czwartek, 3 marca 2016

Road in Spain. Droga w Hiszpanii.

The busiest wargame week of the year just started. Till the end I will have three games: one played yesterday at Hugh, one on Thursday in our club and one on Saturday, played with AB1 group. Now I have noticed that all three of them will be played with Black Powder rules. The first game has been already played and it was game prepared by Bill Gilchrist and we went Napoleonic!
Zaczął się właśnie najbardziej wargamingowy tydzień w tym roku. Do końca tego tygodnia rozegram trzy gry: jedną wczoraj u Hugha, jedną w czwartek w naszym klubie i jedną w sobote z nasza grupą AB1. Teraz właśnie zdałem sobie sprawę, że wszystkie one będą rozegrane według zasad Black Powder. Pierwsza gra juz za nami i była to bitwa z okresu napoleońskiego, przygotowana przez Billa Gilchrista.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist, Hugh Wilson
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bill Gilchrist, Hugh Wilson, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


FRENCH and POLES/FRANCUZI i POLACY

1st French Infantry Brigade under Tim Watson

4 battalions of intantry
1 gun

2nd French Infantry Brigade under Bill Gilchrist

4 battalions of intantry
1 gun

Duchy of Warsaw Brigade under Bartek Żynda

4 battalions of intantry
1 gun

French Light Cavalry Brigade under Bartek Żynda

2 Light cavalry regiments
Horse artillery

BRITISH and PORTUGUESE/BRYTYJCZYCY i PORTUGALCZYCY

1st British Brigade under Ian Carter

4 battalions of intantry
1 gun

2nd British Brigade under Dave M.

2 battalions of infantry
2 batalions of light infantry
1 gun

Portuguese Brigade under Dave O'Brian

3 battalions of infantry

British Light Cavalry Brigade under Dave O'Brian

2 Light cavalry regiments.

2. The game. Gra.


The main objective of the game was the road. The side, which will control the road at the end of the game will be the victorious one. French and Polish brigades moved very fast forward. However the Bill's brigade met the best British troops and get smashed in several melees by Brits. However somethin else stopped Britsom gaining victory here. It was central French brigade and their actions.
Głównym celem gry była droga. Strona, która będzie ja kontrolować pod koniec gry, zostanie uznana zwycięzcą. Francuzi i Polacy ruszyli bardzo szybko do przodu. Jednakże brygada Billa napotkała najlepsze brytyjskie oddziały i w kilku potyczkach na bagnety została przez nich rozniesiona. Jednak stało się coś, co powstrzymało Brytyjczyków przed ogłoszeniem tu zwycięstwa, były to akcje centralnej brygady francuskiej.

Tim pushed his forces fast forward and faced part of Dave's British brigade. He get very quickly in contact with them. In few melees, he managed to broke Dave's brigade, took the central village and then attack Ian's Brigade, saving the rest of the Bill's brigade. Finally at the end of the game French controlled most of the road on their left and in the central part of the battlefield.
Tim rzucił swoje oddziały do szybkiego ataku na brytyjską brygadę Dave'a. Bardzo szybko wszedł z nią w kontakt. W kilku szarżach na bagnety, złamał brygadę Dave'a, opanował centralną wioskę i mógł zaatakować brygadę Iana, ratując w ten sposób resztki brygady Billa. Pod koniec gry Francuzi kontrolowali większość drogi na lewym skrzydle i całą drogę w centrum pola walki.

Poles under Prince Poniatowski (I know, that he never took the part in Spain campaign, but I was so desperate to use my model, despite it was completely ahistorical). moved half of the brigade against village, occupied by Portuguese and half of the brigade kept in reserves. Soon Poles get support from French light cavalry and together moved against British positions on the hill. However both of us Dave O'Brian and myself had the troubles to push our cavalries into action. Finally we managed to do it and this time Brits managed to push back French horses, but this was it. French were supported by Poles, who stopped Brits and forced them to withdraw, by creating battalion squares. French cavalry tried the same, but with the same result. In the meantime Poles took village from the Portuguese and then managed to destroy their brigade. They took positions on the British flank where were disorganised British cavalry. Poles destroyed the first British cavalry regiment and soon Polish infantry charged the second British cavalry regiment from their flank. That was enough to force them to withdraw and give up the game. So the game finished with Franco-Polish victory.
Polacy pod dowództwem Ks. Poniatowskiego (wiem, że nie wziął on nigdy udziału w kampani w Hiszpanii, jednak tak bardzo chciałem użyc mojego modelu, ze przymknęliśmy na to oko) ruszyli połowę swojej brygady przeciw Portugalczykom we wsi, a drugą połowę pozostawili w rezerwie. Wkrótce Polacy otrzymali wsparcie rancuskiej kawalerii i razem ruszyli przeciw brytyjskim pozycjom na wzgórzu. Jednak zrówno ja, jak i Dave O'Brian mieliśmy trudności by nasze kawalerie wzięły udział w akcji. W końcu to nam się udało i tym razem Brytyjczykom udało się odepchnąć Francuzów, ale na tym sie to skończyło. Francuzi wsparci przez Polaków, którzy przez utworzenie batalionowych czworoboków, zmusili Brytyjczyków do wycofania się. Francuzi spróbowali tego samego, z takim samym rezultatem. W międzyczasie Polacy zdobyli wieś i zniszczyli portugalską brygadę. Zajęli pozycje na flance brytyjskiej, gdzie znalazła się zdezorganizowana brytyjska kawaleria. Polacy zniszczyli ogniem pierwszy regiment brytyjskiej kawalerii a na drugi natarła polska piechota (atak na jej flankę). To wystarczyło by zmusić ją do odwrotu i do poddania gry. Gra zakończyła się więc francusko-polskim zwycięstwem.

3. Links. Linki.


Dave's O'Brian relation on Facebook:
Relacja Dave O'Briana na Facebooku:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

13 komentarzy:

 1. Beautiful! I really love the look of a Napoleonic game. Thanks Bart.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Rodger. Yes Napoleonic games that what I like too. Colorful armies, amazing uniforms.

   Usuń
 2. Cool, glad to see Poles under Prince Poniatowski in Spain, never too late! Nice figures...

  OdpowiedzUsuń
 3. What a fantastic looking game.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Yes Stu. Bill and Hugh made a great work with it.

   Usuń
 4. Ponownie extra gra! Zazdroszczę:)

  OdpowiedzUsuń
 5. It actually was supposed to be a road in Portugal. We will do a follow up game later.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Possible it was near the border so I could made a mistake...

   Usuń
 6. Hopefully the Allies dice rolling will be better in the follow up game, especially Dave Mitchell's, his dice rolling made mine look good and that takes some doing.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I hope it will stay the same. 6s for orders, 1s for shooting and saves ;)

   Usuń
  2. I hope it will stay the same. 6s for orders, 1s for shooting and saves ;)

   Usuń