czwartek, 7 lutego 2019

Rohan, 3019 of the 3rd Era. Rohan, 3019 rok Trzeciej Ery.

For the last Thursday game, I asked Alasdair to introduce me to the Lord of the Rings wargaming. That was something I was always wanted to try. Alasdair together with his son Alexander, prepared the game with War of the Rings rules. So we had Rohan versus Isengard battle. 
Na ostatni czwartek namówiłem Alasdaira by wprowadził mnie w świat wargamingu związanego z Władcą Pierścieni. To było coś, czego zawsze chciałem spróbować. Alasdair wspólnie z swoim synem Alexandrem, przygotowali grę z zasadami War of the Rings. W ten sposób mieliśmy bitwę pomiędzy siłami Rohanu i Isengardu.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Alexander  Watson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Alexander  Watson
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Alasdair Watson

1. Forces. Siły.ROHAN
(Michael, Bartek)

1 x Royal Guard Cavalry
1 x Cavalry with Bows
1 x Cavalry with Spears
1 x Skirmish Cavalry with BowsISENGARD
(Alasdair, Alexander)

1 x Troll
1 x Ork's Cavalry on Wargs
2 x Uruk Hai with pikes
1 x Uruk Hai with crossbows
1 x Ork's infantry


2. The game. Gra.


We just made a simple game, to introduce two novices (me and Michael) to the game. Our tactic was simple, charge enemy, before he charges us first. At the start our plan worked well, until we ged doomed. First we managed to destroy Ork's Cavalry and the Troll, but our troops started to disappear as well. Finally we left with only one unit, who also managed to destroy common Ork's, but we lost most of our troops. To be honest we finally get the rules at the end of the game and finally made a use of them. This time Rohan get bitten, but will rise again against the forces of the Enemy.
To była prosta gra, by wprowadzić dwóch nowicjuszy (mnie i Michaela) do gry. Nasza taktyka była prosta, zaszarżować wroga, zanim ten zaszarżuje nas. Z początku nasz plan działał dobrze, zanim nie zostaliśmy zdziesiątkowani. Wpierw udało nam się zniszczyć kawalerię orków oraz zabić trola, jednak nasze oddziały zaczęły topnieć. Ostatecznie pozostaliśmy jedynie z jednym oddziałem, któremu udało się jeszcze zniszczyć oddział zwykłych orków, jednak straciliśmy większość naszych oddziałów. By być zupełnie uczciwym, zasady załapaliśmy dopiero na sam koniec gry i dopiero wtedy zaczęliśmy robić z nich użytek. Tym razem Rohan został pobity, ale powstanie znowu i jeszcze raz zmierzy się z siłami Nieprzyjaciela.3. Links. Linki.


SESWC:

Flickr:

8 komentarzy: