sobota, 10 kwietnia 2021

Zweiflaschen 1759.

After a short break, I'm back to gaming. Still only over the Internet, but I am able to roll some dice again! This time it was a fictional battle during the Seven Years War, where a contingent of Austrian and Russian forces fought against Prussians. For the game, we used Michael's rules, Seven Years. As it was a game organised by Michael as well, all pictures are his.

Po krótkiej przerwie wracam do grania. Wciąż przez Internet, ale znowu mogę poturlać kostkami! Tym razem fikcyjna bitwa z wojny siedmioletniej, gdzie kontyngent austriacko rosyjskich sił walczył z Prusakami. Do gry użyliśmy zasad Michaela, Seven Years i że gra była też organizowana przez niego, wszystkie zdjęcia są jego autorstwa.SCENARIO 
/ SCENARIUSZ: 
Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider1. Forces. Siły.
RUSSIA / ROSJA
(Bartek)

1st Infantry Brigade

3 x Line Infantry (Small)
1 x Light Gun

2nd Infantry Brigade

3 x Line Infantry (Small)
1 x Light Gun

Gun Batteries

2 x Medium Gun
2 x Light Howitzer
1 x Skirmishers

AUSTRIA
(Campbell)

Infantry Brigade

3 x Line Infantry (Large)

Cavalry Brigade

2 x Light Cavalry

PRUSSIA / PRUSY
(Michael)

1st Infantry Brigade

3 x Line Infantry (Regular)
1 x Light Gun

2nd Infantry Brigade

3 x Line Infantry (Regular)
1 x Light Gun

3rd Infantry Brigade

2 x Grenadier Infantry (Regular)

Cavalry Brigade

2 x Light Cavalry

Gun Battery

2 x Heavy Guns
1 x Skirmishers
2. The game. Gra.

The game started with a cavalry clash. Austrians attacked Prussians but were repulsed. From this time both sides charged many times without any result. After a long period of time, Austrians were nearly broken, but the game decided somewhere else.

Gra zaczęła się od szarży austriackiej kawalerii przeciw Prusakom, ale zostali odparci. Od tego momentu obie strony szarżowały wiele razy, ale bez rezultatu. Po bardzo długim czasie, austriacka kawaleria była na skraju załamania, jednak gra rozstrzygnęła się gdzie indziej.

It happened on my side. In these games, the most important thing is to silence the opposite guns, before the opponent will do to yours. So I shot and rolled double 1, actually, I did it six times during the game. If you do this, your guns become automatically disorder. In that way, I silenced my guns by myself and those were an easy target for Prussian heavy artillery. The things were going to get even worst...

To się stało po mojej stronie. W tych grach, najważniejszą rzeczą jest uciszenie wrogich dział, zanim twój przeciwnik uciszy twoje. Więc zacząłem ostrzał i rzuciłem dublet jedynek, właściwie to zrobiłem to aż sześć razy, podczas całej gry. Jeśli to zrobisz, twoje działa automatycznie zostają zdezorganizowane. W ten sposób, stały się one łatwym celem dla pruskiej ciężkiej artylerii. Sprawy miały się jeszcze bardziej pogorszyć.


After I lost my medium guns I was unable to support Austrians in their attack. They have been charged by Prussian Grenadiers and forced to retreat. I tried with my Pandours to destroy the Prussian Jaegers and finally forced them to flee but then I find my unit just in front of the Prussian heavy guns on short-range. The outcome of that meeting was only one, another unit destroyed.

Po tym jak straciłem swoje średnie działa, nie mogłem wesprzeć Austriaków w ich ataku. Ci zostali zaatakowani przez pruskich grenadierów i zmuszeni do wycofania się. Próbowałem z moimi Pandurami zniszczyć pruskich Jegrów i ostatecznie zmusić ich do ucieczki ale wtedy mój oddział znalazł się na wprost pruskich ciężkich dział. Wynik takiego spotkania był tylko jeden i straciłem kolejny oddział.Now, without gun support (heavy guns were out of range for my howitzers and I kept rolling double 1), my infantry brigades were constantly pounded by Prussian guns. I was unable to get in musket range, becoming constantly disordered. Being unable to fight, my commander gave the order to withdraw the forces. There will be another day for revenge!

Teraz będąc pozbawionym wsparcia artyleryjskiego (ciężkie działa były poza zasięgiem moich haubic i wciąż rzucałem dublety jedynek), moja piechota była bombardowana przez pruskie działa. Nie mogłem zbliżyć się na zasięg moich muszkietów, będąc cały czas dezorganizowanym. Nie mogąc walczyć, mój dowódca wydał rozkaz wycofania się. Będzie jeszcze czas na rewanż!
3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/04/1759-combat-at-zweiflaschen-seven-years.html

15 komentarzy:

 1. My greatest fear was that your Russians would advance with some infantry as screen for the howitzers. As the howitzers were light, another option would be to attach them, but then the screening wouldn‘t work...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. With my terrible dicing, there was no place for any of the strategic plans... No staff officers, guns disordered, frontal units get decimated. Anyway lovely game.

   Usuń
 2. Jeszcze się zemścić!
  Super bitwa!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O to właśnie! Szczególnie, że nowy kontyngent się maluje!

   Usuń
 3. A great looking game during a fascinating period...superb lines of battle!

  OdpowiedzUsuń
 4. A beautiful and big battle, great!

  OdpowiedzUsuń
 5. Why not join The Wargames Directory and share your future work https://wargames-directory.com/forums/

  Take care

  Andy

  OdpowiedzUsuń
 6. Now that's classic gaming, Bartek!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Almost, fully classic would be face to face. Hope, it will return very quickly.

   Usuń