poniedziałek, 4 lipca 2016

Dark Age and beyond. Ciemne Wieki i coś poza tym.

Wreszcie udało mi się dokończyć moją nową armię z Ciemnych Wieków. Pomalowanie tych figurek zajęło mi najdłuższą ilość czasu, jakąkolwiek spędziłem na wykończenie jakiejkolwiek pracy. Nie potrafię wjaśnić powodów, z jakich to się stało. Zacząłem je malować w marcu i dopiero wczoraj udało mi się je dokończyć. Jak łatwo policzyć, zajęło mi to 4 miesiące... Nigdy w przeszłości nie byłem tak powolny. Jednak sa już ukończone i wkrótce postaram sie zorganizować dla nich jakaś grę.
Finaly I managed to finish my new Dark Age army. Those figures was one of the longest paintings I ever had. I can not explain why it happend. I started them in March and finally finished them yesterday. It took me about 4 months... I never been so slow before. Anyway the are finished and soon I will arrange a game for them. 

1. NORMANOWIE. NORMANS.


Pierwszymi figurkami, jakie chciałbym pokazać, jest spieszeni rycerze od Foundry, dla moich Normanów. Kupiłem ich na poprzednim Claymore:
First figures I would like to show are foot Men-at-Arms from Foundry, for my Normans. I bought them on Claymore last year:

Wykonałem też kilka figurek poległych Normanów od Conquest Games. Zawsze to jakiś ciekawy dodatek do pola bitwy.
I made few casualties figures for my Normans from Conquest Games. It is always nice addition to the battlefield. 

2. WIKINGOWIE. VIKINGS.


Zacznę wpierw od figurek pomalowanych już jakiś czas temu. To dwóch Wikingów od Gripping Beast. Tutaj musiałem przemalować podstawki, aby bardziej pasowały do reszty armii.
I will start with figures painted some time ago. Those two Vikings from Gripping Beast. I only changed the color of the base, to fit it with rest of army.

Teraz czas na ciężkozbrojnych Wikingów. Nie mam pojęcia skąd pochodzą te figurki, jakiś czas temu kupiłem całe pudełko niepomalowanych figurek od śp. Hugha Wilsona. Oto jak się prezentują:
Now it is time for heavy armoured Vikings. I have no idea where they come from. I bought them some time ago from RIP Hugh Wilson. It was box full of unpainted figures. Here's how they present themselves:

Po cięzkozbrojnych, czas na lekkozbrojnych. Byli oni częścią pudełka kupionego od Hugha, więc nie mam pojęcia kto je wyprodukował.
After heavy armoured, it is time for the lightly armoured. They come from the same box, bought from Hugh, so I don't have idea who made them.

Następni to ciężkozbrojni łucznicy. Ci z kolei to produkt Black Tree Design. Także kupieni od Hugha.
Next are the heavy armoured Vikings with bows. They are product of Black Tree Design. They also have been bought from Hugh.

Teraz zwykli łucznicy. Oni chyba są od Gripping Beast, ale nie jestem tego pewny.
Now regular Archers. They possible are from Gripping Beast, but I am not sure.

I ostatni Berserkerzy. Oczywiscie nie mam pojęcia, kto jest producentem.
And finaly the Berserkers. Of course I have no idea who produced them.

I cała armia Wikingów, gotowa do walki.
Whole viking army ready to fight.

3. I COŚ POZA TYM. AND BEYOND.


Obok Wikingów i Normanów pomalowałem jeszcze coś innego. Są to piloci od Empress Miniatures. Będą doskonałym dodatkiem do projektu Polska 1920.
In addition to the Vikings and Normans I painted something else. These are the pilots from Empress Miniatures. They will be a great addition to the Poland 1920 project.


12 komentarzy: