czwartek, 7 sierpnia 2014

Piechota Marynarki Wojennej - Sudan. Naval Brigade for Sudan.

Pierwszy batalion z trzech, jakie zamierzam pomalować do naszej dużej gry na początku listopada. Figurki to oczywiście produkt braci Perrych. Następny batalion w drodze  to Sikhowie.
First battalion ready from three planned to paint for our big game on the beginning of November. Figures comes from the Perry's Brothers. Next battalion on its way and it will be Sikh one.

Figurki biorą udział w konkursie malarskim forum Strategie.
Figures are taking part in painting competition of theStrategie forum.

8 komentarzy: