sobota, 31 marca 2012

SAGA game

Becouse of the Extraordinary General Meeting of the Club, we did not have to much time for huge gaming but only for something quick. The SAGA game it is something very quick and this set of rules takes you to the times of Vikings and bloody Dark Ages time. This was my first time with this game, and I can tell that its very easy to understand game. Its very simple and after few minutes you are able to play it.
Ze względu na Nadzwyczajne Spotkanie Członków Klubu, nie mielismy zbytnio czasu na dużą grę, a raczej na coś szybkiego. SAGA jest taką właśnie grą, bardzo szybką a zasady gry można opanować w kilka minut. SAGA zabiera nas w czasy Wikingów i krwawych Wieków Średnich. Było to moje pierwsze spotkanie z tą grą i tak jak napisałem powyżej juz po kilku minutach jesteś zdolny do gry.
We played a fictitious battle in which 2 teams of Vikings (Donald and Jim) with Scots (Jack) as a red team, played against allied forces of: Vikings (Paul), Welsh (Derek) and Normans (me) as a black team. We made a home rule about our team, after every turn we could decided on which side we wanna to be. So the game has started. Welsh moved towards Scots, Donald's Vikings towards Normans and Paul's Vikings and Normans towards Jim's Vikings. During the two first turns we move our forces to meet our opponents. The first melee take place beetween Scots and Welsh. Scots loose one figure and withdraw, then my Norman riders have been attacked by Jim's Vikings infantry and I loose 3 men. Terrible defeat! On the other side my second team was shot by Donald's archers, but without any result. After that turn we have to decided which side we want to be. All black team stayed black but there was a problem in red team. As Jim and Donald stayed red, Jack decided to join the blacks. In next turns I charged Jack's Vikings and killed all unit, and Paul's Vikings fights with Donald's Vikings, but I don't remember the result. And it was finish of our game. The black team won that game 15 to 14 (I'm not rally sure but I think that killed knight was 2 points and on foot was one). 
Zagralismy fikcyjna grę, w której po jednej stronie stanęły: dwie drużyny Wikingów (Donald i Jim) wspomagani przez Szkotów (Jack) jako zespół czerwony, a po drugiej drużyna Wikingów (Paul), Walijczyków (Derek) i Normanów (ja) jako zespół czarny. Ustalilismy zasadę, że po każdej turze będzie można zmienić zespół. Gra się rozpoczęła. Walijczycy ruszyli na Szkotów, Wikingowie Donalda ruszyli na Wikingów Paula i moich Normanów, z kolei Normanowie ruszyli na Wikingów Jima. Te manewry zajęły nam dwie tury. Pierwsze starcie zaczęli Walijczycy i Szkoci i ci drudzy stracili jedną figurę i zmuszeni zostali do odwrotu, następnie moi konni Normanowie zostali zaatakowani przez Wikingów Jima i ja straciłem az trzech jeźdźców (co za porażka!!!), z kolei moja druga konna drużyna została ostrzelana przez Donaldowych łuczników, ale nieskutecznie. Po tej turze nastąpiła deklaracja stron i cały czarny zespół pozostał czarny, ale pojawił sie problem w zespole czerwonym, Jim i Donald pozostali czerwoni, jednak Jack zdecydował się zmienić strony i przyłączył się do zespołu czarnych. w następnych turach, moi kawalerzyści zaatakowali oddział Jimowych Wikingów, który roznieśli w pył a wikingowie Paula walczyli z Wikingami Donalda, ale nie pamiętam juz rezultatu tamtej walki. to zakończyło nasza grę. Zespół czarny zwyciężył tą bitwę w stosunku 15 do 14 (nie jestem pewien, ale punkty liczyliśmy chyba jako 2 za ubitego jeźdźca i jeden za piechura).
Announced game with my Soviets will be in two week time.
Zapowiedziana gra z udziałem moich Sowietów odbędzie się za dwa tygodnie.
There are some pictures from the game. As usual the other pictures you can see on my flickr.
A oto kilka zdjęć z gry. Resztę możecie zobaczyć na moim flickr'u.
Normans before the battle. Normanowie przed bitwą.

Vikings waiting for the Norman riders. Wikingowie w oczekiwaniu na normańskich jeźdźców.

Normans in charge. Szarżujący Normanowie.

And what left from that unit... I to co pozostało z tego oddziału...

Scots. Szkoci.

Vikings. Wikingowie.

Link to the gallery on flickr:
Link do galerii na flickr:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz