sobota, 9 sierpnia 2014

Battle of Ravenna 1512. Bitwa pod Rawenną 1512.

Last time, when we had a game with Pike and Shotte and tested the Paymaster was a lot of confusion about the rules. So we decided to stop testing the Paymaster and took our attentions on Pike and Shotte. This was very helpful and specially Bill's knowledge of the rules helps us all.
Ostatnim razem gdy mieliśmy grę z użyciem zasad Pike and Shotte przy okazji testowania Paymastera pojawiło się wiele niejasności dotyczących samych przepisów. Zdecydowaliśmy się przerwać testy Paymastera i bardziej skupić się na Pike and Shotte. To było bardzo pomocne a w szczególności znajomość przepisów przez Billa pomogła nam wszystkim.

For our game Michael chose the Battle of Ravenna (11.04.1512).
Do naszej gry Michael wybrał bitwę pod Rawenną (11.04.1512).

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Michael Schneider, Donald Adamson

1. Forces. Siły.

HOLY LEAGUE/ŚWIĘTA LIGA
(Michael Schneider, Campbell Hardie, Bartek Żynda)

2 x Gandarmes (6 fig.)
3 x Met-at-Arms (6 fig.)
Stradioti (6 fig.)
Mounted crossbows (6 fig.)

2 x Landsknechts Pikemen (36 fig.)
Landsknechts Pikemen (24 fig.)
2 x Landsknechts Arquebusiers (12 fig.)
Doppelsoeldner (12 fig.)
Swordsmen (12 fig.)

2 x Heavy guns
2 x Medium guns
2 x Light guns

FRENCH/FRANCUZI
(Bill Gilchrist, Donald Adamson, Paul [the Irish])

2 x Gandarmes (5 fig.)
2 x Met-at-Arms (5 fig.)
Stradioti (6 fig.)
2 x Mounted crossbows (6 fig.)

3 x Swiss Pikeman (24 fig.)
French Pikeman (24 fig.)
2 x Halberdiers (8 fig.)
2 x Swiss Arquebusiers (16 fig.)

3 x Medium guns.


2. The game. Gra.

The game like the original one was divided into two small battles: cavalry and infantry with some artillery fights. First attacked the French cavalry. Very quickly they defeat the Papal forces and forced them to withdraw from the battlefield. French did not suffer to many casualties, however Papal knights lost two units. That ended the cavalry battle because Papal troops find the cover on the other bank of river and did not took the part in the second part of the battle.
Gra, tak jak bitwa w oryginale podzieliła się na dwie mniejsze bitwy: kawaleryjską i z udziałem piechoty z pewnym wsparciem artyleryjskim. Pierwsza zaatakowała konnica francuska. Bardzo szybko poradziła sobie z kawalerią papieską i zmusiła ich do wycofania się z pola bitwy. Francuzi nie ucierpieli zbytnio w tej walce, papiescy rycerze stracili dwa oddziały. To zakończyło walkę kawaleryjską, ponieważ papieskie oddziały skryły się na drugim brzegu rzeki i nie wzięły już dalszego udziału w walce.

After the cavalry battle the French cavalry took control over the bridge and kept Papal cavalry away. The infantry battle begin. Most of the French troops attacked the left flank of the League positions. First attack has been pushed back, but the next broke the defenders lines and the battle was over. During the battle the main role played the French artillery, much better than the Spanish. It successfully disorganized League troops and helped to gain the victory.
Po walce kawaleryjskiej konnica francuska zajęła most i w ten sposób trzymała papieską kawalerię na dystans. Zaczęła się bitwa piechoty. Większość francuskich oddziałów uderzyło na lewe skrzydło pozycji obronnych Ligi. Pierwszy atak został odparty, jednak następny złamał linie obrońców i bitwa była skończona. Podczas bitwy główną rolę odegrała francuska artyleria, znacznie lepsza od hiszpańskiej, która skutecznie dezorganizowała oddziały Ligi i pomogła osiągnąć zwycięstwo.

3. Summary. Podsumowanie.

In our game we get the same result as in original battle, however French did not suffer big loses and Gaston de Foix did not died during the battle. The League loses wasn't that big as it was in original battle. The Papal cavalry was still operational, however bringing back them to the order took a lot of time and when they where ready to back to the battle the game was over... It was very good game.
W naszej grze osiągnęliśmy podobny rezultat do oryginalnej bitwy, jednakże Francuzi nie ponieśli tak wielkich strat i Gaston de Foix nie poniósł śmierci na polu bitwy. Straty Ligi nie były tak kolosalne jak to miało miejsce w prawdziwej bitwie. Kawaleria papieska stanowiła cały czas duże zagrożenie, jednak przywracanie porządku w jej szeregach zajęło dość dużo czasu i gdy była w końcu gotowa by uderzyć ponownie, gra była zakończona... To była bardzo dobra gra.

Gallery on my Flickr:
Galeria na moim Flickr:

4 komentarze:

 1. Great report and photos Bart! I think I will get my first chance at P&S in a couple of weeks!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Rodger. It is very similar to Black Powder and if you like BP you will like P&S.

   Usuń
 2. Nice to see two points of vue of the same battle...fantastic looking armies!

  OdpowiedzUsuń