sobota, 24 marca 2012

Somewhere in Spain (SESWC); Gdzieś w Hiszpanii (SESWC)

This week game was Black Powder 28mm Napoleonic Penisular War game. It was Dougie's scenario in which French (Dougie and me) fight against allied forces of Spaniards (John) and British (Bill). The key point was village in the centre of the battlefield, and both Spaniards and French try to got controll at the end of the game.
W tym tygodniu rozegraliśmy grę w oparciu o zasady Black Powder, przy użyciu figurek 28mm. Była to potyczka z wojen napoleońskich rozgrywająca się w czasie konfliktu na Półwyspie Iberyjskim. Scenariusz opracował Dougie, w którym to Francuzi (Dougie i ja) walczyli przeciwko Hiszpanom (John) i Brytyjczykom (Bill). Kluczowym punktem rozgrywki była wieś znajdująca się na środku pola bitwy, o której kontrolę na koniec gry walczyli Hiszpanie i Francuzi.
This time I got controll of all French infantry (2 brigades with artillery support), and Dougie got cavalry. I start our game with divided my forces on two. One of them have to face British coming from the woods behind the hills, and the second to occuppy village on the centre of the battlefield. Spanish forces had the same idea (to take this village), so we both start the race, and this time I won it, and the village was mine. I achieved this task thanks to Dougie's cavalry, becouse they kept busy Spanish cavalry. For the next hour, John try to remove my troops from the buildings, and finelly he did this. One of my battalions has been destroyed by spanish fire, and houses on my left hand side became empty. However Spaniards can not take this buildings becouse they where blocked by my artillery fire, and I can not take them either, becouse of the British artillery fire. At the left I fought hard battle agains British troops. I manage to remove Bills skirmishes and destroy one British batalion, but there ware still no answer, who won that fight, Bill or me, and we never got it, becouse time for game has finished. Overal I think that this time it was a French victory. At the end of the game we have half of the village, and some reinforcements to come, to support forces fighting there and at the other side of the battle, my French was started to flanking British.
Tym razem dowodziłem francuską piechotą (2 bataliony piechoty wsparte artylerią), a Dougie kawalerią. Zacząłem naszą grę przez podzielenie moich sił na dwie części: pierwsza miała stanąć do walki z nadciągającymi od lewej z lasu za wzgórzami Brytyjczyków, a druga miała zająć budynki. Ten sam pomysł mieli Hiszpanie (zajęcia wioski), wiec zaczął się wyścig, który wygrałem, a to dzięki kawalerii Dougiego, który cały czas trzymał kawalerię hiszpańską zajętą. Przez następną godzinę John próbował wykurzyć moje oddziały z wioski, co w końcu mu się udało. Jeden z moich batalionów został rozbity i budynki po lewej stronie wioski opustoszały. Hiszpanie jednak nie mogli zająć tych budynków, ponieważ byli blokowani przez moją artylerię, z kolei moje rezerwy także nie mogły ich zająć, ponieważ blokowała je brytyjska artyleria. Na lewej flance stoczyłem zaciętą walkę z siłami brytyjskimi. Udało mi się zniszczyć jeden batalion oraz zmusić brytyjskich harcowników, ale cały czas sytuacja tam wyglądała na nierozstrzygniętą i do końca nie było wiadomo kto osiągnie tam przewagę Bill czy ja i nigdy się nie dowiedzieliśmy, bo czas na grę się skończył. Podsumowując uważam tę grę za zwycięstwo Francuzów. Pod koniec gry mieliśmy kontrolę nad połową wioski a nasze nadciągające posiłki na pewno wsparły by oddziały tam walczące, z kolei po drugiej stronie zacząłem zachodzić Brytyjczyków od flanki.
My forces at the begining of the game. Moje siły na poćżtku gry

Battlefield. Pole bitwy.

French infantry divided on two gorups. Piechota francuska podzielona na dwie grupy.

French cavalry. Francuska kawaleria.

Spanish cavalry. Hiszpańska kawaleria.

Spanish infantry on they move to the village. Hiszpańska piechota w marszu na wioskę.
Clash of the cavaleries (1). Pojedynek kawalerii (1)

Clash of the cavaleries (2). Pojedynek kawalerii (2)

Spanish attack on the village. Hiszpański atak na wioskę.

Clash of the cavaleries (3). Pojedynek kawalerii (3).

Clash of the cavaleries (4). Pojedynek kawalerii (4)

British batalion taking their position in front of the French lines. Brytyjski batalion zajmuje pozycję na wprost francuskich linii.

Spaniards fire at the village. Hiszpanie ostrzeliwują wioskę.
British batallion has been destroyed. Brytyjski batalion został zniszczony.

British skirmishes removed from the battlefield. Brytyjscy harcownicy zmuszeni do opuszczenia pola walki.

French reserves trying to take the empty building in the village. Francuskie rezerwy próbują zająć puste budynki we wiosce.

This French battalion had suffered heavy losses but kept its position. Ten francuski batalion poniósł duze straty, ale utrzymał swoją pozycję.

British almost flanked. Brytyjczycy prawie oflankowani.

My troops at the end of the game. Moje siły na końcu gry.
Some other pictures on Bill's flickr:
Inne zdjęcia na flickr Bill'a:

http://www.flickr.com/photos/bill26048/sets/72157629291392588/

And some other AAR on Dougie's blog with a lot of pictures:
I inny AAR na blogu Dougie'go z mnóstwem zdjęć:

http://toys-of-war.blogspot.co.uk/2012/03/cordoba-or-bust.html

Next game will be 20mm on eastern front. Baptism of fire for my Soviets. 
Następną grą będzie 20mm na froncie wschodnim. Chrzest ognia dla moich Sowietów.

2 komentarze: