czwartek, 18 lutego 2016

Bohemia 1813.

After long break we come back to games played at Hugh's home. This time it was big Napoleonic battle played with the use of Black Powder.
Po długiej przerwie powracamy co gier rozgrywanych u Hugha w jego domu. Tym razem była to duża napoleońska bitwa z uzyciem zasad Black Powder.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Donald Adamson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Donald Adamson
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bill Gilchrist

1. Forces. Siły.


AUSTRIANS/AUSTRIACY
(Dave M)

1 infantry battalion

RUSSIANS/ROSJANIE
(Bill Gilchrist, Dave O'Brian, Dave M., Hugh Wilson)

9 infantry battalions
3 guns
4 cavalry regiments

GRAND DUCHY OF WARSAW and GRAND DUCHY OF BERG/WIELKIE KSIĘSTWO WARSZAWSKIE i WIELKIE KSIĘSTWO BERGU
(Bartek Żynda)

3 infantry battalions
1 gun

FRENCH/FRANCUZI
(Tim Watson, Ray Neal, Bartek Żynda)

6 infantry battalions
2 guns
3 cavalry regiments

2. The game. Gra.


It was 1813. Somewhere in Bohemia, the brigade of allied troops hold the pass, somewhere in the mountains. However the last French problems in Russia and specially the humiliating campaign in Russia in 1812, forced the Austrian battalion (mainly Czechs) to change their colors. Now brigade consisted with 2 Berg's and one Polish battalion had to face the whole Russian army, cut of from main froces by Czechs in the village. They can buy the time to the other French troops to arrive and hold Russians as long as possible. But who will inform main French forces about the incoming danger? It is only one brave who can do it. Gallant Colonel Gerard (we decided that in 1813 he should be already promoted to colonel).
Był rok 1813. Gdzieś w Bohemii, sojusznicza brygada zabezpieczała przełęcz, znajdującą się gdzieś w górach. Jednakze ostatnie problemy Francuzów a w szczególności ich upokażająca kampania w Rosji w 1812 roku, sprawiła że austriacki batalion (głównie Czesi) do zmiany stron. Teraz brygada składająca się z dwóch battalionów z Bergu i jednego polskiego została odcięta przez Czechów od głównych sił i sama musi stawić czoła całej rosyjskiej armii. Muszą zdobyć jak najwięcej czasu by umozliwić przybycie siłom francuskim i powstrzymać Rosjan jak najdłużej. Lecz kto poinformuje główne francuskie oddziały o nadchodzącym niebezpieczeństwie? Jest tylko jeden odwazny, który może tego dokonać. Szarmancki pułkownik Gerard (zdecydowaliśmy, że w 1813 roku powinien juz być awansowany na pułkownika).

The battle beginns. Allied brigade holded Russians, but there was to much of them and slowly they get surrounded.
Bitwa się rozpoczęła. Sojusznicza brygada powstrzymywała Rosjan, lecz było ich zbyt wielu i w końcu zostali otoczeni.

Finally only one battalion of Berg remain on the battlefield. They survived attack of the Russian infantry from the flank and heavy fire from all Russians muskets and guns. Finally Russian cavalry did the job and destroyed the brave battalion. That heroic fight stopped many Russian troops and only three of them crossed the pass. And there they get surprised!
W końcu ostał się jeden batalion z Bergu. Przetrwali atak z flanki rosyjskiej piechoty oraz ogień ze wszystkich rosyjskich muszkietów i dział. W końcu Rosyjska kawaleria dokończyła robotę i zniszczyła dzielny batalion. Ta heroiczna walka zatrzymała wiele rosyjskich oddziałów i jedynie trzem z nich udało się przekroczyć przełęcz. Tam czekała na nich niespodzianka!

Our Gallant Colonel Gerard did the job and informed the French commander about incoming Russians. So the Russians had to face the whole French army!
Nasz Szrmancki pułkownik Gerard wykonał swoje zadanie i poinformował francuskiego dowódcę o nadciagających Rosjanach. Teraz Rosjanie musieli stanąc naprzeciw całej armii francuskiej.

Thanks to the sacrifice of the Polish and Ber units, French has definite advantage over the Russian on this side of the pass. Soon most of the Russian units had been destroyed or forced to withdraw on the Russian part of the pass. The fight for the village just started.
Dzięki poświęceniu oddziałów z Bergu i Polaków, Francuzi mieli zdecydowaną przewagę nad Rosjanami po tej stronie przełęczy. Wkrótce większość rosyjskich oddziałow została albo zniszczona, albo zmuszona do powrotu na rosyjską stronę. Walka o wieś właśnie sie rozpoczęła.

Czechs supported by Russian gun hold three French assaults. Finally French broke into the village and get the pass. We did not have enough time to finish that game and we all decided that we will finish that game with a draw, because Russians had been pushed off the village but not destroyed, so they had possibilities to retake the village.
Czesi wsparci rosyjskim działem wytrzymali trzy francuskie ataki. W końcu Francuzom udało się włamać do wioski i przejąć przełęcz. Nie mielismy juz niestety więcej czasu na grę i dlatego zakończylismy ją remisem. Rosjanie zostali odepchnięci od wioski, jednak nie rozbici i w związku z tym mieli duże szanse na odbicie wioski.

3. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

10 komentarzy:

 1. WoooW i wygląda to epicko! Polaków szkoda tylko;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Taką mieli rolę, powstrzymać Rosjan jak najdłużej.

   Usuń
 2. Nice and intense looking game...Polish sacrifices are not rare in Nap battles, written in gold letters in our history books...

  OdpowiedzUsuń
 3. Fantastic looking game Bart!

  OdpowiedzUsuń
 4. Now that looked like fun :-)
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
 5. Piękne figurki i świetne ich zestawienie na również ciekawym polu bitwy.

  OdpowiedzUsuń