niedziela, 9 lipca 2017

General d'Armee: 7YW. General d'Armee: Wojna siedmioletnia.

Last Thursday's game was Angus's idea. He was curious if the General d'Armee rules, mainly written for Napoleonic period, would work with Seven Years War. He changes the rules a little, so the attack columns were not allowed etc. Just to fit the game into period. 
Nasza ostatnia czwartkowa gra to pomysł Angusa. Był bardzo ciekawy, czy zasady General d'Armee, które zostały napisane głównie dla okresu napoleońskiego, będą również działać dla wojny siedmioletniej. Dokonał kilku zmian w zasadach, takich jak zabronił atakowania kolumnami itp. Tak by wpasować grę w rozgrywany okres. SCENARIO/SCENARIUSZ: Charles S. Grant
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider

1. Forces. Siły.HESSE/HESJA
(Bartek Żynda, Michael Scott)

1st Infantry Brigade

4 x Infantry Battalions
2 x guns

2nd Infantry Brigade (reinforcements)

4 x Infantry Battalions

1st Cavalry Brigade (reinforcements)

2 x Cavalry Regiments

2nd Cavalry Brigade (reinforcements)

2 x Cavalry RegimentsFRANCE/FRANCJA
(Michael Schneider, Angus Konstam)

Relief Column:

1st Infantry Brigade

4 x Infantry Battalions

1st Cavalry Brigade

2 x Cavalry Regiments

Wagon trail

Troops in town:

2nd Infantry Brigade

2 x Infantry Battalions
2 x guns

2nd Cavalry Brigade

2 x Cavalry Regiments

2. The game. Gra.

I have to admit to something. I was initially going to play French, who have to move the wagon trail to the besieged town. It was moving 9'' on the roads only and the troops in the town could be activated only, when the wagon move over the half of the table. Tough conditions, but when we started the game, unexpectedly as a result of the "draw", the second Hesse brigade appear just between me and the town I started moun that the French are unable to win that game. Michael S. said that it is not the true and offer to change the sides which was accepted. So the game started with 2 Hesse brigade on the opposite corners of the table and the French on the other corners, but only one was allowed to move... 
Muszę się do czegoś na początku przyznać. Początkowo miałem grać Francuzami, którzy mieli doprowadzić wozy do oblężonego miasta. Mogły się one poruszać tylko 9 cali do przodu i tylko po drogach, natomiast oddziały w mieście mogły być aktywowane tylko wtedy gdy wozy przekroczyły połowę stołu. Ciężkie warunki, jednak kiedy niespodziewanie w wyniku "losowania" druga brygada heska pojawiła się pomiędzy mną a miastem zacząłem na ten fakt narzekać, że warunki gry wyraźnie nie sprzyjają Francuzom i z tego powodu nie są oni w stanie wygrać gry. Michael S. nie zgodził się z tą opinią i zaproponował zamianę stron, co zostało przeze mnie zaakceptowane. Gra rozpoczęła się z dwoma heskimi brygadami po przeciwnych rogach stołu oraz Francuzami na pozostałych rogach, z tym że tylko jedna mogła się poruszać...

French forces managed to very quickly moved to the centre of the table and created the screen from the Infantry to protect the wagons. I was slowly moving my forces towards Michael's troops. When all troops reached the firing distances we started to shoot each other. From my first game I remembered that the charge is not good option, especially when the opponent is still full strength, so I kept the distance and shoot, shoot and shoot the French. When my guns joined the action it was even more successful. However still the French cavalry was an issue for me. Especially when my cavalry was still off table. Happily I managed to create the square and Cavalry moved somewhere else. In the meantime the shooting continued and finally gave me some results as one of the French battalions get broke.
Siły francuskie bardzo szybko znalazły się w centrum stołu i utworzyły kordon ochronny wokół wozów. Ja powoli ruszyłem w kierunku oddziałów Michaela. Kiedy znalazłem się w zasięgu strzału, otworzyłem ogień i tak zaczęliśmy do siebie strzelać. Z mojej pierwszej gry zapamiętałem, że walka wręcz nie jest dobrą opcją, szczególnie gdy twój przeciwnik jest w pełni sił, więc trzymałem dystans i strzelałem ile mogłem w kierunku Francuzów. Okazało się to jeszcze bardziej pomyślne, gdy do ostrzału włączyły się moje działa. Jednakże francuska kawaleria była dla mnie dość poważnym problem, szczególnie gdy moja była cały czas poza stołem. Na szczęście udało mi się utworzyć czworobok i kawaleria udała się gdzie indziej. W międzyczasie wzajemny ostrzał trwał i ostatecznie przyniósł on mi jakieś rezultaty. Jeden z francuskich batalionów został zniszczony.

On the other side Michael Scott happily stopped French advantage, but did not prevent wagons to move half way, so the forces in the town could be activated. However the activations rolls were not amazing and only one cavalry regiment managed to move out the town. But it was too late for further game as the time was over. The game finished with a draw. It worth mention that Michael S. just for fun and for test decided to charge with the Cavalry on the battalion square. It happily finished with cavalry bounced back, but we know for the future - DO NOT DO IT AGAIN. The game itself showed, that the rules could work with the period, but it is definitely written for the Napoleonic period. I will write more about the rules, but I need to read them first. They really deserve a good review, which I will promise do.
Po drugiej stronie Michael Scott szczęśliwie zatrzymał francuskie ruchy na przód, ale nie udało mu się zatrzymać wozów i w końcu oddziały w mieście mogły zostać aktywowane. Jednakże rzuty na ich aktywację nie były udane i tylko jeden regiment kawalerii opuścił mury miasta. Wszystko to wydarzyło się już za późno, bo trzeba było kończyć grę. Gra zakończyła się remisem. Na koniec warto wspomnieć o szarży francuskiej kawalerii na mój batalion ustawiony w czworobok. Szczęśliwie skończyło się to tym, że kawaleria odbiła się od niego, ale wynieśliśmy z tego jedną lekcję - NIGDY WIĘCEJ TEGO NIE ROBIĆ. Gra udowodniła, że zasady mogą działać w tym okresie ale są zdecydowanie napisane do napoleonki. Napiszę więcej o zasadach, jak tylko je przeczytam. Zasługują na porządną recenzję, którą obiecuję zrobić.3. Links. Linki.


Angus:

Michael:

Flickr:


8 komentarzy:

 1. Super zdjęcia :) I kolejny system do poznania... Mnożą się jak króliki!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To bardzo dobrze. Jest w czym wybierać i byc może kiedyś trafie na system idealny ;)

   Usuń
 2. Na uwagę zasługuję również genialne pole bitwy:)

  OdpowiedzUsuń
 3. A great looking game, no doubt...and the besieged town is awesome!

  OdpowiedzUsuń
 4. That looks fantastic Bart!

  OdpowiedzUsuń