środa, 13 listopada 2019

Battle of Snowy Farms, 1781.

We back with our AWI campaign. During my holiday boys at the club played the second game of the first round. In that second game, Hessians (Peter) decimated Americans (Mike) 5VP to 0VP. That gave the British and Peter a lead in our campaign. However, in the second round (we are going to play 8 rounds) the Hessians were going to meet my French. As you possibly remember my French won over Alisdair British 3VP to 0VP in the first battle. For our game, we used Eve of Battle for the scenario and Black Powder for a game.
Jesteśmy z powrotem z naszą kampanią wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Gdy byłem na wakacjach, chłopaki w klubie rozegrali drugą grę pierwszej rundy. W tej drugiej gry Hesja (Peter) zdziesiątkowała Amerykanów (Mike) 5VP do 0VP. To dawało Brytyjczykom i Peterowi prowadzenie w naszej klasyfikacji. Jednakże w drugiej rundzie (mamy zamiar rozegrać ich 8) siły heskie miały spotkać się z moimi Francuzami. Jak zapewne pamiętacie moi Francuzi wygrali z Brytyjczykami Alasdaira 3VP do 0VP w pierwszej bitwie. Do naszej gry użyliśmy Eve of Battle, dla scenariusza i Black Powder do gry.SCENARIO/SCENARIUSZ: Eve of Battle
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC, 
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.
HESSE/HESJA
(Peter, Alasdair)

CinC (LVL 9)
1 x Grenadiers
1 x Line Infantry
1 x Gun
1 x Dragoons

Brigade Commander (LVL 8)
2 x Line InfantryFRANCE & UNITED STATES/FRANCJA i STANY ZJEDNOCZONE
(Bartek)

CinC (LVL 9)
1 x French Line Infantry
1 x Gun

Brigade Commander (LVL 8)
1 x French Line Infantry
1 x Militia
1 x Dragoons


2. The Game. Gra.


For our game, I gave all my French compact unit special rule. It gave me extra dice in the shooting but also reroll 1 miss for my opponents. I decided that it will be a risk worth to take. In Eve of Battle, I got 2 farms on my half and started the game. I put my Militia unit in one farm and decided to push one of my French units into second and defend it until it wouldn't be destroyed (the first farm had level 6 and the second 5), so I could be there a quite long time. I was expecting that Peter will be cautious and will stay away from me with his infantry and only decide to push his cavalry against my gun and cavalry.  Peter, however, decided to crash my troops in one more effective victory. From special effects, we had blizzard for the first 2 turns (no shotting at all and movement halved) and snow after that (movement halved).
W naszej grze dałem wszystkim moim Francuzom specjalna zasadę zwartej kolumny. Dawało im to dodatkową kość przy strzelaniu ale jednocześnie przerzut nieudanego trafienia dla moich przeciwników. Uznałem, że takie ryzyko można było wziąć pod uwagę. W Eve of Battle dostałem 2 farmy na mojej połowie oraz rozpoczynałem grę. Moją milicję umieściłem w drugiej farmie i zdecydowałem się pchnąć jeden z oddziałów francuskich z działem by zajęli drugą i bronić jej dopóki nie zostanie zniszczona przez przeciwnika (pierwsza miała poziom 6. a druga 5.), mogłem więc w niej pozostawać przez dłuższy czas. Spodziewałem się, że Peter będzie ostrożny i swoją piechotę pozostawi w oddaleniu od moich oddziałów a jedynie uderzy kawalerią na moją kawalerię i działo.. Peter zdecydował jednak osiągnąć kolejne efektowne zwycięstwo. Ze specjalnych efektów mieliśmy blizzard przez 2 pierwsze tury (nie można było strzelać i poruszać się można było jedynie o połowę dystansu) a po tym snieg (ruch zmniejszony o połowę).I managed to get a farm very quickly. However, I left my gun exposed. Happily for my Peter's cavalry blundered and was unable to take advantage of that mistake. Alasdair, who took control over smaller brigade move his troops to the small wall and started fired at me as soon the weather cleared enough. In the meantime, Peter started his mysterious manoeuvres. He pushes his infantry directly forward, but not against me... His gun decided to fire at my gun and not in my unit inside the farm. That left Alasdair with no support, so I decided to push my second French infantry against him. 
Udało mi się zająć farmę bardzo szybko, jednak pozostawiłem moje działo odsłonięte. Na szczęście dla mnie kawaleria Petera nie zrozumiała rozkazu (blunder) i nie wykorzystała mojej pomyłki. Alasdair, który dowodził mniejszą brygadą, doszedł do murku i rozpoczął ostrzał moich oddziałów jak tylko się przejaśniło. W międzyczasie Peter rozpoczął swoje tajemnicze manewry. Pchnął swoją piechotę do przodu, jednak nie w moim kierunku... Jego działo zaczęło ostrzeliwać moje działo a nie piechotę w budynku. To pozostawiło Alasdaira bez wsparcia. Postanowiłem użyć mojego drugiego oddziału Francuzów przeciw niemu.

Extra dice and later the gun, which had to withdraw here and rallied after some gunfire, caused enough casualties in one of the Hessian unit, that forced it to take the break test. It failed so I earned first Victory Point. Unfortunately, my unit inside the farm had suffered some casualties and had to withdraw from the buildings. I managed to rally it. Sadly for me, it got under fire again and was forced to take a test which did not pass. We had a draw...
Ekstra kość przy strzelaniu i działo (które tu musiało zostać wycofane, ponieważ doznało zbyt dużych strat podczas poprzedniego ostrzału), dokonały wystarczających zniszczeń w jednym z heskich oddziałów by zmusić go do testu morale. Ten wypadł niepomyślnie, zarobiłem więc pierwszy punkt zwycięstwa. Niestety oddział w zabudowaniach farmy również ucierpiał i musiał wycofać się. Udało mi się go uporządkować, jednak znów dostał się pod ogień przeciwnika i też był zmuszony do testu. Tego nie udało się zdać. Mieliśmy więc remis...We could finish our game at that moment, but I asked for one more turn. I brought my gun closer and fired at point-blank against Peter's infantry. I disorganised it and then charged with my dragoons. The charge was successful and Hessian unit gets destroyed. That gave me second victory point victory in the game!
W tym momencie mogliśmy zakończyć grę, jednak poprosiłem o jeszcze jedną turę. Przybliżyłem moje działo i oddałem salwę z bliskiej odległości przeciw piechocie Petera. Gdy ona została zdezorganizowana zaszarżowałem na nią moimi dragonami. Szarża okazała się udana i heski oddział został zniesiony z pola walki. W ten sposób zarobiłem kolejny punkt zwycięstwa i wygrałem grę!
Now Mike will fight against Alisdair in the next game, which will finish the second round. Right now we have a draw with me and Peter on the lead.
Teraz Mike zmierzy się Alasdairem w kolejnej grze, która zakończy drugą rundę. Obecnie mamy remis z Peterem i ze mną na prowadzeniu.


3. Links. Linki.


The first game of the campaign (me against Alasdair):

The second game of the campaign (Mike against Peter):

Michael:

SESWC:

Flickr:

6 komentarzy: