poniedziałek, 31 maja 2021

To the Strongest!: The return. Powrót.

It was a while when we were able to meet indoors and have a game. Happily, the vaccination process is up to date (unfortunately, it avoids those who moved house during the pandemic and the NHS forgot to update its data, so I still have to wait for my first jab...) and the restrictions are eased. Therefore, we were able to finally have a game. As the first choice, it was a hypothetical clash of mixture Roman, Greek and all available nations with the To the Strongest rules.

Minęło już sporo czasu, od kiedy mogliśmy spotykać się wewnątrz naszych domów i rozgrywać nasze gry. Na szczęście proces szczepień trwa w najlepsze (niestety omija tych, co przeprowadzili się podczas pandemii a NHS zapomniał zaktualizować swoich danych i wciąż oczekuję mojej pierwszej dawki...) i restrykcje są luzowane. Z tego powodu mogliśmy w końcu spotkać się i zagrać. Jako pierwszy nasz wybór to hipotetyczne starcie Rzymian, Greków i wszystkich dostępnych narodów z zasadami To the Strongest.SCENARIO / SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


ROME / RZYM
(Bartek)

3 x Velites
3 x Veteran Legio (Hastati/Principes/Triari)
2 x Cavalry
BITHYNIA / BYTYNIA
(Michael)

4 x Roman Legio (Late Republican)
1 x Spear Phalanx
2 x Thracians
2 x CavalrySELEUCID / SELEUCYDZI
(Peter)

4 x Pike Phalanx
1 x Thorakitae Spearmen
2 x Skirmishers
2 x Cavalry with lances
EARLY IMPERIAL ROME / WCZESNE IMPERIUM RZYMSKIE
(Mike)

4 x Legio (Early Imperial)
2 x Auxiliary Spearmen
2 x Auxiliary Skirmishers
2 x Cavalry

2. The game. Gra.


It was a clash between my Polybian Romans allied with Bithynians against Early Imperial Romans allied with Seleucides. The best plan for that kind of game to slowly moved forward and protect the flanks. Simply to said, but harder to execute. We moved forward and soon our cavalries on both flanks clashed. Sadly one of my units gets destroyed. However, I was expecting something like that. In the meantime, my Velites tried to disorganise the incoming pike blocks, but not very successful. Only one get disordered. Soon my legionnaires were going to fight the pikes.

Było to starcie moich Rzymian z czasów Polibiusza wspartych siłami Bytynii a wczesnym Imperium Rzymskim wspartych siłami Seleucydów. Najlepszym planem na tego typu gry, to powoli ruszać do przodu i chronić flanki. Proste do powiedzenia, ale trudniejsze do wykonania. Ruszyliśmy do przodu i wkrótce nasze kawalerie starły się z kawalerią przeciwnika na obu flankach. Na nieszczęście dla moich oddziałów, jeden z nich został zniszczony. Jednakże, spodziewałem się czegoś takiego. W międzyczasie moi welici próbowali zdezorganizować nadciągające bloki falangitów, bez większych sukcesów. Tylko jeden blok został zdezorganizowany. Wkrótce moi legioniści mieli się z nimi zetrzeć.

On Michael and Mike side, they also clashed and there was a long time exchanging blows. Once Michael was removing his unit from the table, then Mike had to do it as well. The most important thing was that we still kept the line!

Na stronie Michaela i Mike'a, oni również doprowadzili do starcia swoich sił i rozpoczęła się długa wymiana ciosów. Raz Michael musiał zdjąć swój oddział ze stołu, potem Mike musiał zrobić to samo. Najważniejszą jednak rzeczą było to, że utrzymywaliśmy linię!Finally, it happened. My Legionnaires clashed with Phalanx. The problem with pikes in these rules is, that if the pike unit hit you (doesn't matter if you save it or not), you are not able to hit it back. So for most of the times, I had been hit by pikes, but not able to return the favour. Finally, I had to rally my units and exchange the ranks. That helped with getting new pilums. I throw them on the enemy and charge. It worked very well and soon I managed to broke one of the blocks. After that it was quick. Disorganised Phalanxes were an easy target for my Legions. We started winning the game. 

W końcu to się stało. Moi legioniści stali się z falangą. Problemem w tych zasadach, jest to, że gdy blok pikinierski zaliczy uderzenie (nie ważne czy uda się tobie to zasejwować, czy też nie), nie jesteś w stanie oddać ciosu. Przez większą część czasu byłem uderzany przez piki i nie mogłem się odwdzięczyć. W końcu musiałem uporządkować swoje oddziały i wymienić szeregi. To pomogło, zyskałem też nowe pilum . Rzuciłem nimi i uderzyłem wroga. Zadziałało i wkrótce pierwszy blok został złamany. Po tym wszystko następowało bardzo szybko. Zdezorganizowane falangi były łatwym celem dla moich legionów. Zaczęliśmy wygrywać grę.
We just needed the last hit. I tried, but Peter saved them all. Then Michael managed to hit and destroyed the unit. That was enough, we won! It was a pleasure to finally get a normal game. Hope we will return to our club soon as well. Finger crossed!

Potrzebowaliśmy ostatniego uderzenia. Spróbowałem, ale Peter wszystko odbił. Wtedy spróbował Michael trafił i zniszczył oddział. To wystarczyło, wygraliśmy! To była przyjemność móc znów zagrać normalną grę. Mam nadzieję, że już wkrótce powrócimy do naszego klubu. Trzymam za to kciuki!


3. Links. Linki.

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157719311214074

10 komentarzy:

 1. Imponujące. Tyle miniatur na jednym stole!

  OdpowiedzUsuń
 2. Wonderful looking table, that is quite the array of troops.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
 3. We basically won, because Mike attacked me, and lost. I only lost so many previously, because I attacked earlier on, (as well as Mike did) - so from now on, I will play these armies more defensive. ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. It will work when your army is regular infantry based, not when it is cavalry or irregular infantry.

   Usuń
 4. A titanic struggle. Great to see people getting back around the table 👍

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. Yes, it is a great feeling to be able to gather at the gaming table.

   Usuń