piątek, 23 kwietnia 2021

Chrząszczegrzebrzegnice 1656. They've run away quicker than they arrived. Chrząszczegrzebrzegnice 1656. Uciekli szybciej, niż przybyli.

First game at my new place. All sorted and finally was able to organise the game. This time the divisional game with By Fire and Sword rules. 

Pierwsza gra w moim nowym domu. Wszystko w końcu zrobione i ze spokojem można było zorganizować grę. Tym razem dywizyjna gra w Ogniem i Mieczem.


SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Bartek Żynda, Angus Konstam, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły. 

SWEDEN / SZWECJA
(Bartek)

General (4 orders)

2 x Regimental Gun
1 x Ammunition Wagon

1st Mercenary Reiter Regiment

Colonel (3 orders)
1 x Armoured Reiters Veterans (3 bases)
1 x Reiters Veterans (3 bases)

2nd Mercenary Reiter Regiment

Colonel (3 orders)
1 x Armoured Reiters Veterans (3 bases)
1 x Reiters Veterans (3 bases)

Mercenary Dragoon Regiment

Colonel (3 orders)
2 x Dragoons (4 bases)

Mercenary Infantry Regiment of the New Type.

Colonel (3 orders)
Major (1 order)
2 x Musketeers (4 bases)
1 x Pikemen (4 bases)


COMMONWEALTH / RZECZPOSPOLITA
(Campbell, Michael)

Regimentarz (3 orders)

1st Cavalry Regiment

Colonel (2 orders)
1 x Winged Hussars (2 bases)
1 x Pancerni with Rohatynas (3 bases)
1 x Cossack Style Cavalry with Rohatynas (3 bases)
1 x Elite Cossack Style Cavalry (2 bases)

2nd Cavalry Regiment

Colonel (2 orders)
1 x Winged Hussars (2 bases)
1 x Pancerni with Rohatynas (3 bases)
1 x Cossack Style Cavalry with Rohatynas (3 bases)
1 x Elite Cossack Style Cavalry (2 bases)

Light Cavalry Regiment

Colonel (2 orders)

1 x Pancerni (2 bases)
1 x Elite Cossack Style Cavalry (3 bases)
1 x Cossack Style Cavalry (8 bases)

Dragoon Regiment

Colonel (2 orders)
1 x Dragoons (8 bases) 

2. The game. Gra.

It was the spring of 1656. Commonwealth forces surprised the Swedish collum near the village of Chrząszczegrzebrzegnice. One of the Reiters units panicked and got disorganized, but the regiment's colonel quickly brought the unit to order. Poles moved towards the enemy. However, they did not charge, as the distance was too big. One of the Polish Cavalry regiments haven't received their salary and started the Confederacy (all orders were 1 point higher than normal). Because of the battle of Batoh, Polish commanders were not that experienced as their Swedish counterparts, therefore it was much harder to command their units. In front of them was well commanded and most veteran Swedish army. Poles had Winged Hussars, Swedish had experience. The clash began.

Była wiosna 1656. Siły Rzeczpospolitej zaskoczyły szwedzką kolumnę niedaleko wioski Chrząszczegrzebrzegnice. Jedna z chorągwi rajtarskich spanikowała i uległa zdezorganizowaniu, jednak została szybko doprowadzona do porządku przez dowódcę jednostki. Polacy ruszyli w kierunku przeciwnika, jednak ich szarża została wstrzymana, ze względu na odległość. Jeden z pułków jazdy nie otrzymał zapłaty na czas i zawiązał konfederację (wszystkie rozkazy kosztowały o punkt więcej niż normalnie). Skutki bitwy pod Batohem były wciąż odczuwalne, polscy dowódcy nie byli tak doświadczeni jak ich szwedzcy przeciwnicy, dlatego dowodzenie ich oddziałami było znacznie trudniejsze. Na przeciw nim stała szwedzka armia, złożona prawie w całości z weteranów. Polacy mieli husarię, Szwedzi doświadczenie. Walka się zaczęła.It started with Polish Dragoons, who took the village. Swedes tried to attack the village with their Dragoons and later supported by some of the Musketeers, but the village stood in Polish hands till the end of the game.

Zaczęło się od zajęcia wioski przez polskich dragonów. Szwedzi próbowali zaatakować wioskę swoimi dragonami, później wspartymi przez część ich muszkieterów. Wioska pozostała do końca gry w polskich rękach.


On Swedish left, both Reiters Regiment charged on one of the Polish Cavalry Regiments and Light Cavalry Regiment. As most of the Polish units had movement order, not charge order (not enough command points of their commanders to change it), many Polish units were unable to respond to that charge. Swedish Reiters managed to force to flee big unit of Cossack Style Cavalry from the Light Regiment and Winged Hussars and Elite Cossack Style Cavalry from the Cavalry Regiment. Further casualties forced them to test their morale, but so far they managed to keep fighting. Finally, both Polish regiments were pushed back to their edge and there they awaited their fate.

Na szwedzkiej lewej flance, oba pułki rajtarii natarły na  jeden z pułków jazdy i pułk lekki. Większość polskich oddziałów miała rozkaz Ruch a nie Szarża (zbyt mała ilość punktów dowodzenia dowódców, by to zmienić), wiele z nich nie była w stanie odpowiedzieć na ten atak właściwie. Szwedzcy rajtarzy zmusili do ucieczki wielki oddział jazdy kozackiej z pułku lekkiego i husarię z pułku jazdy. To w połączeniu z zabitymi doprowadziło, że oba pułki musiały testować, czy przypadkiem nie zostały złamane. Na razie to im się udawało i wciąż walczyły. Ostatecznie obie jednostki zostały przyparte do ich krawędzi i oczekiwały swojego przeznaczenia.
On the other side, the second Polish Cavalry Regiment took its positions in front of the Swedish Infantry Regiment. Firstly they were shot by the cannons, but that caused only minimal casualties, as the range was too big. Finally, Poles moved to charge. It happened here that, what suppose to happened on the other flank. Polish cavalry smashed the Musketeers, but the guns survived. Later they were covered by pikemen, which prevented further cavalry charges. Sadly there was no time for continuation and the game was over.

Po drugiej stronie, drugi polski pułk jazdy stanął na przeciw szwedzkiego pułku piechoty. Wpierw odezwały się działa, jednak nie spowodowały one znacznych strat ze względu na zbyt daleki zasięg. W końcu Polacy zaszarżowali. Stało się to, co powinno się stać na drugiej flance. Polska kawaleria rozjechała muszkieterów, jednak działom udało się to przeżyć. Potem zostali zasłonięci przez pikinierów, co zapobiegło dalszym szarżom. Niestety, nie było już czasu by kontynuować ten atak i gra się zakończyła.

Poles were defeated and Swedes had minimal casualties. We are going to replay that game with a different rule system, sometimes in the future. We will continue our Internet gaming, but the lockdown restrictions in Scotland get eased and we can finally meet for gaming. Not indoor yet, but we have great weather, so we can do it outside on Sunday. 

Polacy zostali pokonani i Szwedzi skończyli z minimalnymi stratami. Mamy zamiar rozegrać tą grę ponownie z innymi zasadami, gdzieś w niedalekiej przyszłości. Planujemy kontynuować nasze granie przez Internet, jednak obostrzenia lockdownu w Szkocji zostały częściowo zniesione i znów możemy spotkać się na wspólne granie. Niestety nie wewnątrz naszych domów, ale na zewnątrz. A że pogoda dopisuje, spotkamy się w niedzielę.
3. Links. Linki.


Michael:

Will be updated soon...

Flickr:


10 komentarzy:

 1. Great game! It looks nice battlefield.

  OdpowiedzUsuń
 2. Congrats to the Swedes...and to you, beautiful report!

  OdpowiedzUsuń
 3. O, moja ulubiona miejscowość!
  Życzę powodzenia w odmrażaniu gier na żywo :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Moja też, mam jeszcze kilka w zanadrzu ;) Mam nadzieję, że gry na żywo z czasem zastąpią gry przez Internet.

   Usuń
 4. Hearty congrats on hosting such a fine inaugural game, Bartek!

  OdpowiedzUsuń
 5. Hej
  Możesz bardziej opisać jak graliście przez internet?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sprawa jest banalnie prosta. Do gier używamy appki Houseparty. Wszyscy ją mamy zainstalowaną na naszych komórkach. Na obecną sytuację mamy trzech graczy. Jeden jest organizatorem i to on jest odpowiedzialny za armie, stół itp. Pozostali gracze obserwują grę na swoich telefonach i wydają rozkazy, rzucają kośćmi (ich kamery skierowane są na ich kostki do gry, więc wszyscy widzą rzuty). Osoba organizująca wykonuje rozkazy innych graczy, przez przesuwanie figurek na stole itp. To tak w skrócie.

   Usuń