poniedziałek, 1 czerwca 2015

100K Visits. The Gangsters in Florida. 100 tys. odwiedzin. Gangsterzy na Florydzie.

Before I will write about anything else, small announcement. My blog just reach
100 000 visits!!! Thank you all for that!!!
Zanim przejdę do czego innego, małe ogłoszenie. Mój blog właśnie przekroczył próg
100 000 odwiedzin!!! Bardzo Wam za to dziękuję!!!

Last week we had two games. The first one, played at Hugh was the first game of two, connected with the VBCV. This time some of the faction from that was, illegally bought some weapons in USA. That cargo had to be moved to the Key Largo, Florida, where it will be loaded on the awaiting ship and shipped to Britain. I was commanded the convoy with the cargo, Donald Adamson was the boss of Italian mafia, who is going to take his care about my cargo. Colin Jack commanded the other gang of molls lead by Bonnie Parker, Hugh Wilson commanded the local Police, Bill Gilchrist led the state troopers and the national guard. We used the Legends of the West rules.
W poprzednim tygodniu mielieśmy dwie gry. Pierwsza z nich została rozegrana u Hugha i była to pierwsza z dwóch gier rozgrywanej w rzeczywistości Bardzo Brytyjskiej Wojny Domowej. Tym razem jedna z frakcji, nielegalnie zakupiła broń w USA. Ten ładunek musi zostać przewieziony do Key Largo na Florydzie, gdzie zostanie załadowany na statek i następnie dostarczony do Brytanii. Ja dowodziłem konwojem z ładunkiem, Donald Adamson był szefem włoskiej mafii, która bardzo chciała przejąć opiekę nad moim ładunkiem. Colin Jack dowodził gangiem ślicznotek pod dowództwem Bonnie Parker, Hugh Wilson dowodził lokalną policją i w końcu Bill Gilchrist dowodził policją stanową i gwardią narodową. Do gry użyliśmy zasad Legends of the West.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Tim Watson
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Tim Watson, Hugh Wilson.

The Game. Gra.


As I said before I had to move cargo from one end of the table to the other. From the beginning it looks like it will not be the piece of cake and rather the very hard way through. The problems started very quick, as the Local Police and the Parker gang created two blockade on the main way. There was no detour, so I had to look for an ally. The choice was hard, but the incoming guard forced me to accept the Italian Mafia proposal. I was expecting some kind of betrayal in the future, but right now, they take care about the Bill's guard, so I was able to deal with Local Police. I managed to broke this blockade and took all Police cars, however in that moment the mafia decided to play on their own. They hit me on the back, but they did not take control over the cargo, as I moved it into the river. If I can not win, no one will! Now the fight begins with all sides, even some Black locals under Hugh join the fight, however no one gets the cargo, which wasn't that was we all expecting. That was woman lingerie. The weapon was send to Britain by submarine!
Tak jak to powiedziałem powyżej, musiałem przeprowadzić ładunek z jednego końca stołu na drugi. Od początku wyglądało na to, że nie będzie to łatwizna a raczej ciężkie przebijanie się na drugi koniec. Problemy zaczęły się bardzo szybko, jako że lokalna policja i gang Parker ustawiły dwie blokady na drodze. Nie było żadnego objazdu, wiec musiałem postarać się o jakiegoś sprzymierzeńca. Wybór był trudny, ale nadchodząca straż zmusiła mnie do przyjęcia propozycji włoskiej mafii. Spodziewałem się że prędzej czy później mnie zdradzi, ale teraz zajęli się Billową strażą a ja mogłem całą moją uwagę skoncentrować na policji. Udało mi się przebić przez tą blokadę i zabrać przy okazji policyjne wozy, jednakże właśnie w tym momencie mafia zdecydowała się mnie zdradzić. Zaatakowali mnie od tyłu, jednak nie przejęli kontroli nad ładunkiem, jako że ten spuściłem do rzeki. Jeśli ja nie mogę wygrać, nikt inny nie wygra również! Teraz rozpoczęła się walka o ładunek pomiędzy wszystkimi stronami, nawet udało się to Czarnym tubylcom pod dowództwem Hugha, jednakże nikomu nie udało się zapanować nad ładunkiem, który okazał się nie tym czym myśleliśmy, że jest. Okazało się, że jest to damska bielizna. Broń została wysłana do Brytanii łodzią podwodną!

To be continued...
CDN.

Links. Linki.


Bill's relation on his blog:
Relacja Billa na jego blogu:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

2 komentarze:

  1. Congrat's on the 100K Bart! That is an awesome looking game!

    OdpowiedzUsuń
  2. Great looking games Bart, and congrats for the milestone, well deserved!

    OdpowiedzUsuń