wtorek, 19 lutego 2019

Rebels & Patriots.

Last Thursday we had game with new set of rules, called Rebels & Patriots. This set is another clone of Lion Rampant, this time to wargame conflicts from New World, especially from the northern part. So far we really liked all the previous versions and we were very curious about new one.
W ostatni czwartek mieliśmy grę z nowymi zasadami, zwanymi Rebels & Patriots. Jest to kolejny klon Lion Rampant, tym razem poświęcony konfliktom z Nowego Świata, szczególnie z jej północnej części. Jak do tej pory podobały się nam wszystkie poprzednie wersje i byliśmy bardzo ciekawi tej nowej.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Evans
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Evans
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Evans

1. Forces. Siły.GREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA
(Mike, Peter, Michael)

1st Brigade

1 x Line Infantry (Large)
2 x Line Infantry
1 x Line Infantry (Small, Elite)
1 x Gun2nd Brigade

1 x Line Infantry (Large)
2 x Line Infantry
1 x Militia
1 x Gun3rd Brigade

1 x Line Infantry
1 x Line Infantry (Small)
1 x Militia
1 x Rangers
1 x Mohawks (Small)FRANCE/FRANCJA
(Angus, Bartek)

1st Brigade

3 x Line Infantry
1 x Militia
1 x Gun2nd Brigade

4 x Line Infantry
1 x Gun3rd Brigade

1 x Line Infantry (Small)
2 x Coureur de Bois
1 x Hurons (Large)2. The Game. Gra.


If you very familiar with the Lion Rampant rules and its clones, this set will be very easy to pick. Just few differences to maintain, but after few minutes of gaming you will master it. That's a good part of this rules. This set is the closest to the The Men Who Would Be the Kings. Anyway back to the game. Our split on two fronts: Western and Eastern. On the Eastern Angus fight against Mike. After the initial British successes,  Angus responded with his usual tactic, it means with fire of his muskets and guns. That started working very well and even with Peter's support to Mike's forces, Angus gain a real advantage. More details of the game will bring Angus's relation on his blog, as soon he will update it... However it was not here, where the game decided about its fate.
Jeśli jesteś bardzo zaznajomiony z zasadami Lion Rampant i jej klonami, te reguły będą na pewno łatwo przyswajalne. Jest tylko kilka różnic, które po kilku minutach grania można doskonale opanować. To jest ta dobra cecha tych zasad. Najbliżej im do The Men Who Would Be the Kings. Wracamy jednak do gry. Nasza podzieliła się na dwa fronty: zachodni i wschodni. Na wschodnim Angus walczył przeciw Mike'owi. Po początkowych brytyjskich sukcesach, Angus odpowiedział swoją zwyczajową taktyką., to znaczy ogniem wszystkich swoich muszkietów i dział. To sprawdziło się znakomicie i nawet wsparcie udzielone przez Petera Mike'owi, nie powstrzymało Angusa przed zdobyciem tu solidnej przewagi. Więcej szczegółów przyniesie na pewno relacja Angusa na jego blogu, jak tylko zdoła go uaktualnić... Jednakże to nie tam, gdzie gra się rozstrzygnęła.Our last game was set up in Valentine's Day, so some usual gamers were not present during that evening. That was the reason, why I played with two brigades against Peter and Michael. We started with our line troops moving against each other in proper way for that period. British were much more successful in firing then my troops, however both sides hold their lines. In the centre of the table, both sides had light troops. For most of the time they were divided by the large hill, which gave a good cover. Finally I decided to use my Hurons to charge. They were  troops with the Aggressive attribute, so they get an extra +1, when they charged and that decided about the game. First they hit Peter's Grenadiers and they literally smashed them. The other useful characteristic of my Natives, was that, that were able to do a sweeping advantage and charge another unit. That were another line infantry with the same result. I created a massive gap in British lines. But that was not over yet. Hurons once again charged, this time they destroyed the Mohawk unit and then large infantry unit of Michael. After that, Michael decided to withdraw his troops and that was the end of the game, with clear French victory.
Nasza ostatnia gra miała miejsce w walentynki, więc kilku zwyczajowych graczy w ten wieczór była nieobecna. To był powód, dlaczego w tej grze grałem dwoma brygadami przeciw Peterowi i Michaelowi. Zaczęliśmy od naszych oddziałów liniowych, które wyszły naprzeciw sobie w sposób odpowiedni dla tego okresu. Brytyjczycy byli bardziej skuteczni w ostrzeliwaniu moich oddziałów, jednak obie strony utrzymywały swoje szyki. W centrum stołu, obie strony miały swoje lekkie oddziały. Przez większość czasu oddzielone były dużym wzniesieniem, które zapewniało doskonałą osłonę. W końcu zdecydowałem się na atak moimi Huronami. Był to oddział mający charakterystykę agresywni, co dawało dodatkowe +1 w ataku, co w dużej mierze zadecydowało o wyniku gry. Wpierw uderzyli na grenadierów Petera i dosłownie ich zmiażdżyli. Kolejną użyteczną cechą moich tubylców, była możliwość kontynuowania ataku po udanej walce na następny oddział. Był nim następny oddział piechoty liniowej. Atak zakończył się takim samym rezultatem. W ten sposób stworzyłem dużą wyrwę w brytyjskich liniach. Ale to nie był jeszcze koniec. W następnej turze moi Huroni zaatakowali ponownie, tym razem zniszczyli oddział Mohawków a potem duży oddział piechoty Michaela. Po tym Michael zdecydował się na wycofanie swoich oddziałów i to był koniec gry, z wyraźnym zwycięstwem Francuzów.3. Summary. Podsumowanie.


We all liked the rules, but it is really hard to dislike them. After the game we decided to create a small club project and create a 24 points forces to every set. We will start with Pikeman's Lament and our choice was for of Thirty Years War and around it. Next will be the Lion Rampant, but we need to decide about timeline.
Wszystkim nam się podobały zasady. Po grze postanowiliśmy stworzyć małe wyzwanie klubowe i do każdych zasad stworzyć sobie siły na 24 punkty. Zaczniemy od Pikeman's Lament i naszym wyborem będzie Wojna Trzydziestoletnia i dookoła jej. Następny będzie Lion Rampant, ale nie zdecydowaliśmy się jeszcze na okres.


4. Links. Linki.


Michael:

Angus: 
To be update soon...

Flickr:

8 komentarzy:

 1. Fantastycznie! Też byłem ciekaw tego systemu, jako miłośnik poprzednik wersji Ospreja ;)

  OdpowiedzUsuń
 2. Looks very nice Bart, lovely period!

  OdpowiedzUsuń
 3. Very nice! We too just tried these rules for the FIW period:
  https://tasmancave.blogspot.com/2019/03/returning-to-fiw-with-rebels-patriots.html

  OdpowiedzUsuń
 4. Thanks for a good AAR and nice comments on the rules, glad you liked them :)

  Best regards Michael

  OdpowiedzUsuń