poniedziałek, 4 sierpnia 2014

CLAYMORE 2014 - short report/krótki raport.

Another Claymore behind us. It was very good show, however very busy for myself. I was engaged into Bring and Buy and this eat most of the time spend during the show, rest of it has been taken by shoping (bases from Warbase, SAGA dice for my Normans - finaly did not forget to buy them, paints and some figures - mostly 20mm Soviets from Britannia, Dixon and Arfix). I even had a game, very quick and I have lost, however I played the Bannockburn refight with DBM rules, and had to be English... No chances if your opponent do exactly what Scots did during the battle... Anyway I was quite happy and very tired after the show. To the next Claymore!
Następne Claymore za nami. Było to bardzo dobre show, jednakże byłem podczas niego bardzo zajęty. Zaangażowałem większość mojego czasu w Bring and Buy, resztę poświęciłem na zakupy (kupiłem podstawki od Warbase, kości dla moich Normanów do SAGI -  w końcu nie zapomniałem ich kupić, farby i trochę figurek - głównie Sowieci w skali 20mm od Britanni, Dixona i Airfixa). Rozegrałem nawet jedną grę, bardzo szybką i przegraną ale na swoją obronę powiem, że była to bitwa pod Bannockburn z użyciem zasad DBM i grałem Anglikami... Bez szans, jeżeli Wasz przeciwnik gra Szkotami, tak jak to zrobili podczas prawdziwej bitwy... Mimo tego byłem bardzo zadowolony i bardzo zmęczony po całym show. Do następnego Claymore.
DBM Bannockburn game. Photo by Bill Gilchrist.
Very busy Bring and Buy. Photo by Jim Duncan.
Dambusters: Hugh Wilson, Ray Neal and Colin Jack. Photo by Michael Harker.

As I said before I was quite busy and missed most of the games played on the show. I haven't made any pictures as well. However some people did and here you have links to their galleries:
Tak jak to powiedziałem powyżej, byłem dość zajęty i niestety mniejszą uwagę poświęciłem grom rozgrywanym na show. Nie zrobiłem tez żadnych zdjęć, jednak kilka osób zrobiło i poniżej załączam kilka linków do ich galerii:

Bill's:

Jim's:

Michael's:

2 komentarze: