wtorek, 16 lutego 2021

Prussia 1762. Prusy 1762.

Last time we tried something new. We added an extra player to our game. Campbell joined the gang and now both players watched the game on their screens and the third person was responsible for moving figures, measurements etc. It was another try of new Michael's rules, Seven Years and it was a great opportunity to show it to someone new. As the game is still virtual and played through the Houseparty, all pictures are courtesy of Michael.

Ostatnio spróbowaliśmy czegoś nowego. Dodaliśmy kolejnego gracza do naszych gier. Campbell dołączył do gangu i teraz obaj gracze oglądają grę an swoich ekranach, a trzecia osoba jest odpowiedzialna za przesuwanie figurek, mierzenie itp. Była to kolejna próba zasad Michaela, Seven Year i była to doskonała okazja, by zaprezentować je komuś nowemu. Jako, że gra wciąż była rozgrywana przez Houseparty, wszystkie zdjęcia dięki uprzejmości Michaela.


SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider


1. Forces. Siły.


RUSSIA / ROSJA
(Bartek)

INITIAL FORCES: 

1st Infantry Brigade

4 x Line Infantry
2 x Regimental Gun

2nd Infantry Brigade

4 x Line Infantry
2 x Regimental Gun

Cavalry Brigade

1 x Skirmish Cavalry
1 x Dragoons

REINFORCEMENTS:

Gun Battery

2 x Medium Gun

PRUSSIA / PRUSY
(Campbell)

1st Infantry Brigade

3 x Line Infantry

2nd Infantry Brigade

1 x Skirmishers
3 x Line Infantry
1 x Regimental Gun

Cavalry Brigade

1 x Skirmish Cavalry
1 x Cuirassier
1 x Hussars

Gun Battery

3 x Heavy Gun

2. The game. Gra.

It was an unexpected attack of the Prussians on the Russian flank. Having lighter artillery I decided to keep my position, let the Prussian came into range of my muskets and in that way decide the outcome of the game. The only issue was Prussian cavalry, which outnumbered me. There also was another issue, which influenced my tactic. It was a lack of staff officers, mainly due to my pure dicing.

To był nieoczekiwany atak Prusaków na rosyjską flankę. Mając lżejszą artylerię, zdecydowałem się utrzymać moje pozycje, pozwolić Prusakom na wejście w zasięg moich muszkietów i w ten sposób rozstrzygnąć bitwę. Problemem była pruska kawaleria, która przewyższała mnie liczebnie. Dodatkowym problemem był brak oficerów sztabowych, głównie dzięki moim słabym rzutom.I started with a charge of my Dragoons, unfortunately, that was repulsed. At that moment I lost the initiative in the game and Prussians controlled the battle till the end. Firstly Campbell set up his heavy artillery, which with a few lucky shot destroyed 2 of my battalions. On my flank Prussian cavalry charged on my infantry and pushed it back to the camp. The situation became very dramatic for Russians.

Zacząłem grę od szarży dragonów, niestety odpartej. W tym momencie straciłem inicjatywę, którą przejęli Prusacy i nie oddali jej do końca bitwy. Wpierw Campbell ustawił swoją ciężką artylerię, która kilkoma szczęśliwymi trafieniami zniszczyła 2 moje bataliony. Na mojej flance pruska kawaleria zaszarżowała na moją piechotę i zepchnęła ją do obozu. Sytacja Rosjan stawała się bardzo dramatyczna.


When my left flank gets broken, my medium artillery arrived. However, it did not stop my fate. Prussian infantry charge was stopped for a moment, but after rallied their ranks, Prussians charged again. My units started to disappear very quickly. There was no other decision than withdraw. It will be another day to fight back...

Kiedy moja lewa flanka została złamana, moje średnie działa przybyły. Jednakże, nie były już w stanie zmienić mojego przeznaczenia. Szarża pruskiej piechoty została zatrzymana na moment, jednak po uporządkowaniu szeregów, Prusacy zaatakowali ponownie. Moje oddziały zaczęły znikać bardzo szybko. Nie było innej decyzji, jak tylko się wycofać. Będzie kiedyś inny dzień do rewanżu...

3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/02/1762-left-flank-scenario-seven-years-war.html


6 komentarzy:

 1. Fantastycznie to wygląda! Super ze sobie radzicie z grą na odległość :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Great looking game, splendid pictures!

  OdpowiedzUsuń
 3. Tyle modeli! Pięknie wygląda to starcie. I efekty dymu zawsze na plus :-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Efekt wizualny gier jest tak samo ważny, jak ich grywalność.

   Usuń