanie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety nie miałem okazji zagrać jeszcze w Tanks, ale poziom komplikacji zasad jest najprawdopodobniej bardzo zbliżony

   Usuń
 3. Odpowiedzi
  1. Dokładnie! Szczególnie wtedy, gdy sowieckie czołgi mnie okrążyły i próbowały ustrzelić. Trwało to trochę, ale w końcu im się to udało.

   Usuń
 4. Odpowiedzi
  1. Yes it is very interesting. Soon will be published, but I don't know the exact date yet.

   Usuń
 5. Teraz raport z samolocikami. :P

  OdpowiedzUsuń