czwartek, 28 lutego 2019

Duchy of Warsaw: 2nd Infantry Regiment. Księstwo Warszawskie: 2. Pułk Piechoty.

The second regiment finally ready. I made it exactly like the 1st Regiment, witch is 2 infantry battalions with Voltigeur screen. Now I have the 'Warsaw' brigade, as both regiment were created in Warsaw district in 1806/07.  Together with the regiment, I painted two more foot artillery companies (3rd and 4th). Unfortunately, I forgot to buy the Brigade general and brigade will have to wait for its commander some time, when I will finish another regiment. All figures are from Front Rank and bases from Warbases.
Drugi pułk w końcu skończony. Zrobiłem go dokładnie tak jak pierwszy, czyli  2 bataliony z tyralierą woltyżerów. W ten sposób mam gotową brygadę "warszawską", jako że oba regimenty były tworzone przez departament warszawski na przełomie 1806 i 07. Razem z pułkiem pomalowałem dwie kompanie artylerii pieszej (3. i 4.). Niestety zapomniałem kupić brygadiera, w związku z czym brygada będzie musiała poczekać na swojego dowódcę, kiedy skończę malować kolejny pułk. Wszystkie figurki pochodzą od Front Rank a podstawki od Warbases.

1st Battalion/1. Batalion:
2nd Battalion/2. Batalion:
Voltigeurs/Woltyżerzy:
Colonel/Pułkownik:
Foot artillery (6 pdr guns)/Artyleria piesza (działa sześciofuntowe):
2nd Regiment/2. Pułk:
1st Brigade/1. Brygada:


10 komentarzy: