poniedziałek, 24 lipca 2017

Poland 1939 (10). Something for my Poles. Polska 1939 (10). Coś dla moich Polaków.

I managed to finish some new models for my Poles for my Poland 1939 project. All models come from Polish manufacturer First to Fight. This time they are tanks and guns. So here you are:
Udało mi się skończyć kilka nowych modeli, dla moich Polaków do projektu Polska 1939. Wszystkie modele pochodzą od First to Fight. Tym razem są to czołgi i działa. Oto one:

Platoon of Vicker E tanks (3 x one turret, 2 x double turret):
Pluton czołgów Vickers E (3 x jednowieżowe, 2 x dwuwieżowe)


7TP (double turret):
7TP (dwuwieżowe):


75mm wz. 1897 Schneider guns:
Działa 75mm wz. 1897 Schneider:


AT gun 37mm wz.36 Bofors:
Działa ppanc 37mm wz.36 Bofors:


AA gun 40mm Bofors:
Działo przeciwlotnicze 40mm Bofors:


All new models:
Wszystkie nowe modele:

It is time for some German guns...
Czas na niemieckie działa...

8 komentarzy: