poniedziałek, 25 lutego 2019

Way to Berlin, 1813. Droga na Berlin, 1813.

Last Thursday we had Napoleonic game with Black Powder 2 game. That was the time, when my Poles were put first time on the table. Sadly I thought, that my second regiment will be ready for the game, but because of some unexpected things, I did not finished it on time. 
W ostatni czwartek mieliśmy grę z czasów napoleońskich z użyciem zasad Black Powder 2. Był to także debiut moich Polaków. Niestety nie wyrobiłem się z malowaniem drugiego pułku, ze względu na kilka niespodziewanych rzeczy, a myślałem, że dam radę. SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.SAXONY & DUCHY OF WARSAW/SAKSONIA i KSIĘSTWO WARSZAWSKIE
(Dougie, Campbell, Michael, Bartek)

1st Saxonian Infantry Brigade

3 x Infantry Battalion
1 x 12 pdr gun Battery

2nd Saxonian Infantry Brigade

3 x Infantry Battalion

1st Polish Infantry Regiment

2 x Infantry Battalions with Skirmish Screen
1 x 6 pdr gun Battery

Saxonian Heavy Cavalry Brigade

2 x Heavy Cavalry Regiments

Saxonian Light Cavalry Brigade

2 x Light Cavalry RegimentsPRUSIA/PRUSY
(Mike, Alasdair, Angus, Peter)

1st Infantry Brigade

4 x Infantry Battalion
1 x Skirmish Screen
1 x 12 pdr gun Battery

2nd Infantry Brigade

3 x Infantry Battalion
1 x 6 pdr gun Battery

3rd Infantry Brigade

3 x Infantry Battalion

Heavy Cavalry Brigade

2 x Heavy Cavalry Regiments

Light Cavalry Brigade

2 x Light Cavalry Regiments2. The game. Gra.


Being weaker side and had to attack, we needed some excellent plan. As my figures were first time on the table, so they will be soon or later doomed, don't ask it is our clubs curse. My units were to engage as much Prussian forces as they can and give time to the rest of our forces to take the middle hills. That will allow to flank Prussians and that way win the game. I got the light cavalry and Poles under my command and took our right flank. First I moved my light cavalry against Prussian cavalry. I did not recognised them well and my lights charged the heavy dragoons. To my surprise they managed to win the first charge and destroy the first regiment of the dragoons, however the continuous charge stopped on the second dragoon unit and now my cavalry get destroyed. In exchange Mike push his dragoons to the another charge and my light cavalry countercharge, but get destroyed... Now I was in huge troubles. From the front Prussian infantry moved against me and on my back I had cavalry ready to charge my flank. I decided to create with my battalions two squares, and stop the cavalry. I managed to desorganise the cavalry but I did not managed to prepare against infantry charge. I got it soon after and  both my battalions get destroyed... If I only had another two battalions extra...
Będąc słabszą stroną i musieć atakować, potrzebowaliśmy doskonałego planu. Jako, że moje figurki pojawiły się poraz pierwszy na stole, spodziewaliśmy się ich zagłady, nie pytajcie, to taka nasza klubowa klątwa. Moje oddziały miały zaangażować możliwie największą ilość pruskich oddziałów, co dałoby czas reszcie sił zająć środkowe wzgórza. To pozwoliłoby oskrzydlić Prusaków i wygrać grę. Pod moją komendę dostała się lekka kawaleria i Polacy na naszej prawej flance. Wpierw ruszyłem moją konnicą przeciw konnicy pruskiej. Nie rozpoznałem jej dobrze i moi lekkokonni zaszarżowali na ciężkozbrojnych dragonów. Ku mojemu zaskoczeniu udało im się tych dragonów zniszczyć, jednak kontynuacja tej szarży skończyła się źle. Moja kawaleria uderzyła na kolejny oddział dragonów i tym razem mój oddział został zniszczony. W odpowiedzi Mike rzucił swoich dragonów przeciw mojemu drugiemu oddziałowi kawalerii, który kontrszarżował lecz został zniszczony... Teraz miałem poważny problem. Z przodu zbliżała się pruska piechota a z tyłu miałem gotową zaatakować moją flankę konnicę. Zdecydowałem się utworzyć batalionami czworoboki i zatrzymać w ten sposób kawalerię. Udało mi się ją zdezorganizować, jednak nie zdążyłem na czas przygotować się na szarżę piechoty. Ta nastąpiła bardzo szybko i oba moje bataliony zostały zniszczone... Jeśli tylko miałbym wtedy dwa dodatkowe bataliony...On our left flank, other forces pushed to take the hills. They managed to block light Prussian cavalry and completely excluded it from the game. The joined, our infantry and heavy cavalry charge destroyed one of the Prussian infantry brigades, however taking the all hills was unsucceeded. My actions delayed Prussian support for their comrades and gave us a strong defending positions. The battle was going to decide now!
Na naszej lewej flance, pozostałe oddziały parły ku wzgórzom. Udało im się zablokować pruską lekką kawalerię i całkowicie wyeliminować ją z gry. Połączony atak naszej piechoty i ciężkiej konnicy  zniszczyło jedną z pruskich brygad piechoty, jednak zajęcie wzgórz nie powiodło się. Moje akcje opóźniły wsparcie tam przez Prusaków swoich towarzyszy i dało nam silne pozycje obronne. Bitwa miała się więc teraz rozstrzygnąć!Sadly the game was stopped in that moment as a draw. We were not able to continue it any more.
Niestety gra w tym momencie została przerwana jako remis. Nie byliśmy dalej jej w stanie kontynuować.

3. Links. Linki.


Flickr:

4 komentarze: