niedziela, 16 lipca 2017

Die Hexenkessel.

Two weeks ago Alan asked me for a game with Battlegroup rules with about 500 pts armies. Last Thursday we had that game. However Alan forgot to bring some of his toys, so we had to reduce our strengths. We played the Die Hexenkessel scenario from Fall of the Reich supplement.
Dwa tygodnie temu, Alan poprosił mnie o grę w Battlegroup  z armiami o wartości około 500 pkt. W ostatni czwartek mieliśmy właśnie tą grę, jednak Alan zapomniał zabrać  kilka ze swoich zabawek, więc musieliśmy nasze siły lekko zredukować. Zagraliśmy scenariusz Die Hexenkessel z dodatku Fall of the ReichSCENARIO/SCENARIUSZ: Die Hexenkessel
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bartek Żynda, Alan Hynd

1. Forces. Siły.
SOVIETS/SOWIECI
(Bartek Żynda)

Forward HQ in Gaz Jeep
VVS Air Control Officer in Jeep

Motorised Rifle Platoon (each squad equipped with AT Grenades and Panzerfaust) + Light Mortar Team

BA-64 (Recce)
Sniper Team (Recce)
T-34/85 Platoon
Mortar Battery (2 x 82mm mortars)
Supply truck

Timed IL-2 Air Strike

424 pts; 25 BR, 4 Officers

GERMANY/NIEMCY
(Alan Hynd)

Forward HQ in Kubelwagen

Volksgrenadier Platoon (updated to Regular; all squads have 1 panzerfaust + Panzerschreck Team)

Sniper team (Recce)
PzKpfw II Luchs (Recce)
PzKpfw Panther
Hetzer

To the last Bullet
Backs to Berlin

412 pts; 33 BR, 2 Officers

2. The game. Gra.


Alan started the game with all of his forces deployed on the table and myself taking the first turn. He wisely put a lot of his tanks in ambush fire, what brought a serious surprise for my troops. In the first turn I lost all of my tanks! But that was all, what Germans were able to do. I brought my Air Officer who managed to call for a plane in every turn, which pinned a lot of Alan's units. My infantry slowly closed the encirclement and planes, who  were supported by mortars stopped Alan from any movements. Finally he managed to move his tank and destroy my Air Officer, but then arrived my timed air support and that was it... The game was over with a great Soviet victory.
Alan zaczął grę ze wszystkimi oddziałami rozstawionymi na stole, ja natomiast rozpocząłem pierwszą turę. Alan bardzo mądrze rozdzielił swoim czołgom rozkaz ambush fire, co przyniosło duże zaskoczenie dla moich oddziałów. W pierwszej turze straciłem wszystkie swoje czołgi! Ale to było wszystko na co Niemcy mogli sobie pozwolić. Wprowadziłem swojego oficera lotnictwa, któremu udało się w każdej z tur wezwać samolot, który skutecznie pinował oddziały Alana. Moja piechota powoli zamykała okrążenie a samoloty wsparte moździerzami skutecznie powstrzymywały Alana od jakichkolwiek ruchów. Ostatecznie udało mu się ruszyć jego czołgami i zniszczyć mojego oficera lotnictwa, ale wtedy nadciągnęło zaplanowane wsparcie lotnictwa i to wystarczyło... Gra zakończyła się wspaniałym zwycięstwem Sowietów.


3. Links. Linki.


SESWC:

Flickr:

6 komentarzy: