czwartek, 2 sierpnia 2018

Narrow Seas - game test.

Last Thursday we get asked to test new naval set of rules for small WW2 ships and boats actions. As you  noticed that we are already using two sets: Coastal Patrol  and Attack with the Torpedoes. This time we decided to test rules called Narrow Seas, written by David Manley.
W ostatni czwartek zostaliśmy poproszeni o przetestowanie nowego zestawu do drugowojennych operacji na morzu przez małe okręty i łodzie. Jak zapewne już zauważyliście do tego typu gier używamy już dwóch zestawów zasad: Coastal Patrol i Attack with the Torpedoes. Tym razem testowaliśmy zasady napisane przez Davida Manleya, zatytułowane Narrow Seas.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.ROYAL NAVY
(Angus, Peter, Alisdair)

ML-258
ML-259
MGB-75
MTB-76
MTB-82


KRIEGSMARINE
(Campbell, Bartek)

GR-310
GR-312
S-26
S-39


2. The Game. Gra.


British players enter the game and spread their forces, trying to encircle our boats, whist us moved directly against Alisdair boats. Exchange of fire (this time we played without torpedoes, to simplify the game), brings nothing, just some paint scratches. Then Campbell made his favourite maneuver, when he plays naval games and rammed Angus's boat. He failed, but his next attempt against Alisdair boat bring full succes, the ML-259 get sunk. Then I copied Campbell's action and rammed ML-258 with the same result. That cost us some damages, as one of my officers get shot, which coused serious wound and my crew decided to retreat from the battlefield (GR-312). At the end Angus decided to ram Campbell's boat, but this time he failed. Finally the game was over with two British boats being sunk and one heavily damaged against one German heavily damaged and one withdrawing. Clear German victory.
Gracze brytyjscy na początku gry rozproszyli swoje siły by okrążyć nasze łodzie, kiedy my ruszyliśmy prosto przeciw okrętom Alisdaira. Wymiana ognia (tym razem nie używaliśmy torped, by uprościć grę), przyniosła brak rezultatów, tylko jakieś zadrapania na kadłubach. Wtedy Campbell wykonał swój ulubiony manewr podczas naszych bitew morskich i staranował łódź Angusa. Akcja się nie powiodła, ale gdy powtórzył ten manewr przeciw okrętowi Alisdaira, odniósł sukces. ML-259 został zatopiony. Wtedy skopiowałem wyczyn Campbella i ML-258 również pogrążył się w głębinach. Oczywiście za to musieliśmy czymś załacić i jeden z moich oficerów został postrzelony, co spowodowało ciężką ranę i załoga postanowiła wycofać swój okręt (GR-312). Pod koniec gry Angus postanowił staranować łódź Campbella, ale nieskutecznie. Ostatecznie zakończyliśmy grę z dwoma brytyjskimi motorówkami zatopionymi i jedną ciężko uszkodzoną, przy jednym ścigaczu niemieckim ciężko uszkodzonym i jednym wycofującym się z pola walki. Czyste zwycięstwo Niemców.3. The rules. Zasady.


All of us liked the rules very much. We liked its simplicity and speed of the game. I cannot write to much about it, as we got the version 0.3, but it is clearly written and quite easy to pick. The ship's data sheets are clear and very helpful to run and play the game. The only thing we did not liked is that the ramming is to easy to execute and to deadly for the boat/ship being hit. Next test games will follow.
Wszystkim zasady się podobały. Urzekła nas ich prostota i szybkość gry. Nie mogę jeszcze napisać o zasadach zbyt dużo, wersję jaką otrzymaliśmy to 0.3, ale napisana jest przejrzystym językiem i jest bardzo łatwa do opanowania. Karty okrętów, są bardzo przejrzyste i bardzo pomocne przy prowadzeniu gry jak i przy samej grze. Jedyną rzeczą, która nam się nie podobała to łatwość wykonywania taranowania i jego efekt na trafiony okręt. Następne testy już wkrótce.

4. Links. Linki.


Angus:
Will be soon updated...

Campbell (SESWC):

Flickr:


6 komentarzy: