piątek, 22 sierpnia 2014

By Fire and Sword back to SESWC. Ogniem i Mieczem wraca do SESWC.

Yesterday I have brought back the By Fire and Sword rules back to our club. Our new club member Petr (he is from Russia) bought on last Claymore the rulebook and two weeks ago he asked me to show him a game. To this game joined Jack with his Cossacks and that how this set has been bring back to our club. This was the first time for my Poles on the table...
Wczoraj udało mi się na nowo wprowadzić do naszego klubu zasady Ogniem i Mieczem. Nasz nowy klubowy kolega Petr (pochodzi z Rosji) kupił na ostatnim Claymore podręcznik do gry i dwa tygodnie temu zapytał się mnie, czy nie zechciałbym mu pokazać tych zasad. Do gry dołączył Jack ze swoimi Kozakami i właśnie w ten sposób zasady te na nowo zagościły w naszym klubie. Był to tez debiut moich Polaków na stole...

SCENARIO/SCENARIUSZ: From the rulebook "the Patrol"
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bartek Żynda Jack Glanville

1. Forces. Siły.

Polish-Lithuanians Commonwelth/Rzeczpospolita Obojga Narodów
(Petr Burov)

Colonel (3 orders)
Pancerni with rogatynas (3 bases)
2 x Cossack Style Cavalry (2 bases)
Wallahian Cavalry (3 bases)
FPS: 5


Cossacks/Kozacy
(Jack Glanville)

Colonel (2 orders)
Register Moloitsy (4 bases)
Register Moloitsy (3 bases)
2 x Moloitsy (4 bases)
2 x Wagons (1 light gun)


2. The game. Gra.

As both forces were equal we played the "Patrol" scenario from the book. Petr was going to be late, so I did the pre initial turns for him. For the special effects we had Delay for Jack (his wagons) and Flanking Attack (Wallachian), Jack had also delayed reinforcements. At the beginning both sides was trying to place the best positions for the decisive attack. However the terrain was much better for the infantry (forests, swamps) and Jack use this as his advantage. Petr went va banque and tried to crach Cossacks with few charges. It was good idea but it wasn't worked well. First he charged the Registered Moloitsy in the open with his Cossack style cavalry, but he lost a base and was forced to fled. Then he tried to do this again with his another Cossack style cavalry with the same effect. The main event of the game was Pancerni charge on the Registered Moloitsy who had their positions in the forrest! Petr charged them twice, first he was pushed back and get disorganized and in the last turn when he managed to bring the order to his Pancerni and then charged again on the same Moloitsy position, but this time he was forced to flee. His Wallachians arrived too late on the battlefield as same as Jack's wagons and had no big effect for the game result. The game finished with great Cossack victory (10.5 to 1 in victory points).
Jako, że siły obu podjazdów były identyczne rozegraliśmy "Walkę Patroli" z podręcznika. Petr nie mógł przybyć na czas i rozegrałem za niego turę przedwstępną. Jako efekty specjalne wylosowaliśmy opóźnienie dla Jacka (jego wozy) i zastosowałem dalekie obejście (Wołosi), Jack wylosował ekstra posiłki. Na samym początku gracze starali się zająć jak najlepsze pozycje do przeprowadzenia decydującego ataku. Teren jednak sprzyjał bardziej piechocie i Jack wykorzystał ten element. Petr poszedł więc va banque i spróbował znieść Kozaków przy pomocy kilku szarż. To był dobry pomysł, ale nie wyszedł. Wpierw jedną z chorągwi Jazdy kozackiej zaatakował w otwartym polu rejestrowych mołojców, ale stracił w tej szarży podstawkę i zmuszony został do ucieczki. To samo stało się z drugą chorągwią kozacką. Głównym wydarzeniem była szarża Pancernych na rejestrowych mołojców ukrytych w lesie! Petr zaszarżował ich dwa razy, wpierw zostali odparci zdezorganizowani, jednak udało ich jemu się zebrać i wtedy zaszarżował ich ponownie, jednak teraz został zmuszony do ucieczki. Jego Wołosi przybyli zbyt późno, tak samo jako wozy Jacka i nie wpłynęły na rezultat gry. Gra zakończyła się strategicznym zwycięstwem Kozaków (10,5 do 1 w punktach za scenariusz).

3. Summary. Podsumowanie.

It was long time since I played this rules, so many rules was missed. However it was good because Jack is going to bought the book for himself (there will be three rulebooks in English and one in Polish in our club, after this). Petr despite of the disaster on the battlefield, is going to paint the Russians for himself. So the rules are bring back to the club and I can finally increase my troops (Poles and Swedes) to the bigger sizes, what is actually happend (see yesterday's post).
Upłynęło dość dużo czasu od ostatniego moje spotkania z tymi zasadami i wiele zasad umknęło z mej pamięci. Ma to i swoje dobre strony, ponieważ Jack zdecydował się kupić podręcznik dla siebie (dzięki temu w naszym klubie będą teraz trzy w języku angielskim i jeden po polsku). Pomimo klęski na polu bitwy Petr chce pomalować dla siebie Rosjan. W ten sposób te zasady zostały przywrócone w klubie i mogę teraz kontynuować powiększanie moich oddziałów (Polaków i Szwedów) do większych rozmiarów, co aktualnie ma właśnie miejsce (patrz wczorajszy post).

My gallery on flickr:
Moja galeria na flickr:

Jack's relation:
Relacja Jack'a:

4 komentarze:

 1. Sounds a bit multi national Bart! Great that the game has inspired more painting and army building!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Just a little bit. More figures will be painted soon.

   Usuń
 2. Namów Petra na Moskwę, to będzie pełen wysiwyg

  OdpowiedzUsuń