poniedziałek, 24 października 2016

Trafalgar Day 2016.

The situation, when I arrived. RN lines broke the Franco-Spanish lines. My Ships on the down left corner.

From some time few our club members, including myself, collecting 1/1200 Langton Miniatures ships for the battle of Trafalgar. We still about 15 ships short, but that is only temporary. Few days ago we had another anniversary of that one of the decisive battles in human history, so we decided to refight it again. For that purpose Angus hired the Dean Bowling Club for a Sunday and we were able to have a game with most of our ships (we used about 45 ships in total). Army lists and scenario were prepared by Jack Glanville and the whole game was umpired by John Ewing. For the game we used the Kiss Me,Hardy rules from the TFL.
Od jakiegoś juz czasu członkowie naszego klubu, włączając i mnie, kolekcjonują okręty w skali 1/1200 od Langton Miniatures do bitwy pod Trafalgarem. Cały czas brakuje nam około 15, jednak jest to tymczasowe. Kilka dni temu mieliśmy kolejną rocznicę, tej jednej z najważniejszych bitew w historii ludzkości, więc postanowiliśmy ja odtworzyć. Dla tego celu Angus wynajął Dean Bowling Club na niedzielę, gdzie mogliśmy rozegrać naszą grę z większością naszych okrętów (razem użylismy ich 45). Listy i scenariusz zostały opracowane przez Jack'a Glanville, natomiast cała gra była prowadzona przez Johna Ewinga. Do gry użyliśmy zasad Kiss Me, Hardy od TFL.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville, Derek Hodge
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: John Ewing
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Jack Glanville, Angus Konstam, J.P., Donald Adamson, Dougie Trail, Bartek Żynda, Jim Louttit
British squadrons (Jack's and Angus's) moving into the action.
The battle gets more chaotic now.


The Royal Navy was played by J.P., Michael Schneider, Angus Konstam, Jack Glanville and Donald Adamson. Derek Hodge together with Chris Henry played the Spaniards and Sandy Gilespie, John Ewing, Campbell Hardie and myself played French.
Okretami Royal Navy dowodzili J.P., Michael Schneider, Angus Konstam, Jack Glanville i Donald Adamson. Derek Hodge razem z Chrisem Henry dowodzili Hiszpanami oraz Sandy Gilespie, John Ewing, Campbell Hardie i ja graliśmy Francuzami.
My British Ships of the line under the Michael's command.
Chaos of the batttle.

As I was quite late for the game, arrived on the second part of the game and I cannot give all story behind the game. I take two French ships separate from John's squadron and lead them to battle, however I had to maneuver first against the wind to come back on the battlefield. It took me some time to do it, but finally I managed to fired twice, but without any significant success. The game finished with a British victory, none of the ships were sunk and some of them changed the colors (6 Spanish, 2 French and 1 British). It was great fun and we will repeat it next year with a bigger number of the ships!
Jako, że do gry przystąpiłem mocno spóźniony, wziąłem jedynie udział w drugiej jej części i nie moge przekazać jej Wam w całości. Z eskadry Johna dostałem dwa okrety francuskie i poprowadziłem je do boju. to znaczy wpierw pod wiatr musiałem na pole bitwy wrócić, co zajęło mi trochę czasu. W końcu udało mi się dwa razy oddać salwy z moich dział, jednak bez większych sukcesów. Gra zakończyła się brytyjskim zwycięstwem, żaden z okrętów nie został zatopiony jednak kilku udało się zmienić kolory (6 hiszpańskich, 2 francuskie i 1 brytyjski). To była wspaniała zabawa i na pewno powtórzymy ją w przyszłym roku, jednak teraz z większa ilością okrętów!
J.P.'s ships in troubles.
Fate of the Spanish fleet...
HMS Victory n troubles. However she managed to win all combats and even took a prize. Also Adm. Nelson did not die this time!

For more detailed relations from the game check the links below:
Dla bardziej szczegółowych relacji sięgnijcie do linków poniżej:

Angus:

Jack:

Campbell:

Dereck:
(awaiting)

Michael:

My Flickr gallery:

10 komentarzy: