piątek, 15 sierpnia 2014

Sonntagshausen

Once per month, we have in our club to play a Sunday  big game. This time we decided to give a go the Piquet rules. It was my first time with this set and it is not bad, however there are some buts. The title of the post I have took from Michael's blog. He called it Defending the Empire at Sonntagshausen around somewhat 1540, and for me the name Sonntaghausen sound right for the title of the game. Link to Michael's relation you can find at the bottom of this post. the game was played on the 6'x12' table.
Raz na miesiąc, mamy możliwość rozegrania dużej niedzielnej gry. Tym razem zdecydowaliśmy się przetestować zasady zwane Piquet. To moje pierwsze z nimi spotkanie i w sumie nie wypadło ono źle, chociaż mam pewne zastrzeżenia. Tytuł postu zapożyczyłem z tytułu postu na blogu Michaela: Obrona Imperium pod Sonntagshausen gdzieś około 1540. Nazwa Sonntaghausen tak mi przypadła do gustu, że postanowiłem ją wykorzystać do tytułu mojej relacji. Link do opisu gry dokonany przez Michaela możecie znaleźć u dołu tej relacji. Gra została rozegrana na stole o wymiarach 6 na 12 stóp

SCENARIO/SCENARIUSZ: Paul [the Irish]
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Paul [the Irish]
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Paul [the Irish], Michael Schneider, Jack Glanville

1. Forces. Siły.

FRENCH/FRANCUZI
(James Louttit, Paul [the Irish], Bartek Żynda)

Gendarmes
2 x Mtd. "Archers"
2 x Light Cavalry
Stradiots
2 x French Arquebusiers
2 x Swiss Arquebusiers
2 x Light Arquebusiers
2 x Swiss Pike
4 x French Pike
2 x Medium guns
2 x Light guns

HOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Michael Schneider, Paul [the Greek], Jack Glanville, Derek Hodge)

Gendarmes
2 x Lancers
Reiter
Mtd Crossbowmen
3 x Landsknechts Pike
Swiss Pike
Doplesoldner
2 x Light Arquebusiers
2 x Italian Spearmen
2 x Italian Arquebusiers
2 x Medium guns
2 x Light guns

2. The game. Gra.

The game was devided into three separate clashes. The first was with Imperial cavalry under Paul [the Greek] charging the French right wing under Paul [the Irish]. After a ferious battle, Imperials finally broke the French forces and very seriously disordered them. 
Gra podzieliła się na trzy osobne starcia. W pierwszym imperialna kawaleria pod dowództwem Paula [Greka] zaszarżowała na prawe skrzydło francuskie pod dowództwem Paula [Irlandczyka]. Po dość zaciętej walce Imperialnym udało się złamać i zdezorganizować oddziały francuskie.

On the other end of the table for the most of the game nothing interesting happens. For the most of the game Italians under Jack and Derek moving towards the French left flank (commanded by myself). They managed to bring the Crossbowmen just in front of French Gendarmes and fired at them at the close range and this still was left without any French respond. When Italian infantry get very close to the French troops it was enough. The cavalry charged but with a very weak effect. Crossbowmen withdraw, and infantry stands. We haven't have more time to solve this, so on this side battle was a draw.
Na drugim końcu stołu w sumie nic interesującego się nie stało. Przez większość gry wojska włoskie pod dowództwem Jack'a i Derek'a przesuwały się w kierunku lewej flanki francuskiej (dowodzonej przeze mnie). Udało im się doprowadzić konnych kuszników wprost na przeciw francuskich Żandarmów, strzelić do nich na krótkim dystansie i to dalej pozostało bez odpowiedzi ze strony francuskiej kawalerii. Dopiero przybycie włoskiej piechoty, ruszyło francuzów. Kawaleria zaszarżowała, jednak z bardzo mizernym skutkiem. Kusznicy wycofali się, z piechota pozostała na miejscu. Nie mieliśmy więcej czasu na rozstrzygnięcia i gra w tym miejscu pozostała nierozstrzygnięta.

The main battle was in the centre. Imperials were lead by Michael and French/Swiss by James. As the first fought the pike units. The first unit broken was the Imperial one. However one of the Swiss units moved to much forward and has been attacked from both flanks and had to withdraw. This broke the French line as after this Germans get to the French Arquebusiers and slaughter them. This finished the game with Imperial victory.
Główna bitwa rozegrała się w centrum. Cesarscy prowadzeni przez Michaela starli się z siłami francusko-szwajcarskimi dowodzonymi przez Jamesa. Jako pierwsze walczyły tu oddziały pikinierów. Pierwszym pokonanym oddziałem był imperialny, jednakże Szwajcarzy wysunęli się zbyt do przodu i zostali zaatakowani z boków i to spowodowało ich wycofanie się a to złamało linię francuskiej obrony. Zaraz potem przez zdezorganizowaną francuską linię przedarli się Niemcy i zmasakrowali francuskich Arkebuzerów. To zakończyło grę ze zwycięstwem strony Imperialnej.

3. Summary. Podsumowanie.

The Piquet rules are very good for that period. I really liked the way the forces are valued (depends on their quality they use different dice from D4 to D20). The morale value of the sides is quite good as well. The only problem is with the speed of the game. The card driven games, when the unit can act on the special card are not very good for multiplayer games and usually are very slow. This is the big problem with this rules. Maybe for the smaller games the rules works well, but it isn't with bigger games and I think I will stay with Pike and Shotte for the games like that. However I do not say "No" to Piquet and maybe another time I will give them another go.
Zasady Piquet sa doskonałe dla gier z tego okresu czasu. Bardzo podoba mi się sposób wartościowania jednostek (w zależności od jakości, używają kości od D4 do D20). Świetnie też jest rozstrzygnięta sprawa z morale stron. Problemem natomiast jest prędkość gry. Wszystkie gry bazujące na kartach, w których jednostka może być aktywowana na specjalną kartę zazwyczaj są bardzo powolne w grze z większą ilością graczy. Stanowi to poważny problem w tych zasadach. Być może w mniejszych grach ten system się sprawdza ale nie daje sobie rady z grami takimi jak ta i wydaje mi się że pozostanę przy Pike and Shotte dla tego rozmiaru gier. Jednakże nie mówię zdecydowanego "Nie" dla Piquet i pewnego dnia spróbuję tych zasad ponownie.

Link to Michael's relation:
Link do relacji Michaela:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickru:4 komentarze:

 1. Odpowiedzi
  1. Yes, you have. Paul [the Greek] broke forces of Paul [the Irish], you smashed james and I was in coma ;) Even if I would crash Jack and Derek there will be no difference for the score. I think that if we would use P&S, the game would be finished with clear result.

   Usuń
 2. Great report and lovely photos Bart! This is a very nice looking period for which I have very little for. Almost tempted now!

  OdpowiedzUsuń
 3. Don‘t tell James, don‘t tell James, anything but P&S!

  OdpowiedzUsuń