wtorek, 16 lutego 2016

Caen 1944 (# 3A)

Last Thursday we all come back to our 'forgotten' Bolt Action campaign, Caen 1944. Finally we started the third turn. We played the centre action, where British and Canadian troops moved forward to take the Caen. Those troops where lead by Donald and Bill. Bill asked me to borrow him my troops for this game and finally he cannot made that evening so I jumped into his chair. The same happened to Germans players, where Brian has been replaced by John Glass.
W ostatni czwartek powrócilismy do naszej "zapomnianej" kampanii Caen 1944, rozgrywanej przy uzyciu zasad Bolt Action. W końcu rozpoczęliśmy trzecią turę. Była to akcja w centrum, gdzie brytyjskie i kanadyjskie oddziały parły w kierunku Caen. Te oddziały były dowodzone przez Donalda i Billa. Bill poprosił mnie aby na ta gre pożyczyć mu moje oddziały i ostatecznie nie mógł być tego wieczora w klubie, więc zajałem jego miejsce. To samo przydarzyło się graczom niemieckim i tam Briana zastąpił John Glass.

SCENARIO/SCENARIUSZ: No 4. from the main book/Nr 4 z głównego podręcznika
SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Donald Adamson, Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


Allied placed 1500 pts British tank platoon (Donald Adamson) supported by Canadians (Bartek Żynda) with 1200 pts. Germans placed 1200 pts Infantry platoon (John Glass) together with German 1500 pts tank platoon (Campbell Hardie).
Alianci wystawili brytyjski pluton pancerny na 1500 pkt. (Donald Adamson), wsparty Kanadyjczykami (Bartek Żynda) z 1200 pkt. Niemcy wystawili pluton piechoty na 1200 pkt. (John Glass), wsparty plutonem pancernym na 1500 pkt. (Campbell Hardie).

2. The game. Gra.


This time we did not have to much luck during whole game. Firstly, our artillery attack went completely wrong. First Donald rolled 1 for incoming artillery and his troops get hardly pinned and in next turn I made the same... So our only hope was to use our secret weapons: three flamethrowers. Two of them was on Wasps and one was carried by soldiers. However soon it turned out, that two Wasps are illegal under the campaign rules as too powerful, but this time they allowed us to use them. They cleared the objective (the white house in the centre), but then Donald decided to complicate our game one more time. He took the wrong bag with order dices and for the few turns, he draw dices from the bag, where was several 'tea time' dices and none of the allied... It was not surprising, that the turns ended very quicklyen't been moving and time was running out very fast. Finally we did not managed to take control over the objective and the game finished with German victory.
Tym razem nie mieliśmy w grze zbyt dużego szczęścia. Po pierwsze, nasz atak artyleryjski poszedł kompletnie nie tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. Wpierw Donald wyrzucił 1 dla nadchodzącej artylerii i mocno spinował swoje oddziały a następnie ja zrobiłem dokładnie to samo... Naszą ostatnią nadzieją pozostały nam nasze sekretne bronie: trzy miotacze płomieni. Dwa z nich były na Waspach a trzeci był niesiny przez żołnierzy. Jednak wkrótce okazało się, że uzycie dwóch Waspów jest według zasad kampanii nielegalne, jednak nasi oponenci zgodzili się byśmy ich użyli. Oczyściły cel gry (biały dom w centrum), ale wtedy Donald postanowił dodatkowo skomplikować nam grę. Pomylił torby z kośćmi rozkazów i zaczął przez kilka następnych tur wybierać kości z tej torby, gdzie było kilkanaście kości "tea time" i żadnej alianckiej... Nic więc dziwnego, że tury kończyły się bardzo szybko, my się nie poruszaliśmy a czas uciekał bardzo szybko. W końcu nie udało się nam opanować celu gry i ta zakończyła się niemieckim zwycięstwem.

3. Links. Linki.


Campbell's relation on our club's facebook profile:
Relacja Campbella na profilu facebookowym naszego klubu:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

Where is the rabbit? Gdzie jest królik?

4 komentarze:

 1. Great looking minis (love the motorcycles!)...but I would have liked to see rabbit! Nice looking game Bart...

  OdpowiedzUsuń
 2. Excellent stuff Bart! Love the last pic.

  OdpowiedzUsuń
 3. Fantastycznie wyglądający raport!

  OdpowiedzUsuń
 4. Thank you guys for your comments.

  OdpowiedzUsuń