czwartek, 3 listopada 2016

Chioggia 1905.

Last Thursday we had another naval game. Few weeks ago Angus bring to the club his collection of 1/1000 Pre-Dreadnoughts for the game with Bill. Bill was unable to come to club that night, so the game was postponed (I also had different game that night). In the same evening I asked Angus, to bring that ships again and that happened last week. For the game we used Perfidious Albion rules some time ago invented in our club by Colin Jack and Bill Gilchrist.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną morską grę. Kilka tygodni temu Angus przyniósł swoją kolekcję przeddrednotów w skali 1/1000 by rozegrać grę z Billem. Bill jednak w tamten wieczór nie mógł przyjść do klubu i gra została przesunięta w czasie (tamtego wieczoru ja również miałem inną grę). Tego samego wieczora poprosiłem Angusa, by przyniósł te okręty jeszcze raz i to stało się w zeszłym tygodniu. Do gry użyliśmy zasad Perfidious Albion, wymyślone w naszym klubie jakiś czas temu, przez Colina Jack'a i Billa Gilchrista.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY:Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.


TRIPLE ALLIANCE/TRÓJPRZYMIERZE

Austro-Hungarian and Italian Squadron/Eskadra austro-węgiersko i włoska.
(Campbell Hardie)

REGINA MARGHERITA
SMS ERZHERZOG KARL
SMS HAPSBURG

German Squadron/ Eskadra niemiecka.
(Michael Schneider)

SMS KAISER FREDRICH III
SMS KAISER WILHELM DER GROSSE
SMS DEUTSCHLAND

TRIPLE ENTENTE/TRÓJPOROZUMIENIE

British Squadron/ Eskadra brytyjska.
(Angus Konstam)

HMS FORMIDABLE
HMS LORD NELSON

Russian Squadron/ Eskadra rosyjska.
(Bill Gilchrist)

PANTELIMON
TSESSAREVITCH

French Squadron/Eskadra francuska.
(Bartek Żynda)

REPUBLIQUE
CHARLES MARTEL

2. The game. Gra.


For background of that battle and ships check Angus's blog (link at the bottom of my relation). Our game since the beginning divided into two different clashes. First Austro-Hungarian-Italian against Russians and British and the second Germans against French. In our naval games when Campbell had ships under command, his main tactic is to ram enemy ships despite period. This time it wasn't very wise as that rules do not tolerate that way of fighting. Soon Russians and British put the letter T over Campbell's squadron. That leads to the first disaster. The leading ship Regina Margherita was hit several times and finally one of the hit penetrated the powder magazine. Campbell had option of flooding the magazine or take the damage test, he failed and soon Italian ship exploded. That not finished his problems. Soon after the same fate get the second in the line SMS Erzherzog Karl. Michael tried to save Campbell and send him SMS Deutschland, but Campbell's troubles continued and soon the last Austrian ship exploded. Finally Campbell decided to withdraw last German ship of the battlefield. As his last desperate action, he tried to torpedoed British ships, but this time his attack completely failed.
Po historię bitwy i powstania modeli użytych w grze zapraszam na blog Angusa (link na dole relacji). Nasza gra od początku podzieliła się na dwa osobne starcia. Pierwsze pomiędzy Austro-Węgrami i Włochami a Brytyjczykami i Rosjanami oraz na drugi francusko-niemiecki. W naszych morskich grach Campbell zazwyczaj, bez względu na okres stara się doprowadzić do taranowania. Tym razem było nie inaczej, jednak te zasady nie tolerują takiej taktyki. Wkrótce Rosjanom i Brytyjczykom udało się postawić kreskę nad literą T nad eskadrą Campbella. To doprowadziło do szeregu tragedii. Prowadzący okręt Regina Margherita została trafiona kilka razy i jeden z pocisków trafił w magazyny prochowe. Campbell miał możliwość zatopienia magazynów, lub zrobić test zniszczenia, którego nie zdał i wkrótce włoski okręt eksplodował. Wkrótce ten sam los spotkał drugi okręt w linii SMS Erzherzog Karl. Michael próbował pomóc Campbellowi i wysłał mu SMS Deutschland, jednak Campbell był cały czas w opałach i wkrótce ostatni okręt austriacki eksplodował. Ostatecznie Campbell zdecydował się wycofać ostatni niemiecki okręt z pola walki. W swojej ostatniej desperackiej akcji  spróbował ataku torpedowego na okręty brytyjskie, lecz ten był kompletnie nieudany.

In the second clash two lead German ships fought against French ships. Both sides hit enemy ships many times and both sides tried to put the letter T over the enemy. Finally French managed to do it and that finished with German disaster. Soon badly damaged SMS Kaiser Friedrich III took so many water, that finally sunk. That lead the second German ship to withdraw as soon as possible. Game finished with great Entente victory.
W drugim pojedynku dwa prowadzące okręty niemieckie walczyły przeciw okrętom francuskim. Obie strony zaliczyły wiele trafień i obie eskadry próbowały postawić literę T nad wrogiem. W końcu udało się to Francuzom a to skończyło się niemiecką katastrofą. Wkrótce ciężko uszkodzony SMS Kaiser Friedrich III nabrał tyle wody, że zatonął. To doprowadziło do tego, że drugi niemiecki okręt czym prędzej opuścił pole bitwy. W ten sposób cała gra zakończyła się wspaniałym zwycięstwem Ententy.

3. Summary. Podsumowanie.


Entente ships hit enemy ships 64 times and get 20 hits in return. Triple Alliance lost 4 ships.
Okręty Ententy trafiły wrogie okręty 64 razy, samę będąc trafione 20 razy. Trójprzymierze straciło 4 okręty.

TRIPLE ALLIANCE/TRÓJPRZYMIERZE:

REGINA MARGHERITA: hit 12 times; exploded/ trafiona 12 razy; eksplodowała
SMS ERZHERZOG KARL: hit 9 times; exploded/trafiony 9 razy; eksplodował
SMS HAPSBURG: hit 2 times; exploted/ trafiony 2 razy; eksplodował
SMS KAISER FREDRICH III: hit 13 times; sank of losing flotation/ trafiony 13 razy; zatonął na wskutek przecieków
SMS KAISER WILHELM DER GROSSE: hit 18 times/ trafiony 18 razy
SMS DEUTSCHLAND: hit 10 times/ trafiony 10 razy

ENTENTE/ENTENTA:

HMS FORMIDABLE: no hits/brak trafień
HMS LORD NELSON: hit 4 times/trafiony 4 razy
PANTELIMON: hit 3 times/trafiony 3 razy
TSESSAREVITCH: hit 6 times/trafiony 6 razy
REPUBLIQUE: hit 2 times/ trafiona 2 razy
CHARLES MARTEL: hit 5 times/trafiony 5 razy

4. Links. Linki.


Angus's:

Campbell's:

Flickr:

6 komentarzy:

 1. Nice looking game, with impressive and realistic smokes...superb!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. Yep, when the ship explode, it need to looks realistic and don't forget that with a visual effects comes verbal too, made by players of course ;)

   Usuń
 2. Wygląda to wspaniale Bart! Także te dodatki w postaci wybuchów! Miodzio!

  OdpowiedzUsuń